Všetci dobre vieme, že základným zákonom, podľa ktorého sa vykonáva správa bytového domu je zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Z tohto zákona vyplývajú aj práva, aj povinnosti tak pre správcu, ako aj pre vlastníkov bytov.

K § 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (povinnosť predávajúceho správne účtovať ceny, neupierať spotrebiteľovi práva, neukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu):

 

 

 

K § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa – reklamácie

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ

Ustanovenia zákona č. 182/1993 Z. z., týkajúce sa dodržiavania povinností správcu domu, (§ 8, § 8a a § 8b), ktoré kontroluje SOI a ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. za porušenie ktorých bolo vydané právoplatné prvostupňové rozhodnutie o uložení pokuty, čiže rozhodnutie vydané krajským inšpektorátom, proti ktorému sa správca neodvolal. V prehľade sú uvedené pokuty z dôvodov, ktoré nie sú obsiahnuté v druhostupňových rozhodnutiach. Informácie sú získané zo zverejňovaných rozhodnutí na www.soi.sk – Právoplatné rozhodnutia – Prvostupňové.

 

 

 

Spracovala: Mgr. Oľga Janigová