Immergas Europe s.r.o.

Slnečné žiarenie predstavuje pre obytné domy mimoriadne zaujímavý zdroj získavania cennej energie. Solárne systémy značky IMMERGAS šetria energiu, znižujú finančné náklady na ohrev TÚV a poskytujú ten najlepší komfort každej domácnosti. Navyše sú ekologické, prakticky nevyčerpateľné, nezaťažujú životné prostredie, čím chránia našu zelenú planétu.

Princíp fungovania solárneho systému je jednoduchý. Solárnu energiu aktívne absorbujú kolektory. Sú to samostatne stojace, visiace alebo v konštrukcii strechy zabudované panely so špeciálnym absorbérom pohlcujúcim slnečné žiarenie. To vytvára teplo, ktoré sa následne špeciálnou solárnou kvapalinou prepraví do zásobníka, kde ohrieva teplú úžitkovú vodu (TÚV). Prostredníctvom cirkulačného čerpadla je TÚV  následne distribuovaná do celého obytného domu.

Rodinný dom so solárnym systémom

Tepelný výkon solárnych kolektorov závisí od technických parametrov, miery intenzity slnečného žiarenia, tzn. od miestnych klimatických podmienok a  významne tiež od nárokov na množstvo TÚV. Intenzita slnečného žiarenia na našom území dosahuje v porovnaní s inými krajinami stredné hodnoty. Množstvo zohriatej TÚV závisí od niekoľkých faktorov. Patrí medzi ne hlavne druh kolektora, spôsob prenosu energie do solárnej zmesi, tepelné straty systému, typ použitého absorbéra ako aj veľkosť a počet solárnych panelov. Pre 4-5 člennú rodinu by mali postačovať kolektory s plochou do 4.0 m2. Netreba pri tom zabúdať na ich správne umiestnenie a polohovanie. V prípade rodinných domov so šikmou strechou je optimálne umiestňovať panely v sklone 40-45° s južnou, prípadne mierne juhozápadnou orientáciou. Pre celoročné využitie sa odporúča 45 stupňová juhozápadná orientácia. Pokiaľ je odchýlka od južného smeru väčšia ako 45°, alebo nie je možné ich inštalovať v optimálnom sklone, odporúča sa plochu kolektorov primerane zväčšiť. Kolektory sa môžu uložiť priamo na krytinu strechy alebo zabudovať do konštrukcie strechy, podobne ako strešné okná. Pri inštalácii kolektorov na plochých strechách sa používajú špeciálne stojany. Ich výhodou je to, že umožňujú nastavenie najoptimálnejšej orientácie s potrebným sklonom.

Správne a optimálne nadimenzovanie

Dôležitým krokom nekomplikovanej prevádzky je vhodné, teda primerané nadimenzovanie počtu panelov, t.j. celej ich plochy. Efektivita solárneho systému je závislá na množstve/intenzite slnečného žiarenia, tzn. že ak sa nadimenzuje podľa jeho najnižšej intenzity v zime, je istota problémov s prebytkom vytvoreného tepla v lete, teda obdobiach s jeho vyššou intenzitou.

Solárny systém je vhodné dimenzovať podľa najvyššej reálnej spotreby tepla používateľom, v období s najvyššou intenzitou slnečného žiarenia, tzn. v lete. Nepokryté potreby tepla v ostatných obdobiach je nutné doplniť alternatívnym zdrojom tepla (plyn, elektrina a pod.). Solárny systém nie je možné považovať za hlavný zdroj tepla.

Ak sa v snahe získať čo najviac tepla v prechodných obdobiach solárny systém tzv. predimenzuje, je dôležité mať možnosť v najslnečnejších obdobiach niekam odvádzať prebytočné nespotrebované teplo, aby nedochádzalo k prehrievaniu solárneho systému a TÚV. Na to sa ideálnym variantom javí napr. prepojenie s ohrevom bazéna. V opačnom prípade sa situácia skomplikuje potrebou zakrývania panelov, degradovaním solárnej kvapaliny jej častým prehrievaním a pod.

Solárny bezpečnostný ventil chráni používateľov pred prehriatou TÚV a je nutnou súčasťou každej inštalácie.

Dôležitý je výber

Solárny systém slúžiaci na prípravu TÚV musí byť teda vybavený aj záložným zdrojom energie (najčastejšie je to plyn alebo elektrická energia) a zásobníkom TÚV. Pre solárny ohrev teplej vody sa spravidla používa bivalentný zásobník TÚV, ktorý má v sebe integrované dva výmenníky tepla (špirály). Prvý výmenník zabezpečuje prenos tepla zo solárnej zmesi do TÚV. Ak intenzita slnečného žiarenia nie je dostatočná, voda sa dohrieva prostredníctvom druhého výmenníka tepla, pomocou záložného zdroja energie, na požadovanú úroveň.

Veľmi dobrým riešením je napr. kotol HERCULES Solar 26 značky IMMERGAS. Ide o stacionárny kondenzačný kotol so zabudovaným solárnym systémom. Je schopný dosiahnuť výkon až 26,0 kW, pričom znižuje spotrebu plynu na minimum. Disponuje 200 litrovým zabudovaným antikorovým zásobníkom s dvoma špirálami a veľkým podsvieteným displejom. Je kompatibilný s diaľkovým ovládaním Super CAR a vonkajšou sondou. Je charakteristický elegantným dizajnom, preto ho môžeme umiestniť aj v reprezentatívnejších častiach obytného domu, ako je predsieň, chodba a pod. V prípade, že solárne kolektory nie je možné inštalovať okamžite, kotol HERCULES Solar 26 umožňuje ich inštaláciu aj dodatočne.

Zvoľte skúsenosti a odbornosť

Množstvo zariadení, potrubí a ventilov, ktoré sú súčasťou kombinovanej vykurovacej sústavy, môže v očiach laikov tvoriť neprehľadnú spleť. Niektorí ľudia môžu mať preto obavy, že zapojenie solárneho systému na existujúci vykurovací systém, vytvorí príliš zložitý a neprehľadný systém, ktorý bude komplikované vyladiť, regulovať a z hľadiska užívania aj ťažko kontrolovať. Z toho dôvodu je dobré ak sa zverí návrh a montáž solárneho zariadenia skúsenej projektovej firme, ktorá poskytne investorovi záruku spoľahlivosti. Projektant pomôže investorovi nájsť optimálne umiestnenie kolektorov tak, aby dosiahli maximálny výkon a popri tom vkusne doplnili architektúru celej stavby. Zmluvní partneri spoločnosti IMMERGAS oboznámia spotrebiteľa so základmi obsluhy a v prípade ťažkostí v priebehu prevádzky poskytnú poradenstvo a servis.

Značka IMMERGAS ponúka jednoduché ploché kolektory, ktoré sú vhodnejšie a praktickejšie na celoročné využitie. Ploché kolektory sú panely s plochým absorbérom, chráneným špeciálnym sklom v pevnej konštrukcii. Nosičom tepla v solárnych kolektoroch je špeciálna nemrznúca kvapalina, ktorá prúdi v medenej potrubnej sieti pod absorbérom.

Systém solárnych kolektorov dokáže ušetriť finančné prostriedky na ohrev TÚV, ak je správne navrhnutý a namontovaný. Zároveň šetrí naše životné prostredie a prispieva k jeho ochrane. Myslite na našu prírodu a budúce generácie.

Viac informácií nájdete na: www.immergas.sk.