Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Prípravný výbor konferencie sa venuje posledné týždne novej koncepcii konferencie „Správa budov 2020“. Vytvoriť dobrú koncepciu je úloha, ktorá je z roka na rok stále ťažšia. Na jednej strane sa o priazeň konferencie usiluje množstvo firiem a realizačných spoločností, ktoré chcú odovzdať správcom najnovšie technologické poznatky.  Na druhej strane vnímame potrebu diskusie, ktorá je v poslednom čase zameraná na legislatívny proces – novely existujúceho zákona ako aj prijatie nového samostatného zákona, ktorý by zastrešil oblasti správy a bývania jasne, prehľadne, komplexne. Veríme, že sa nám podarí na tohtoročnej konferencii tieto ciele skĺbiť a vytvoriť spoločnú platformu všetkých typov správy pre vznik novej právnej úpravy

Ako to však urobiť?

Za dôležité považujeme predstaviť účastníkom konferencie posledné legislatívne úpravy, či už z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR, úplne nové pravidlá a postupy pri poskytovaní financií zo ŠFRB, či novinky týkajúce sa energetickej hospodárnosti budov. Snáď prvýkrát v histórií konferencie bude predstavená digitalizácia a softwarové riešenia BIM, ktoré sú hudbou budúcnosti aj pre správcov.

Klasickými témami, s ktorými sa správcovia stretávajú pri svojej práci sú pravidlá ochrany osobných údajov a skúsenosti z kontrol, ktoré previedla SOI v roku 2019. Neobídeme ani tému, ktorá sa dotkla hlboko každého správcu, tragický výbuch plynu v Prešove, nás motivoval k tomu, aby sme hneď v prvý deň konferencie zaradili tématiku požiarnej ochrany v bytových domoch.

Druhý deň konferencie bude ako tradične zameraný na technické novinky týkajúce sa rekonštrukcií rozvodov, zdravotechniky a vykurovania. Praktické prednášky firiem sa budú prelínať s prednáškami akademických pracovníkov.  Nevynecháme samozrejme ani tému sanácie fasád u obnovených bytových domov. Veríme, že sa dočkáme odpovedí ako ošetrovať už zateplenú fasádu, odstrániť plesne, riasy a naučíme sa prečo a ako je treba riešiť starostlivosť o fasádu našich bytových domov.  Odborné firemné prednášky budú spestrené aj inými prednáškami, ktoré zatiaľ našim čitateľom neprezradíme.

Stále aktuálnej problematike meranie a regulácie bude venovaný tretí deň konferencie. Po tejto tématike bude konferencia venovaná správe budov. Ako každý rok tak aj tohto roku zhrnieme otázky a odpovede, ktoré ste priebežne zasielali pre právnikov ZSaUN. To, čo najviac trápi všetkých správcov je legislatíva. Existujúci stav a množstvo noviel, ako aj právne nevedomie budú témami a záverom konferencie. Po skúsenosti z minulého roku bude 15.hod len predpokladaným termínom ukončenia konferencie, ak bude treba budeme diskutovať podľa potreby. Cieľom je, aby sa k pripravovaným legislatívnym zmenám mohli vyjadriť všetci bez ohľadu na to, v ktorom združení sa kto nachádza alebo nenachádza.

Tejto myšlienke chceme venovať  podstatnú časť  času konferencie. Veľmi pekne chceme poprosiť účastníkov, ktorých zaujíma a trápi existujúci stav správy bytových domov, aby sa zapojili do diskusií. Diskutovať môžeme po každej sekcii zaslaním konkrétnych otázok, ktoré doručíme prednášajúcim. Prednášajúci budú mať v rámci diskusie po každej sekcii pripravenú rýchlu a konštruktívnu odpoveď.

Za dôležité však považujeme, že každý správca môže samostatne diskutovať v sekcii správa budov k témam, ktoré cíti, že je treba riešiť.

Aby sme na konferencii neboli až do večera, diskusný príspevok každého správcu nesmie presiahnúť 5 minút. Témy diskusných príspevkov s menom diskutujúceho a dotknutou témou treba zaslať do 6.3.2020 na kontakty uvedené v prihláške. V zásade budú riešené dva okruhy: jeden okruh bude riešiť existujúci stav, potrebu zmien, úprav, doplnkov v existujúcej legislatíve a zákonoch. Druhý okruh diskusných príspevkov by sa mal dotýkať nového zákona, ktorý chceme, aby vznikal našim spoločným úsilím. Každá dobrá myšlienka hocikoho z vás vie posunúť pri príprave nového zákona dopredu. Veľmi pekne vás preto prosím ešte raz nepodceňujme túto možnosť, kde sa môžeme stretnúť všetci bez ohľadu na to, či sme alebo nie sme v nejakom združení. Z diskusných príspevkov bude spracovaný záver, ktorý posunieme legislatívcom pri tvorbe nového zákona.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Prihlášku na konferenciu nájdete na www.zsaun.sk

Prosíme vytlačte si aj tlačivo do diskusie a pošlite nám ho mailom na zsaun@zsaun.sk.

Zlou správou je, že ubytovacia kapacita sa rýchlo míňa, a ak chcete ubytovanie priamo v hoteli Bešeňová zabezpečte si ho čím skôr. Po zaslaní vašej prihlášky obdržíte obratom promokód. Iba prostredníctvom promokódu vám bude poskytnuté ubytovanie v hoteli.  Iba ubytovaní v hoteloch Thermal a Bešeňová majú voľný vstup od 16.hod do všetkých bazénov a nočnej saunovej show zdarma.

Veríme, že tohtoročná konferencia bude práve vďaka Vám aspoň taká úspešná, ako bola po minulé roky. Nezabudnite si preto doniesť so sebou úsmev, dobrú náladu a plavky. Aj tohto roku spojíme spolu prácu s oddychom.

Za organizačný tím konferencie Vás pozýva Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN.