Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Komisárka EÚ pre energetiku Kadri Simson navštívila 6. novembra 2023 nový závod na výrobu tepelných čerpadiel Vaillant Group v Senici. Na ploche 90 000 metrov štvorcových Vaillant Group v Senici vyrába ekologické tepelné čerpadlá od jesene 2023. Súčasťou návštevy bola prehliadka závodu. Počas nej výkonný riaditeľ Vaillant Group pre priemysel, Klaus König a riaditeľ závodu, Radovan Prístavok, informovali komisárku o novom výrobnom závode v Senici aj o plánoch rastu skupiny Vaillant ako jedného z popredných európskych výrobcov tepelných čerpadiel.

Návštevy sa zúčastnil aj primátor mesta Senica, Martin Džačovský a Vladimír Šimoňák, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Tepelné čerpadlá ako kľúčová technológia

Komisárka EÚ zdôraznila význam priemyselnej výroby tepelných čerpadiel pre Európu: „Sú jednou z kľúčových technológií v stavebníctve, ktoré nám pomôžu dosiahnuť klimatickú neutralitu do polovice storočia. Aby sa to podarilo, je potrebné masívne rozšíriť udržateľné vykurovacie systémy, akými sú tepelné čerpadlá. Komisia v súčasnosti pracuje na akčnom pláne EÚ pre tepelné čerpadlá, ktorý plánujeme predložiť ešte tento rok. Je sľubné, keď vidíme, že priemysel je už teraz ochotný pridať ruku k dielu, čo dokazuje aj závod v Senici.“

Klaus König vysvetľuje: „Európska únia si stanovila za cieľ nainštalovať ďalších 10 miliónov tepelných čerpadiel do konca roka 2027. Ako jeden z lídrov na európskom trhu prispejeme k dosiahnutiu tohto cieľa. Už sme rozšírili naše výrobné kapacity vo Veľkej Británii, Francúzsku a Nemecku. Vďaka novému závodu v Senici sme schopní veľmi flexibilne sa prispôsobiť rastúcemu dopytu po tepelných čerpadlách.“

Primátor Senice Martin Džačovský rozšírenie priemyselnej výroby v meste víta: „Teší ma, že v našom meste vznikla fabrika svetového významu. Ponúka vynikajúci príklad výroby ekologicky udržateľných produktov pre vykurovanie a ponúka dlhodobé a príťažlivé pracovné príležitosti.“

Zľava doprava: Pavol ZUŠČÍK, zástupca riaditeľa závodu v Senici, Filip LACKOVIČ, zástupca primátora mesta Senica, Radovan PRÍSTAVOK, riaditeľ výrobných závodov Vaillant Group na Slovensku a riaditeľ závodu v Senici, Thomas NOWAK, generálny tajomník Európskej asociácie tepelných čerpadiel, Barbara PRIESCHING, regionálna riaditeľka pre západný región Vaillant Group, Kadri SIMSON, Komisárka EÚ pre energetiku, Klaus KÖNIG, výkonný riaditeľ Vaillant Group pre priemysel, Vladimír ŠIMOŇÁK, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Martin DŽAČOVSKÝ, primátor mesta Senica, Jens WICHTERMANN, riaditeľ Vaillant Group pre komunikáciu, udržateľnosť a vzťahy s vládou

Rozšírenie výrobnej kapacity tepelných čerpadiel Vaillant Group je súčasťou strategickej transformácie našej európskej výrobnej a dodávateľskej siete, zameranej na posilnenie našej pozície popredného výrobcu tepelných čerpadiel,“ hovorí Radovan Prístavok, riaditeľ výrobných závodov Vaillant Group na Slovensku.

Megatováreň, ktorá spĺňa najnovšie environmentálne normy

Slovensko je jednou z popredných krajín v oblasti výroby tepelných čerpadiel. Veríme, že náš závod prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti a technologickej suverenity Európy,“ povedal Radovan Prístavok komisárke Kadri Simsonovej a ostatným hosťom počas prehliadky závodu.

Nový výrobný závod bol postavený v rekordnom čase 17 mesiacov. Bude certifikovaný podľa najvyššieho medzinárodného štandardu BREEAM pre udržateľnú výstavbu šetrnú k životnému prostrediu. Megatováreň je napájaná elektrickou energiou z obnoviteľných zdrojov energie a vykurovaná tepelnými čerpadlami.

Zľava doprava: Radovan PRÍSTAVOK, riaditeľ výrobných závodov Vaillant Group na Slovensku a riaditeľ závodu v Senici, Kadri SIMSON, Komisárka EÚ pre energetiku, Klaus KÖNIG, výkonný riaditeľ Vaillant Group pre priemysel

Hostia počas návštevy podpísali prvé tepelné čerpadlo vyrobené v senickej továrni skupiny Vaillant.

Zľava doprava: Martin DŽAČOVSKÝ, primátor mesta Senica, Radovan PRÍSTAVOK, riaditeľ výrobných závodov Vaillant Group na Slovensku a riaditeľ závodu v Senici, Vladimír ŠIMOŇÁK, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Kadri SIMSON, Komisárka EÚ pre energetiku, Klaus KÖNIG, výkonný riaditeľ Vaillant Group pre priemysel, Thomas NOWAK, generálny tajomník Európskej asociácie tepelných čerpadiel