Navrhnúť zaujímavý a pútavý projekt odvetranej fasády je ústrednou témou v poradí už  6. ročníka súťaže EQUITONE. Úlohou študentov piateho ročníka odboru architektonické konštrukcie a projektovanie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je vypracovať projekt existujúceho alebo fiktívneho objektu s použitím obkladového materiálu EQUITONE a aspoň jedného okruhu detailov tejto značky. Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie víťazov sa uskutoční  v  októbri 2019.

 

equitone2

 

„Minulý rok sa do súťaže zapojilo 17 študentov. Bol by som rád, keby sme na úspech predchádzajúceho ročníka nadviazali a možno ho počtom prihlásených prác aj prekonali. Verím, že študenti využijú možnosť na vlastnú prezentáciu a  navrhnú zaujímavé a originálne fasády s použitím vláknocementového obkladu,“ hovorí Juraj Palamarčuk, projektový manažér EQUITONE pre Slovenskú republiku.

 

Projekty študentov v akademickom roku 2018/2019 bude po ukončení semestra najskôr hodnotiť vyučujúci. Do finálového kola následne postúpia práce so známkou A alebo B, v ktorom o troch najlepších projektoch rozhodne medzinárodná odborná porota. Pri posudzovaní projektov sa bude klásť dôraz  najmä na architektonické riešenie stavby, čiže výber typu stavby, tvaru budovy, jej plánované využitie, napojenie na infraštruktúru, ale aj spôsob uplatnenia fasádneho obkladu a detailov EQUITONE, rozsah a kvalitu spracovania projektovej dokumentácie. „Študenti sa môžu opäť tešiť na zaujímavé finančné výhry, ktoré sme v tomto roku o niečo navýšili. Víťaz odbornej poroty získa 600 eur, autor druhého najlepšieho projektu 500 eur a treťou cenou je finančná odmena vo výške 300 eur,“ dopĺňa J. Palamarčuk.

 

Okrem určenia víťaza odbornou porotou bude môcť o svojom víťazovi rozhodnúť aj verejnosť. Odovzdať hlas svojmu favoritovi bude možné na stránke www.originalnefasady.sk od 1. augusta do 16. septembra 2019. Autor víťazného projektu v online hlasovaní získa tablet.