Podľa Združenia výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) je ďalším následkom súčasnej ekonomickej situácie pokles pripravovaných projektov na rodinné domy. Z globálnych údajov energetickej hospodárnosti budov vyplýva, že bývanie v byte môže byť až o 40 % úspornejšie oproti bývaniu v dome. Dôležitú úlohu pri úspore energií zohrávajú aj použité stavebné materiály a ich efektívnosť.  Štát plánuje tento rok spustiť projekt výstavby nájomných bytov na Slovensku, tie by podľa ZVMM mohli byť kvalitnou alternatívou k vlastnému bývaniu. Výrobcovia murovacích materiálov však vidia budúcnosť stavebného trhu vo výstavbe menších murovaných bytoviek, ktoré by mohli byť trendom v bývaní Slovákov nasledujúce roky.

Trend “vlastniť nehnuteľnosť” v zahraničí nie je taký bežný ako na Slovensku. V Rakúsku tvorí počet prenajímaných nehnuteľností 42 %, vo Švajčiarsku je to až okolo 70 %. Švajčiari sú dokonca zvyknutí sťahovať sa niekoľkokrát za život. Viacerí odborníci sa zhodujú, že zvýšenie podielu nájomného bývania na Slovensku by riešilo nielen pretrvávajúci nedostatok bytov, ale aj zvýšilo flexibilitu ľudí a ochotu cestovať za prácou, v čom  im v súčasnosti bráni vzťah k nehnuteľnosti. Navyše, aktuálna ekonomická situácia na Slovensku ťahá úrokové sadzby hypotekárnych úverov stále vyššie a kúpa vlastného bývania už nie je tak dostupná ako niekoľko mesiacov dozadu.

Štát spúšťa projekt výstavby nájomných bytov

Štát plánuje podpísať zmluvy s prvými investičnými partnermi v rámci projektu výstavby štátom podporovaných nájomných bytov na Slovensku. Podľa ZVMM by takáto výstavba nájomného bývania mohla byť riešením aktuálnej nelichotivej ekonomickej situácie, ktorá má dopady na realitný trh aj stavebníctvo. “Za posledné mesiace vnímame ako ďalší následok zvyšovania cien energií a stavebných materiálov znížené množstvo pripravovaných projektov rodinných domov. V aktuálnej situácii, kedy je výstavba rodinného domu finančne náročná a získanie financovania na kúpu vlastnej nehnuteľnosti je zložitejšie, môže byť nájomné bývanie kvalitnou a zároveň tiež trvácnou alternatívou,” hovorí Martin Mihál, predseda ZVMM.

Zvyšovanie záujmu o nehnuteľnosti na prenájom potvrdzuje aj Ján Pálenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska: “Dlhodobý záujem Slovákov o bývanie vo vlastnom sa nemení, ale dopyt po kúpe bytov v posledných mesiacoch slabne predovšetkým z dôvodu zvýšených úrokových sadzieb a neistoty z ekonomického vývoja na Slovensku v súvislosti s energetickou krízou. Skupina záujemcov odkladá rozhodnutie kúpiť nehnuteľnosť kvôli neistote na trhu. Druhá  časť záujemcov,  ktorí nezískali financovanie na kúpu nehnuteľnosti, rieši svoju potrebu nájmom bytu,” vysvetľuje.

Bývanie v byte môže byť úspornejšie až o 40 %

Podľa globálneho hodnotenia energetickej hospodárnosti budov vyplývajúceho  z vyhlášky č. 311/2009 Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR môže byť bývanie v byte v bytovom dome až o 40 % energeticky úspornejšie a lacnejšie oproti bývaniu v rodinnom dome. “V číslach to znamená, že napríklad pri energii potrebnej na vykurovanie je pre bytové domy definovaná potreba do 27 kWh/m2 v porovnaní s rodinným domom, kde je táto hodnota na úrovni do 43 kWh/m2. V prípade globálneho ukazovateľa – primárnej energie hovoríme o hodnotách do 32 kWh/m2 pri bytových domoch a do 54 kWh/m2 pri rodinných domoch. Údaje sú platné pre budovy s takmer nulovou potrebou energie, ktorých kritériá sú v súčasnosti povinné pre novostavby i väčšinu rekonštrukcií,” vysvetľuje Martin Mihál.

Podpredseda ZVMM, Gabriel Szöllösi zdôrazňuje, že pri výstavbe je veľmi dôležité zvoliť kvalitné stavebné materiály a zvážiť ich efektívnosť, na čo by mal prihliadať aj štát. Dôležitými aspektami sú trvácnosť, finančná výhodnosť, ale aj udržateľnosť, pričom by sa malo prihliadať na všetky fázy životného cyklu stavebného materiálu (od ťažby vstupnej suroviny, cez výrobu stavebného materiálu, jeho zabudovanie do stavby, užívanie stavby až po demoláciu a recykláciu po skončení životnosti stavby). “Murovacie materiály spĺňajú tieto požiadavky, preto sú vhodnými materiálmi aj pri výstavbe nájomných bytov,” hovorí Gabriel Szöllösi.

Stavebný trh bude priaznivý pre malých developerov

Viacerí odborníci z oblasti architektúry a stavebného trhu predpokladajú, že súčasné ekonomické zmeny výrazne ovplyvnia  realizáciu pripravovaných stavieb. Vyplýva to aj z ankety medzi architektmi, ktorú ZVMM realizovalo v októbri 2022, kde sa spomína dôraz na kompaktnejšie a tvarovo jednoduchšie formy, trvácnosť materiálov, energetickú samostatnosť, zrýchlenie procesov výstavby, potreba flexibility priestorov a ďalšie.  Podľa Jána Pálenčára zvýšené aktivity developerov v menších mestách, prípadne v satelitoch veľkých miest, ktoré sme zaznamenali v posledných rokoch, súviseli s neutíchajúcim záujmom Slovákov o kúpu rezidenčných nehnuteľností a nízkou ponukou vo väčších mestách.