ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

Moderné meracie technológie ponúkajú nové príležitosti, ako znížiť výdavky za energie. Na rozdiel od predošlých čias totiž domácnostiam umožňujú kontrolovať spotrebu doslova v každej minúte, napríklad prostredníctvom online aplikácií. Pri správnom využití inteligentných prvkov môže používateľ touto cestou dosiahnuť až tridsaťpercentné úspory na energiách.

Masívne zdražovanie cien energií núti domácnosti hľadať riešenia, ako v danom smere efektívne usporiť. Okrem variantov v podobe zadováženia fotovoltiky, nových okien či kvalitného zateplenia sa mnoho Slovákov snaží optimalizovať vlastnú spotrebu elektriny, plynu a vody. Laickým pohľadom však nie je jednoduché správne vyhodnotiť, ktoré opatrenia sa do výsledných účtov premietnu najviditeľnejšie. S rozhodovaním však dokážu účinne pomôcť moderné digitálne zariadenia.

„Mať informácie o svojej spotrebe iba z každoročných vyúčtovaní už dnes úsporne zmýšľajúcim domácnostiam nemôže stačiť. Ak chceme mať dobrý prehľad o tom, akým spôsobom energie spotrebovávame, musíme ich byť schopní adekvátne merať. To sa však nezaobíde bez moderných digitálnych technológií. Tie sú totiž schopné v reálnom čase získavať potrebné dáta, ktoré môže zákazník kontrolovať napríklad prostredníctvom notifikácií vo svojom mobilnom zariadení,“ opisuje Dušan Slobodník, generálny riaditeľ spoločnosti ­ENBRA SLOVAKIA.

Úspora na kúrení bez straty komfortu

Jednu zo zásadných položiek rodinných rozpočtov predstavujú obvykle účty za elektrinu. Skvelým pomocníkom na zisťovanie energetickej náročnosti jednotlivých spotrebičov je inteligentný merač. Ten môže v tomto smere napovedať, ktoré príslušenstvo sa oplatí nahradiť novým úspornejším. Z pohľadu výdavkov za vykurovanie je potom výhodné vybaviť radiátory inteligentnými elektrickými hlavicami a otočiť ich kohútiky na nižší stupeň. Vďaka moderným technológiám dnes možno takto ušetriť aj bez narušenia vlastného komfortu.

Výrazné úspory možno totiž dosiahnuť samotnou optimalizáciou tepelného režimu, napríklad prostredníctvom ekvitermickej regulácie. Tá spočíva v nastavení teploty vykurovacej vody na základe vonkajšieho počasia. „V prípade nižšej vonkajšej teploty je požadovaná vyššia teplota dodávanej vykurovacej vody. Vďaka tomu dôjde k rovnováhe medzi dodaným teplom a tepelnými stratami miestnosti a počet stupňov vnútri tak zostane konštantný. Nedochádza tak k prekurovaniu a domácnosť môže týmto spôsobom ušetriť vyše 10 percent energie bez straty akéhokoľvek komfortu,“ vysvetľuje Dušan Slobodník. Moderné kotly značky ENBRA sú štandardne vybavené možnosťou ekvitermickej regulácie.

Kontrolujte spotrebu vody

Cena vody nevzrástla v ostatnom čase takým razantným spôsobom, ako tá za plyn a elektrinu. Zdražovanie sa však pravdepodobne v budúcich mesiacoch bude týkať aj jej. Kontrolovať množstvo litrov vypustených z kohútikov možno v domácnosti jednoducho pomocou vodomerov s rádiovým odpočtom. Presné dáta umožňujú členom domácnosti porovnávať svoju spotrebu s predchádzajúcimi obdobiami či s inými bytovými jednotkami v rámci panelového domu. Inteligentné vodomery dokážu navyše nielen pomôcť optimalizovať bežnú spotrebu, ale aj zabrániť následkom nečakaných porúch. Notifikácia v mobilnej aplikácii totiž dokáže upozorniť používateľa v momente, keď sa jeho odber oproti normálu neobvykle zvýši.

Časom ručných odpočtov odzvonilo

Zavádzanie novej meracej techniky neznamená iba zvýšenie kontroly nad vlastnou spotrebou, ale poskytne obyvateľom bytov a domov aj vyšší komfort. Vďaka možnosti diaľkového odpočtu, ktorým sú moderné prístroje vybavené, už nebudú musieť ďalej riešiť pravidelné návštevy pracovníkov vykonávajúcich odpočty. Samotná zákonná povinnosť mať nainštalovaný vodomer a merač tepla umožňujúci diaľkový odpočet vstúpi na Slovensku do platnosti začiatkom roku 2027.

Aj tu vedia bytové domy ušetriť pri inštalácii meračov. Napriek tomu, že povinnosť prevádzky meračov tepla s funkciou diaľkového odpočtu je až od 1. 1. 2027, už teraz je v niektorých prípadoch ekonomicky neefektívne montovať meradlá bez funkcie diaľkového odpočtu. Dôvodom je, že každé určené meradlo má svoju dobu platnosti overenia a PRVN svoju dobu životnosti. To znamená, že ak termín overenia práve inštalovaného meradla vychádza po termíne 1. 1. 2027, je ekonomicky neefektívne inštalovať meradlo bez funkcie diaľkového odpočtu.

Napríklad čas overenia bytových vodomerov a ich pravidelná výmena päť rokov. Ak si teda vlastníci bytov zaobstarali teraz nový vodomer, tak v tomto čase o päť rokov budú podliehať povinnosti, aby bolo zariadenie vybavené diaľkovým odpočtom. Vodomer tak budú musieť vymeniť alebo ho dodatočne vybaviť komunikačným modulom.

Veľmi podobne sú na tom bytové merače tepla. Pri aplikácii rovnakej logiky je možné povedať, že pri nich dáva zmysel montáž výhradne s diaľkovým odpočtom už od roku 2023. Lehota platnosti overenia a ich výmena je totiž o rok kratšia, teda štyri roky.

Náklady pod kontrolou vďaka centrálnemu zberu dát

Spoločnosť ENBRA ponúka pre svojich zákazníkov v tomto smere ideálne riešenie. Je ním moderné zariadenie ENBRA EASY 2, ktoré umožňuje centrálny zber dát z prístrojov, ako sú vodomery, prietokomery, merače tepla alebo pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie, bez ohľadu na výrobcu zariadenia. Centrály sa umiestňujú do spoločných priestorov domu, kde prijímajú údaje z jednotlivých meračov a následne ich posielajú na server ENBRA Connect. S ním prepojená aplikácia potom dáta dešifruje, dekóduje a sprístupňuje na ďalšie spracovanie.

Úspora až 30 percent energie

Meradlá s rádiovou komunikáciou sú určitým predstupňom plnohodnotných smart prístrojov, ktoré umožňujú sledovať spotrebu v podstate kedykoľvek a odkiaľkoľvek vďaka takzvanému internetu vecí v reálnom čase. Aj tieto prístroje sú už bežne na trhu.

„Všetko speje k tomu, že inteligentné merače budú pre väčšinu používateľov štandardom. Dokážu komunikovať obojsmerne, dáta z nich sa prenášajú do niektorej z webových či mobilných aplikácií, kde sú spracované do prehľadných grafov. Už dnes, keď ceny energií rastú, však môžu byť pre domácnosti prínosom. Inteligentné merače sú totiž aktuálne jedným z mála prostriedkov, ako s rastúcimi výdavkami bojovať. Pri šikovnej regulácii a kontrole spotreby môže bežná domácnosť ušetriť na energiách až 30 percent,“ hovorí Dušan Slobodník.