Ak pôsobíte v oblasti stavebníctva a realít, iste ste 31.marca nepremeškali medzinárodnú konferenciu BKT.SUMMIT 2022 so zameraním na udržateľnosť a prínosy technológie v budovách pre oblasť životného prostredia.

Planéta má prednosť! Veríme, že je našou povinnosťou napĺňať potreby súčasnosti bez toho, aby sme ohrozili vyhliadky budúcich generácií. To znamená dobre sa starať o spoločnosť a životné prostredie, ako aj konať zodpovedne vo všetkom, čo robíme. Technológia aktivácie stavebných konštrukcií BKT pre vykurovanie a chladenie budov je jedným z mnohých potrebných malých krokov k dosiahnutiu udržateľnosti v oblasti výstavby a prevádzky budov. BKT má zároveň potenciál výrazne prispieť k zníženiu závislosti na fosílnych palivách z geopoliticky menej stabilných regiónov.

Druhý ročník nadviazal na viac ako úspešný prvý BKT.SUMMIT 21. Na rozdiel od toho prvého, čisto online summitu, prebiehala konferencia tentokrát osobne, a to v priestoroch Elektrárne Piešťany a v Uhelnom Mlýne v Libčiciach pri Prahe. Zároveň si prišli na svoje aj účastníci preferujúci sledovanie online pomocou live streamu z pohodlia kancelárie alebo domova.

Počas 6 hodín zaznelo 16 podnetných prednášok a diskusií. Poprední odborní speakri z Rakúska, Česka a Slovenska prezentovali svoje skúsenosti, a to nielen teoretické, ale predovšetkým praktické: z prípravy, výstavby ako aj prevádzky moderných obytných, či komerčných budov s BKT. Konferenciu sledovalo LIVE osobne a online celkom 314  účastníkov zo SR a ČR z kruhov odbornej verejnosti v stavebníctve, architektov, developerov a stavebníkov, ďalší účastníci postupne sledujú konferenciu v archíve.

Vykurovanie a klimatizácia budov pomocou tepelne aktivovaných stavebných konštrukcií BKT stojí na prahu masového rozšírenia do stavebnej praxe na Slovensku a Česku. Viac ako 30 ročný vedecký výskum a dôsledné praktické overenie tejto technológie budúcnosti, najmä v oblasti administratívnych a komerčných budov, je vo vysoko pokročilom štádiu, preto sa jej nasadenie v praxi už môže oprieť o zabezpečený terén. Stovky realizovaných stavieb v blízkom okolí sú toho dôkazom, misiou konferencie bkt.summit je preto popularizácia vykurovania a chladenia BKT v kruhu odbornej verejnosti v branži TZB, architektúry, stavebníctva a realít. BKT totiž v sebe spája výhody nízkych investičných a prevádzkových nákladov s vysokým tepelným komfortom a ekológiou pri vykurovaní aj chladení.

Záujemcovia z radov odborníkov získali vynikajúci prehľad o princípoch fungovania systému BKT a príbuzných technológií, akými sú napríklad stropné chladenie a vykurovanie, tepelné čerpadlá a ďalšie.  BKT je vo svojom princípe veľmi jednoduchou technológiou, ktorá pomocou cirkulujúcej vody v rúrkových registroch zabudovaných do masívnych betónových konštrukcií, hlavne stropných, preberá na seba spravidla obe funkcie – vykurovanie aj chladenie. Pes je však zakopaný v detailoch, pretože technológiu BKT treba naprojektovať a zrealizovať správne, a zároveň zladiť do funkčného celku s celou budovou a jej užívateľmi.

Pôvodom nemecká spoločnosť Rehau ako hlavný organizátor konferencie patrí k popredným pionierom v oblasti tepelne aktivovaných stavebných konštrukcií, preto aj skratka BKT pochádza z nemčiny (BetonKernTemperierung), technológia je však známa aj pod anglickým označením TABS (Thermally Activated Building System).

Ak ste predsa len BKT Summit 2022 zmeškali, je pre vás k dispozícii bezplatný archív na webovej stránke www.bktsummit.online.