Združenie EPS SR

Pohľad na vývoj svetovej klimatickej situácie napovedá tomu, že je potrebné hľadať efektívne a alternatívne riešenia aj v stavebnej oblasti. Rozširuje sa využívanie recyklovaných materiálov. Vylepšené technológie, ktoré kladú dôraz na funkčnosť a zdravie planéty zároveň, neobišli ani oblasť výroby EPS. Nemeckí vedci totiž prišli s efektívnejším spôsobom recyklácie expandovaného polystyrénu.

Jedným z výsledkov stavebnej činnosti je aj veľké množstvo odpadu – nevynímajúc zatepľovanie budov, a tým vznikajúci odpad z expandovaného polystyrénu. Z ekologického hľadiska často verejnosť nepristupuje k jeho zneškodneniu najlepším spôsobom. Stáva sa, že ho vidieť v žltých kontajneroch, na skládkach alebo v komunálnom odpade, pričom ide o materiál, ktorý je 100 % recyklovateľný.

Čo predchádza recyklácii expandovaného polystyrénu?

Ukončenie výstavby domu, bytového domu alebo rekonštrukcie znamená čo najrýchlejšie vypratanie odpadu a následnú kultiváciu okolia. „Odrezky z EPS je potrebné po ukončení výstavby zaniesť na zberný dvor. Na stránke recyklujempolystyren.sk je dostupná mapa zberných miest, kde je možné tieto odrezky odovzdať. Ich vyhodenie do žltých kontajnerov alebo komunálneho odpadu znečistí EPS, a tým zamedzí možnosti recyklácie. Čo je veľká škoda, pretože expandovaný polystyrén je 100 % recyklovateľný materiál,” vysvetľuje Marta Strapková, predsedníčka slovenského Združenia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu (Združenie EPS SR). Z polystyrénových dosiek sa následne pred ďalším spracovaním odstraňujú nečistoty ako sú betón, malta, tmel, stierky a iné. Po roztriedení a očistení sa polystyrén podrví a v závislosti od stupňa znečistenia dôjde k jeho ďalšiemu spracovaniu.

Združenie EPS SR sa na Slovensku venuje aktivitám, ktoré vedú nielen k minimalizácii produkcie odpadov, ale aj k zvýšeniu podielu ich recyklácie a následného zhodnocovania. „Dnes na Slovensku dochádza k recyklácii približne 30 % EPS odpadu. Veríme, že v roku 2025 by sa mohol tento podiel zvýšiť na viac ako 50 %,” dopĺňa Marta Strapková.

Použitie recyklovaného EPS

Možností, ako ho využiť je viacero. Jeho uplatnenie však závisí od stupňa znečistenia. Čistý recyklovaný EPS možno pridať aj k novému materiálu a opäť využiť na výrobu tepelno-izolačných dosiek. Recyklovaný expandovaný polystyrén však nie je možné využiť pri výrobe nových obalových výrobkov.

Okrem tohto prvotného využitia ho možno použiť na výrobu polotovarov v nábytkárskom či elektro-technickom priemysle, pridáva sa ako prímes k iným stavebným materiálom, ale využíva sa aj ako prímes do pôdy a slúži na jej prevzdušnenie.

Nová technológia umožňuje efektívnu recykláciu EPS aj z demolácií budov

Po skončení životnosti stavieb sa pristúpi k ich demolácii, pri ktorej vznikne stavebný odpad. Jeho súčasťou je aj odpad z použitých EPS dosiek. Tieto možno následne recyklovať novou technológiou PolyStyreneLoop. Výstavbu závodu PolyStyrene Loop v Holandsku v Terneuzene na fyzikálno-chemickú recykláciu EPS odpadov s retardérom horenia HBCCD, podľa technológie nemeckého Fraunhofer Institutu iniciovala európska asociácia EUMEPS. Táto nová technológia prináša významný posun v otázke recyklácie nielen čistého, ale aj znečisteného EPS z demolácií.

Zaujíma vás téma recyklácie expandovaného polystyrénu? Prečítajte si o nej viac na www.recyklujempolystyren.sk.