Duco Tech CZ s.r.o.

Technológia ochrany proti vodnému kameňu pre celý životný cyklus vodovodných inštalácií. Bez chémie.

Tvorba vodného kameňa patrí medzi významné prirodzené faktory negatívne ovplyvňujúce hodnotu investícií v bytovej výstavbe. Náprava škôd spôsobených vodným kameňom býva nákladná, nemožno ju však ignorovať s ohľadom na kritické dôsledky pre prevádzkové aj servisné náklady, nehovoriac o súvisiacich hygienických rizikách. Patentovaná a rokmi overená rakúsko-nemecká technológia BIOCAT prináša na domáci trh veľmi účinné, ekologicky prívetivé a ekonomicky priaznivé riešenie vhodné pre celú škálu stavebných projektov počínajúc individuálnou výstavbou až po zaistenie rozsiahlych bytových, komerčných a priemyselných objektov.

Vodný kameň – postrach a škodca

Odborné spoločnosti, majitelia aj užívatelia bytov vedia, aké problémy môže spôsobiť tvrdá voda. Vápenné usadeniny, vznikajúce v priebehu času v rozvodoch vody, ovplyvňujú funkciu domových inštalácií aj pripojených spotrebičov.

Vodný kameň znižuje efektívnosť prenosu tepla a je priamou príčinou rastúcich nákladov na energiu. Vápenné usadeniny poskytujú živnú pôdu mikroorganizmom vrátane tých najviac nevítaných: legionell. A jednoduché znižovanie priechodnosti potrubia vrstvami vodného kameňa degraduje celkovú úžitkovú hodnotu rozvodov.

Viacnáklady na energiu v závislosti od vrstvy vápenných usadenín

Príklady zanesenia vodným kameňom z praxe

1 – antikorová rúrka            3 – doskový výmenník

2 – pozinkovaná rúrka          4 – cirkulačné čerpadlo

BIOCAT – prirodzený princíp účinnej ochrany

Katalyzátorová technológia BIOCAT chráni bez použitia chemických prípravkov domové rozvody a techniku pred zanášaním vodným kameňom a tým zaisťuje efektívny prenos tepelnej energie. Inšpiráciou pre technológiu BIOCAT je sama príroda, resp. princíp biomineralizácie:

Vnútri zariadenia BIOCAT preteká voda (1) vrstvou katalyzátorového granulátu (2), na ktorého špeciálne upravenom povrchu sa usadzujú ióny vápnika a uhličitanu, uvoľnené hydrodynamickými silami. Ich usadzovaním vznikajú kryštály mikroskopických rozmerov (3), ktoré sa vyplachujú pri odbere vody (4) a uvoľňujú miesto pre tvorbu nových kryštálikov. Samy potom pokračujú ďalej do rozvodov pitnej vody, kde sa na ne zachytávajú ďalšie voľné vápenné a hydrouhličitanové ióny (6), až nakoniec opustia vodovodný rozvod v rámci bežnej spotreby. Zariadenie BIOCAT vďaka princípu biomineralizácie zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa bez toho, aby využívalo soľ, fosfát alebo iné aditíva. Proces nemá vplyv na chemické zloženie vody ani jej hygienické vlastnosti. Naopak, plne zachováva celú škálu minerálov vrátane vápnika. Vďaka absencii chemických látok následne nedochádza ani k ekologickému zaťažovaniu odpadovej vody. BIOCAT tak predstavuje špičkovú ekologickú a hospodárnu alternatívu ochrany proti vodnému kameňu.

Funkčná schéma princípu BIOCAT

Príklady nasadenia technológie BIOCAT v Nemecku

Mestská realitná spoločnosť v Karlsruhe použila viac než 160 zariadení BIOCAT pri rekonštrukcii 2 000 bytových jednotiek.

Markus Elsässer, vedúci úseku v divízii správy nehnuteľností, spomína: „Najprv sme pomýšľali na klasické zmäkčovacie zariadenia, ktoré pracujú so soľou.“ Keď sa objavila katalyzátorová technológia BIOCAT, zmäkčovanie pomocou soli šlo bokom. Uvažovaný systém mal podľa skúseností vysoké nároky na údržbu. „Takto sme mohli na doplňovanie soli zabudnúť. A v žiadnom prípade sme nechceli, aby cenou za nižšie náklady na údržbu bola zmena obsahu látok v pitnej vode,“ hovorí Elsässer. O použití techniky BIOCAT rozhodlo, že granulát je nutné meniť raz za päť rokov, a to v rámci pravidelného servisu a pri zachovaní plnej kvality pitnej vody.

Ďalším príkladom vhodného použitia technológie BIOCAT je sídlisko Borstei v Mníchove so 750 bytovými jednotkami, ktoré opakovane bojovalo s poruchami na inštaláciách.

Vodný kameň v potrubí a výmenníkoch tepla tu viedol k zúženiu prierezu a problémom s dodávkami vody. Prehliadka kontrolných úsekov potrubí a doskových výmenníkov tepla po šiestich a dvanástich mesiacoch prevádzky s inštalovaným zariadením BIOCAT KS 5D potvrdila účinnosť zariadenia: vodný kameň sa nevyskytoval v žiadnom z úsekov.

Sídlisko v Rintheimer Feld, Karlsruhe

Sídlisko Borstei v mníchovskej štvrti Moosach

Výhody bežnej prevádzky BIOCAT

Majitelia a prevádzkovatelia objektov sa môžu počas piatich rokov spoľahnúť na dokonalú účinnosť katalyzátorového granulátu, a to bez ohľadu na množstvo spotrebovanej vody.

Až po tomto čase treba urobiť  jednoduchú výmenu. Inú údržbu zariadenia BIOCAT prakticky nepotrebujú a za bežnej prevádzky sa o ne domoví technici alebo iní pracovníci nemusia nijako zvlášť starať. Granulát netreba mať v zásobe ani ho dlhodobo skladovať.

KS 5D

Prehľad typov zariadenia BIOCAT (výber)

Ochrana proti vodnému kameňu pre byty a rodinné domy –BIOCAT KS pre 3 až 38 osôb

KS 3000 pre 3 – 4 osoby

KS 5500S pre 18 osôb

KLS 3000-C pre 3 – 4 osoby so strážením úniku vody a inteligentnou aplikáciou pre zobrazenie servisných informácií, upozornením na únik vody, prehľadom spotreby a automatickým upozornením na pravidelnú servisnú kontrolu po piatich rokoch prevádzky.

Ochrana proti vodnému kameňu pre väčšie projekty – BIOCAT KS 8000 až 25D pre 66 až 2 500 osôb.

KS 8000 pre 66 osôb

KS 25D pre 2 500 osôb