Či už je vaša toaleta pokazená, alebo chcete nahradiť starú záchodovú misu novou, výmenu zvládnete aj sami, ak máte správne náradie a postupujete podľa návodu. Odborníčka z Hornbachu radí, ako postupovať pri výmene toalety.

Toaletný systém má niekoľko častí a komponentov. Prvým krokom pri inštalácii novej toalety je demontáž starej záchodovej misy. Postup pri montáži bude závisieť od toho, či inštalujete závesné alebo stojace WC.

Demontáž WC

Najskôr uzavrite rohový ventil a vypustite splachovaciu nádrž. Uvoľnite skrutky a rozrežte silikón. „Pri stojacom WC odmontujte splachovaciu trubicu a misu odpojte od pripojovacieho hrdla. Závesné WC stačí po uvoľnení skrutiek iba vytiahnuť. Nezabúdajte na dôkladné odstránenie zvyškov silikónu a odmastenie povrchov,“ radí Marcela Bínová, odborníčka z oddelenia kúpeľne a sanity v projektových marketoch Hornbach.

Montáž klasického stojaceho WC

Stojace WC je najbežnejším typom toalety. „Montuje sa na podlahu, a preto je dôležité dbať na to, aby boli skrutky a tesnenia počas inštalácie správne dotiahnuté. Chybné tesnenie by mohlo spôsobiť únik vody. Stojace WC zvládnete vymeniť sami za približne 3 hodiny,“ hovorí odborníčka.

 1. Prvým krokom je zabezpečenie protihlukovej izolácie na podlahe. Tú dosiahnete nalepením montážnej pásky na spodnú hranu záchodovej misy.
 2. Na zadnú stranu misy pripevnite novú prípojku splachovacej trubice. Splachovaciu rúrku natrite na konci mazadlom a zasuňte ju až na doraz do spojky.
 3. Nasleduje zmeranie výšky splachovacej rúrky. Výšku merajte od podlahy až do miesta napojenia na splachovaciu nádrž. Splachovaciu rúrku skráťte na požadovanú dĺžku, avšak len do tej miery, aby sa dala dobre otvárať WC doska.
 4. Splachovaciu rúrku priskrutkujte k splachovacej nádržke a WC na ňu následne napojte.
 5. Vymeňte pripojovacie hrdlo odpadovej rúry.
 6. WC misu dobre vycentrujte a na podlahe spravte ceruzkou vonkajší obrys. Ak nové WC nezapadá do otvorov po predošlom WC, staré otvory zasadrujte a vyvŕtajte nové. Do nových otvorov vložte hmoždinky a naskrutkujte upevňovacie uholníky.
 7. WC nasaďte na upevňovacie uholníky, pripojovacie hrdlo nasaďte na prípoj WC a znovu misu vycentrujte.
 8. Toaletu priskrutkujte na upevňovacie uholníky.
 9. Ak všetko sedí, otvorte ventil splachovacej nádržky a spláchnite.
 10. Skontrolujte či sú spojenia dobre utesnené a nedochádza k úniku vody.
 11. Posledným krokom montáže misy je nanesenie tesniaceho silikónu na miesto styku s podlahou.

Montáž závesného WC

Závesné toalety sú elegantné a čoraz viac obľúbené. „Je to aj vďaka vizuálnemu skrytiu vodovodných častí toalety. Ak vymieňate stojace WC za závesné, budete musieť v prvom rade vybudovať predstenový prvok,“ upozorňuje Marcela Bínová. Výhodou závesného WC je možnosť nastaviť výšku misy podľa potreby. Túto možnosť ocenia predovšetkým vyšší alebo menej pohybliví ľudia.

 1. Pri novom WC zmerajte najskôr zástrčnú hĺbku závitových tyčí, ktoré naskrutkujte do stanovenej veľkosti.
 2. Ďalej zmerajte potrebnú dĺžku pripojovacieho hrdla a splachovacej rúrky. Obe skráťte na požadovanú dĺžku a hrany obrúste brúsnym papierom.
 3. Pripravené rúry môžete teraz nasunúť na WC.
 4. Pred pripevnením WC na stenu je potrebné aplikovať protihlukovú izoláciu. Môžete použiť protihlukovú dosku (protihluková sada) alebo zúbkovanú rýchlomontážnu pásku.
 5. WC teraz môžete nasadiť na závitové tyče a priskrutkovať.
 6. Splachovaciu nádrž môžete v tejto fáze opäť napustiť.
 7. Nakoniec naneste tesniaci silikón na škáru medzi stenou a WC.

Montáž WC dosky

„WC doska sa môže výrobok od výrobku mierne líšiť, a tým aj montáž. Nemusíte sa však ničoho báť. Samotná montáž je veľmi jednoduchá a zaberie iba pár minút,“ vysvetľuje odborníčka z Hornbachu. Do predurčených otvorov najskôr vložte hmoždinky, do ktorých zastrčte držiaky. Na držiaky upevnite WC dosku. Keď bude WC doska presne sedieť, stlačte aretáciu a sedadlo opäť odnímte. Držiaky dobre dotiahnite a nasaďte na ne zakrývacie rozety. V poslednom kroku iba nasaďte WC dosku a nechajte ju zapadnúť na držiaky.