V čase, keď sa na Slovensku rozbiehalo zateplenie, nemecká spoločnosť Caparol sa rozhodla založiť dcérsku spoločnosť Caparol Slovakia, s cieľom priniesť na trh systémové riešenie a najmä rokmi overenú kvalitu.  A tak sa v roku 1996 v Bratislave a postupne na celom Slovensku spustil predaj stavebných materiálov tej najvyššej kvality. Keďže spoločnosť Caparol má už takmer 127 ročnú históriu, dokázala na náš trh priniesť okrem systémových riešení aj odborné a technické poradenstvo, na ktorom si zakladá dodnes. A v čom sme naozaj silný, sú povrchy.

Väčšina z nás si veľmi dobré pamätá začiatky zatepľovania na Slovensku v 90 rokoch. Chýbali ucelené systémové riešenia, nerobili sa teplotechnické a statické posúdenia, chýbalo technické poradenstvo a najmä sa používali nekvalitné povrchové úpravy – väčšinou disperzné omietky a chýbali aj systémové prvky v zateplení – lišty, profily. Vo väčšine prípadov sa ako izolant používali dosky z expandovaného polystyrénu a väčšinou v nedostatočnej hrúbke. Samozrejmosťou týchto materiálov bola aj nedostatočná priepustnosť pre vodné páry. Postupom času sa však jednotlivé materiály začali certifikovať – ETA, skúšať a zoskupovať do jednotlivých systémov, ktoré dnes poznáme po názvom ETICS. Na Slovensku sa tomu začali v rámci legislatívy venovať tzv. Inšpekčné orgány, ktoré okrem už spomínanej certifikácie materiálov, začali aj vydávať licencie na zhotovenie tepelnoizolačných prác pre realizačné firmy. Do tohto procesu sa zapojil aj Caparol a následne sme certifikovali 3 základné systémy: CAPATECT Basic Line – zateplenie s EPS doskami, CAPATECT Minera Line – zateplenie s doskami z minerálnych vlákien a Capatect TOP Line, kde sú použité vysoko výkonné materiály obohatené uhlíkovým vláknom. Neskôr sme k týmto systémom ešte pridali systém CAPATECT PU Line – zateplenie s PIR doskami a s Fenolom a CAPATECT Eco Line s použitím dosiek z konopných a drevotrieskových vlákien. Náš zatiaľ posledný systém je zdvojenie zateplenia, čiže ide o tzv. zateplenie na zateplenie.

Zatepľovanie

Pri zateplení sme sa postupom času neustále snažili prispôsobiť nárokom a trendom, ktoré sa neustále menili, či už zmenou legislatívy, prípadne nárokom investorov. Avšak od začiatku sme jednoznačne kládli dôraz na kvalitu, ktorá sa nám postupom času vrátila v podobe vnímania značky na trhu, ktorú dodnes odborníci vnímajú, ako to najlepšie. Spočiatku bola naša hlavná klientela súkromní investori. Neskôr, keď začal štát ponúkať výhodné úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania, začali sme sa intenzívne venovať tejto oblasti a tomu sa venujeme dodnes. Pre našich partnerov, či už správcovské spoločnosti, projektantov, prípadne realizačné firmy sme sa stali synonymom odbornosti a spoľahlivosti. Táto časť našej činnosti sa stala jednou z našich priorít. Postupne sme spracovávali jednotlivé detaily a konštrukčné riešenia, chodili sme priamo na stavby, kde sme vždy hľadali ideálne technické riešenia pre našich partnerov, spracovávali sme vzorky a vizualizácie, robili potrebné skúšky.  Za 25 rokov sa nám podarilo zrealizovať množstvo zaujímavých a náročných stavieb.

Veľký dôraz sme kládli a kladieme na stav našich, ale aj konkurenčných povrchov a fasád. To znamená, že naša práca nekončí zateplením, ale stavby kontrolujeme a vyhodnocujeme priebežne aj roky po realizácií. Aj to bol jeden z dôvodov prečo sme medzi prvými zaviedli systém zdvojeného zateplenia a zateplenie výkonnými izolantmi (PIR dosky, Fenol). Zároveň sme sa začali intenzívne venovať sanácií už jestvujúcich zateplení, ktoré postupne vykazovali rôzne nedostatky a defekty.

Sanácie

Vzhľadom k vyššie spomínaným problémom jestvujúcich, skôr tepelne izolovaných fasád, sme na základe skúseností a pozorovania, v spolupráci s nemeckými kolegami zaviedli niekoľko riešení sanácií a to nielen na zateplené fasády. Tou, zatiaľ najpoužívanejšou metódou je odstránenie biokorózie z povrchu fasády a následným premaľovaním plochy vysokovýkonnými silikónovými farbami od Caparolu. Pri dodržaní postupu a technických špecifikácií, môžu získať investori záruku priamo od našej spoločnosti v trvaní až 12 rokov! Tento systém je známy pod názvom Caparol Clean Concept. Žiaľ, v súčasnosti sa na Slovensku už vyskytujú aj fasády, ktoré je potrebné sanovať radikálnejšie. Veľký problém spôsobujú väčšie trhliny, odlupujúce sa omietky a iné povrchové poškodenia systému. Tu je potrebné pristúpiť k vyplneniu trhlín špeciálnymi pružnými tmelmi, následne povrch celoplošne presieťkovať kvalitným lepidlom a aplikovať kvalitnú silikónovú šľachtenú omietku. K najväčším zásahom v zateplení musíme pristúpiť najmä ak je systém napadnutý mikroorganizmami až do hĺbky (izolant). V takom prípade musí prísť k úplnému odstráneniu pôvodného zateplenia a následne aplikovať ETICS nanovo. Na Slovensku sme už riešili aj zdvojenie zateplenia, pričom v tomto prípade je najdôležitejším kritériom podmienka, aby bol pôvodný izolant lepený nie len na terče, ale najmä na rámik po obvode dosky. Zdvojenie sa môže realizovať vo viacerých alternatívach – EPS na EPS, minerálna vlna na EPS a minerálna vlna na minerálnu vlnu.

Obnova budov s historickou hodnotou

Vzhľadom k bohatej histórií materskej spoločnosti a niekoľkoročnými skúsenosťami, sme sa rozhodli na Slovensku venovať aj obnove budov, ktoré majú po historickej stránke určitú hodnotu a sú buď pamiatkovo chránené, alebo sa nachádzajú v historickej zóne. Caparol ma aj k tomuto typu renovácie spracované systémy, pod názvom Histolith. V portfóliu sa nachádza množstvo veľmi zaujímavých a funkčných výrobkov, napr. Trassové (plnivom sú sopečné piesky) sanačné omietky, prípadne tzv. NHL materiály, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie podmienky v oblasti rekonštrukcie historických fasád. Okrem renovácie vyslovene historických budov (Zámok v Topoľčiankach, Napoleonské kúpele v Piešťanoch…….), sme zrekonštruovali aj viacero bytových domov, ktoré sa nachádzali v pamiatkových zónach a boli chránené krajskými Pamiatkovými úradmi. Dokonca sa nám podarilo obnoviť niektoré z týchto fasád aj zateplením, použitím PIR dosiek a následným presným vytváraním replík vystupujúcich prvkov fasád (šambrány, rímsy, kazety…). Vzhľadom k nášmu širokému portfóliu farieb, lakov a lazúr, sme schopní obnovovať všetky povrchy (drevo, kov, kameň), vrátane interiéru.

CAPAROL servis

Naším partnerom sa za každých okolností snažíme byť pri technickom poradenstve voľbou č.1. Každoročne organizujeme niekoľko školení pre projektantov, realizátorov, ale aj pre správcovské spoločnosti. Niekoľkokrát sa nám ich podarilo vziať aj na návštevu výrobného závodu, či už v Nemecku, alebo v Rakúsku. Pravidelne sa zúčastňujeme prezentácií na schôdzi vlastníkov bytových domov, kde okrem našej bežnej agendy, informujeme aj o možnostiach financovania a inžinieringu. Samozrejmosťou sú pred a pri realizácii rôzne potrebné skúšky, najmä výťažné skúšky na hmoždinky, odtrhové skúšky na lepidlá, v prípade potreby otváranie už zateplených fasád, termovízia. V neposlednom rade vizualizácie spracované nemeckými dizajnérmi, farebné vzorky – zhotovenie aj priamo na mieste, riešenie detailov a problémových konštrukcií, aplikačné techniky a mnoho iných.

Ak uvažujete nad zateplením, sanáciou, prípadne obnovou historického objektu, vyberte si kvalitného, nápomocného partnera s bohatými skúsenosťami a viac ako 126 – ročnou históriou, zvoľte si CAPAROL.