Slovenskí architekti majú možnosť predstaviť svoje realizácie v celosvetovej súťaži

 • Wienerberger vyzýva architektov z celého sveta, aby prihlásili svoje nevšedné stavby z tehál do Brick Award 2020.
 • Projekty môžu prihlasovať nielen architekti, ale aj kritici architektúry či novinári.
 • Diela treba prihlásiť do 9. apríla 2019.

Účasť na Wienerberger Brick Award ponúka slovenským architektom možnosť presadiť sa kvalitou svojej práce v medzinárodnej konkurencii.

Ocenenie Wienerberger Brick Award sa udeľuje od roku 2004 v dvojročných cykloch. Ambíciou súťaže, ktorá bude v roku 2020 vyhlásená po deviatykrát, je poukázať na potenciál tehly pri realizácii moderných a inovatívnych budov.

Nevšedné stavebné diela z tehly môžu do 9. apríla 2019 prihlásiť nielen architekti, ale aj kritici architektúry či novinári pomocou formulára na brickaward.com. Súťaž sa v roku 2018 stretla s mimoriadnym ohlasom. Medzinárodná porota vtedy hodnotila takmer 600 projektov z viac ako 50 krajín sveta.

 

Terra Cotta Studio; Brick Award 2018 Category Winner Category „Working Together“; Tropical Space, Photo: Oki Hiroyuki

 

Súťažné kategórie a finančné výhry

Porota rozhoduje o víťazoch v nasledujúcich kategóriách:

 • Feeling at home (Ako doma)
 • Living together (Bývame spolu)
 • Working together (Pracujeme spolu)
 • Sharing public spaces (Zdieľame verejný priestor)
 • Building outside the box (inovatívne koncepcie a spôsoby využitia tehál, akými sú nové stavebné technológie alebo na mieru vyrábané tehly, alebo využitie novej ornamentiky v projekte)

Porota vyhlási spolu s víťazmi jednotlivých kategórií aj celkového víťaza Wienerberger Brick Award (vrátane víťaza kategórie), ktorý získa finančnú odmenu 7000 eur. Pre výhercov jednotlivých súťažných kategórií je pripravených po 5 000 eur.

Podmienky pre prihlásenie diel

Architekti môžu svoje práce prihlasovať do 9. apríla 2019, v prípade, ak spĺňajú nasledujúce podmienky:

 • významná časť stavby musí byť postavená zo stavebného materiálu na báze pálenej keramiky (tehlové bloky, lícové tehly, tehlový fasádny obklad alebo keramická dlažba),
 • projekt musí byť dokončený od roku 2016 do termínu prihlásenia, aby bola zaručená jeho aktuálnosť,
 • účasť v súťaži nie je podmienená použitím výrobkov spoločnosti Wienerberger.

V súťaži rozhoduje schopnosť architekta kombinovať funkčnosť, trvalú udržateľnosť a energetickú efektívnosť.

 

San Bernardo Chapel with clay blocks; Brick Award 2018 Special Prize Winner Category „Sharing Public Spaces“; Nicolás Campodonico Estudio; Photo: Nicolás Esteban Campodonico

 

 

Porota zložená z expertov nominuje 50 diel

Expertný panel zložený z architektonických novinárov a kritikov architektúry vyberie zo všetkých prihlásených diel pre Wienerberger Brick Award 2020 do užšej nominácie 50 projektov. Všetkých 50 nominovaných diel bude prezentovaných prostredníctvom knižnej publikácie THE BRICK20, ktorá vyjde na jar 2020.

Víťazov jednotlivých kategórií a celkového víťaza Wienerberger Brick Award 2020 napokon určí medzinárodná porota zložená z renomovaných architektov.

Všetky nominované diela budú publikované v knihe Brick20

Slávnostné vyhlásenie Brick Award 2020 sa uskutoční vo Viedni na jar 2020. Pri tejto príležitosti bude vydaná aj kniha Brick20, kde bude publikovaných všetkých 50 nominovaných projektov.

Ako sa do súťaže prihlásiť?

Realizácie do súťaže Wienerberger Brick Award 2020 možno diela prihlasovať elektronicky do 9. apríla 2019 na www.brickaward.com/submission.