Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

 

Každý rodinný rozpočet počíta s povinnými výdavkami. Náklady na energie predstavujú jednu z najväčších položiek. Aj preto sa na nás obrátili viacerí vlastníci bytov v bytových domoch s otázkou, ako by mohli ušetriť na kúrení, spotrebe elektriky aj teplej vody.

Najjednoduchšie je zmeniť svoje správanie. Upraviť ho tak, aby sme zbytočne neplytvali teplom, svetlom ani vodou. Je totiž zrejmé, že platiť nemusíme len za tú energiu, ktorú nespotrebujeme. Potrebné je odstrániť zlé návyky, respektíve zlozvyky. Napríklad, nesvietiť v miestnostiach, v ktorých sa nenachádzame, alebo nenechávať tiecť vodu, keď ju zrovna nevyužívame či jednoducho neprekurovať miestnosti viac, ako je nevyhnutné.

 

Šetriť energie je samozrejmé

Je vhodné, aby sa šetrenie s energiami stalo súčasťou nášho prirodzeného správania sa. A to i napriek tomu, že elimináciou svojich zlozvykov dokážeme znížiť spotrebu energií len čiastočne. V prípade, že nás zaujíma významná zmena, investícia do obnovy bytového domu je nevyhnutná. Ak sa spolu so susedmi zhodneme na zásadnej obnove, úspora môže presiahnuť aj 50 % dnešných výdavkov na energie! To už je číslo, ktoré stojí za úvahu a konzultáciu s odborníkom. Ak sa rozhodnete pre špecialistu z Prvej stavebnej sporiteľne, počas jedinej schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov vo vašom bytovom dome vyriešite viacero dôležitých otázok.

 

 

Posúdenie – zateplenie – regulácia

Odporúčame vám začať energetickým posúdením vášho bytového domu. Na základe posúdenia sa dá naplánovať rozsah opatrení, ktoré umožnia zníženie nákladov na energie s čím úzko súvisí výpočet nákladov na obnovu bytového domu. PSS vám túto službu poskytne zdarma. Pri zásadnej obnove bytového domu sa zvyčajne začína s odstraňovaním systémových porúch a chýb v statike domu. Nasleduje výmena okien, vstupných brán, oprava schodísk, výťahov, spoločných priestorov, balkónov a lodžií. Samozrejme, v závislosti od rozpočtu, ktorý má dané spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov k dispozícii. Potom sa k slovu dostáva najočakávanejšia fáza a tou je zateplenie obvodových múrov bytovky, zaizolovanie a zateplenie strechy, prípadne aj základov domu. Po zateplení sa zmenia tepelné podmienky v dome aj jednotlivých bytoch. Preto je nevyhnutné vykonať tiež zmeny v energetických systémoch, vymeniť a zaizolovať vnútorné rozvody, vyregulovať vykurovaciu sústavu a na radiátory namontovať termostatické ventily.

 

Čo získame obnovou:

  • predĺžime životnosť budovy
  • znížime náklady na energie o 50 % aj viac
  • zvýšime bezpečnosť svojho bývania
  • eliminujeme zatekanie do bytového domu
  • odstránime hygienické nedostatky – plesne
  • zlepšíme architektonický vzhľad budovy
  • zvýšime trhovú cenu bytov
  • znížime emisie CO2

 

Úvery už od 1,25 % ročne

Obnova bytového domu je vždy podmienená finančnou investíciou. Prvá stavebná sporiteľňa má s touto činnosťou už takmer 20-ročné skúsenosti. Umožňuje financovať 100 % plánovaných nákladov na obnovu bytového domu. Úroková sadzba najvýhodnejších úverov od PSS sa v súčasnosti začína už od 1,25 % ročne. Splatnosť takéhoto úveru s jednoročnou fixáciou úrokovej sadzby môže trvať od 10 až do 30 rokov. Fixácia úrokovej sadzby úveru môže byť nielen na jeden rok, ale aj na dlhšie, prípadne na celú dobu splácania úveru. Úrokovú sadzbu úverov určených na významnú obnovu bytových domov banka stanovuje individuálne. PSS umožňuje aj predčasné splatenie úveru a to dokonca aj bez poplatkov. A úver netreba zabezpečovať bytmi ani samotným domom. Stačí len vinkulovať 3 mesačné splátky úveru alebo zriadiť záložné právo k pohľadávkam fondu údržby a opráv bytového domu.