Združenie EPS SR

Budova so správne zvoleným tepelnoizolačným materiálom dokáže priniesť dnes, ale aj v budúcnosti výrazný potenciál energetických úspor. Na dosiahnutie účinného zateplenia je nevyhnutné zveriť jeho návrh do rúk skúseného projektanta, ktorý navrhne najvhodnejší tepelnoizolačný materiál i jeho hrúbku. Pri súčasnom vývoji cien energií predstavuje najrýchlejšiu návratnosť investícií pre investora expandovaný (penový) polystyrén (EPS).

Zateplenie s využitím EPS vo vonkajšom kontaktnom tepelnoizolačnom systéme (ETICS) si zachováva svoje deklarované tepelnoizolačné vlastnosti pri reálnej vlhkosti stavby, nezaťažuje fasádu a má nízku nasiakavosť. Okrem toho je zdravotne neškodný a neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky. Zateplenie stavieb možno realizovať so systémom ETICS, s využitím bieleho alebo sivého polystyrénu. Pozrime sa bližšie na tieto dva typy expandovaného polystyrénu.

Biely polystyrén obstojí v každom počasí

Biely expandovaný polystyrén je základný typ polystyrénu vhodný pre fasády budov, ale aj pre podlahy a strechy. Tento druh polystyrénu obstojí aj v náročných klimatických podmienkach. Vyznačuje sa odolnosťou proti silnému vetru, dažďu i vlhkosti. Biely polystyrén sa používa predovšetkým kvôli svojej nízkej tepelnej vodivosti, hodnota lambda (l) je 0,038 W/mK. Vďaka nízkej tepelnej vodivosti má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a možno s ním dosiahnuť lepší komfort života i vyššiu úsporu nákladov na vykurovanie. Biely expandovaný polystyrén je ľahký, čo napomáha k jeho jednoduchej manipulácii na stavbe. Nezanedbateľnou prednosťou je tiež jeho nízka cena, čo prispieva k jeho obľúbenosti u zákazníkov. V prípade správnej aplikácie dosahuje životnosť viac ako 50 rokov.

Sivý polystyrén dosahuje pri rovnakej hrúbke lepšie tepelnoizolačné vlastnosti

Sivý expandovaný polystyrén (grafitový) na rozdiel od toho bieleho obsahuje grafitové častice. Uhlík dodáva polystyrénu lepšie tepelnoizolačné vlastnosti pri rovnakej hrúbke ako biely EPS, tiež aj schopnosť absorbovať slnečné žiarenie. Chráni tak budovy pred stratami energie potrebnými na vykurovanie a chladenie. Sivý polystyrén dosahuje hodnoty lambda (l) až do 0,031 W/mK. Tepelnoizolačné vlastnosti tohto typu izolácie sú tak v porovnaní s bielym expandovaným polystyrénom s rovnakou hrúbkou lepšie približne o 20 %. Sivý expandovaný polystyrén predstavuje potenciál v procese zatepľovania, úspora hrúbky je obzvlášť efektívna pri výstavbe ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie. Pri úspore hrúbky tepelnej izolácie sa ušetrí nielen na jej objeme, ale aj na pomocných materiáloch, ako sú kratšie kotevné prvky, užšie klampiarske prvky či zakladacie lišty.

Od 1. 1. 2021 by mali byť všetky budovy postavené s takmer nulovou potrebou energie. Na dosiahnutie úrovne cieľových hodnôt je optimálna hrúbka tepelnej izolácie z bieleho polystyrénu cca 25 cm. Sivý polystyrén splní rovnaké tepelnoizolačné požiadavky už pri hrúbke 20 cm.

Správny spôsob aplikácie sivého EPS

V prípade sivého polystyrénu je nevyhnutné dodržať správny postup jeho aplikácie, aby sa v dôsledku nevhodného zaobchádzania s týmto materiálom nevyskytli v budúcnosti problémy. Predpokladom kvalitného tepelnoizolačného systému, ktorý bude vykazovať deklarované vlastnosti, je realizácia zateplenia spoľahlivou firmou s licenciou. Pri jeho aplikácii v ETICS sa odporúča dodržiavať niekoľko zásad. Nie je potrebné používať žiadne špeciálne ochranné pomôcky či nástroje, keďže je zdravotne neškodný. Na lepenie sa odporúča používať iba lepidlá schválené výrobcom tepelnoizolačného systému na lepenie sivých dosiek z EPS. Menej kvalitné tmely nemusia mať potrebnú priľnavosť. V dôsledku väčšieho zahrievania sivých dosiek je nevyhnutné ich chrániť pred priamym slnečným žiarením. Platí to v prípade prevážania a skladovania dosiek, ako aj v prípade ich lepenia na fasádu. Počas aplikácie sa pred lešenie odporúča zavesiť zakrývaciu sieť, aby nedochádzalo k pôsobeniu priameho slnečného žiarenia na dosky. Nedodržanie tejto zásady môže spôsobiť deformácie a vznik dilatačných medzier medzi doskami.