V roku 2022 podpísali spoločnosti Volvo Trucks, IKEA Industry a Raben Group dohodu o spolupráci v oblasti ťažkej nákladnej dopravy s nulovými emisiami. Necelých 12 mesiacov po odovzdaní prvého elektrického nákladného vozidla v Poľsku sa flotila vozidiel skupiny Raben Group rozrástla o ďalšie dve elektrické nákladné vozidlá, ktoré slúžia spoločnosti IKEA Industry.

Prvé mesiace prevádzky elektrického nákladného vozidla Volvo FM, ktoré obsluhuje továreň IKEA v Zbąszynku, preukázali, že doprava s nulovými emisiami je životaschopnou alternatívou ku konvenčným vozidlám a nemá negatívny vplyv na plynulosť dodávok. So zreteľom na zníženie emisií CO2 aj pohodlie vodičov sa IKEA Industry a Raben Group rozhodli rozšíriť flotilu elektrických nákladných vozidiel o ďalšie dve jednotky.

Elektrifikácia ťažkých nákladných vozidiel je kľúčovým riešením pri zavádzaní dopravy s nulovými emisiami, ktorá priblíži IKEA k jej strategickému cieľu stať sa ešte v tomto desaťročí spoločnosťou s pozitívnym vplyvom na klímu. Podľa prijatých cieľov je plánom znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov zo všetkej prepravy výrobkov o 70 % a o desať rokov neskôr už túto prepravu urobiť bezemisnou.

V roku 2022 začala spoločnosť IKEA Industry Zbąszynek pilotný projekt internej prevádzky bezemisnej nákladnej dopravy medzi svojimi výrobnými závodmi. V súčasnosti elektrické nákladné vozidlá vykonajú 12 jázd denne, šesť dní v týždni, medzi továrňami v Zbąszynku a Babimoste, ktoré od seba delí vzdialenosť 12 km.

Vozidlá sa nabíjajú elektrinou z obnoviteľných zdrojov. IKEA Industry investovala do piatich vlastných dobíjacích staníc: dve s kapacitou 150 kW sa nachádzajú v lokalitách Zbąszynek a Babimost a ďalšie tri s kapacitou 43 kW v buffer truck parku. Pre ich podporu bol takisto inštalovaný transformátor. Celý proces prípravy nabíjacej infraštruktúry trval približne 12 mesiacov. IKEA Industry v súčasnosti pripravuje spustenie ďalších dvoch dobíjacích miest v sklade Zbąszynek, ktoré sa uvedú do prevádzky v septembri tohto roka.

Sme presvedčení, že ak chceme dosiahnuť svoje ciele a mať skutočný pozitívny vplyv na životné prostredie, musíme konať tu a teraz. Zelené riešenia sú pre udržateľný rozvoj nutnosťou. Elektrifikáciu dopravy medzi našimi továrňami zatiaľ testujeme, ale robíme viac testov a postupne ju rozširujeme a sledujeme, aké výsledky to prinesie. Spolupráca je kľúčová, pretože na dekarbonizácii priemyslu môžeme pracovať len spoločne,“ hovorí Małgorzata Dobies-Turulska, Managing Director IKEA Industry Zbąszynek.

Skupina Raben Group sa cíti obzvlášť zodpovedná za vplyvy ťažkej dopravy na životné prostredie. Vedúca úloha na logistickom trhu vyžaduje ďalšie úsilie o zlepšenie klimatických podmienok. Preto boli po niekoľkých mesiacoch pilotnej spolupráce nasadené spoločne s IKEA Industry ďalšie dve elektrické nákladné vozidlá Volvo FM na trase medzi továrenským komplexom v Zbąszynku a výrobným závodom v Babimoste.

Kamióny pracujú s návesmi s nosnosťou dvadsaťštyri ton a denne v troch zmenách doručia až tridsaťšesť zásielok. Spoločnosť Raben Transport zamestnáva dvanásť vodičov, ktorí sa tomuto projektu venujú, a riadi dopravné operácie, pričom sa stará o efektivitu vozidiel a plynulosť procesu dodávok. Priebežne tiež sleduje ukazovatele výkonnosti nákladných vozidiel, aby mohla v blízkej budúcnosti spoločne so spoločnosťami IKEA Industry a Volvo zhrnúť výsledky projektu.

Tento projekt je skutočnou a vedomou snahou priblížiť sa našim environmentálnym cieľom. Nasadenie troch elektrických nákladných vozidiel do vlastného vozového parku spoločnosti Raben Transport je krokom k zníženiu emisií CO2 v ťažkej doprave v súlade s našimi cieľmi SBTi (Science Based Targets). Je to tiež príležitosť vyhodnotiť toto riešenie v praxi s cieľom zaviesť elektrické nákladné vozidlá pri ďalších zákazníckych projektoch skupiny Raben“, vysvetľuje Joanna Górna, Key Account Manager, Raben Transport.

Dodávka ďalších elektrických ťahačov Volvo FM spoločnostiam IKEA Industry a Raben Group je významným krokom v stratégii spoločnosti Volvo Trucks pre bezemisnú dopravu. V tejto chvíli sme sa prestali pozerať na elektrické ťahače ako na celok a začali sme hovoriť o postupnom zvyšovaní podielu elektrického vozového parku Volvo FM u jedného zákazníka. Vďaka týmto rozhodnutiam môžeme hovoriť o väčších úsporách CO2 a významnom kroku k zníženiu emisií CO2. Sme radi, že na poľskom trhu existujú spoločnosti, ktoré sa odvážne a vedome rozhodli investovať do ekologickej transformácie cestnej dopravy,“ komentuje Marek Gawroński, riaditeľ pre e-mobilitu a udržateľnosť spoločnosti Volvo Trucks Poland.

V oboch továrňach v poľskom Zbąszynku sa budú na internú prepravu opäť využívať nákladné vozidlá Volvo FM Electric. Ťahače spolu so šiestimi batériami s kapacitou 540 kWh zaručujú dojazd až 300 km. Plne elektrické nákladné vozidlo Volvo FM 4×2 je vybavené tromi elektromotormi. Ponuku doplňuje štvorročný Golden Service Contract, ktorý zaručuje plnú kontrolu nákladov, bezproblémovú prevádzku vozidla a jeho maximálnu dostupnosť.

Iné informácie o výsledkoch projektu Volvo FM Electric v továrni IKEA v Zbąsynku budú predstavené v rámci konferencie New Mobility Congress, ktorá sa koná na konci septembra 2023 v poľskej Lodži.