Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Všetci sa určite tešíme, že pandemické opatrenia sú už za nami a vyzerá to tak, že 11. medzinárodná konferencia Správa budov 2022 sa bude konať tohto roku bez akýchkoľvek obmedzení. Vrece s konferenciami sa síce roztrhlo a o priazeň správcov sa uchádza viacero organizátorov, napriek tomu veríme, že na tohoročnej konferencii bude celkom hojná účasť. Samozrejme sa tomu v Združení správcov a užívateľov nehnuteľností tešíme, už teraz správcovia zasielajú svoje prihlášky. Veríme, že nás naši členovia podporia nielen na valnom zhromaždení, ale spolu s ostatnými účastníkmi využijú možnosť „dať do talónu“ svoju otázku, pripomienku, myšlienku – ako skvalitniť prácu správcov. Pokúsime sa aj tohto roku, aby bol každý s odpoveďou na svoju otázku uspokojený…

10-ročné skúsenosti

Naozaj uplynulo neuveriteľných 10 rokov od kedy sme zorganizovali našu prvú konferenciu, ktorá sa vtedy stretla s neuveriteľným úspechom. Prvotinu z Tatranských Matliarov sme presunuli z kapacitných dôvodov do Novoľubovnianskych kúpeľov, kde sme sa niekoľko rokov vytešovali z príjemnej atmosféry, vhodných kapacít, aj skvelej skoro domácej stravy. Žiaľ, kvalita ubytovania nás donútila hľadať nové priestory a po dlhom zvažovaní sme zakotvili v Bešeňovej, ktorá je našim hostiteľom už posledných pár rokov. Nielen práca, ale aj relax sú dôvodom, pre ktorý sa konferencia stala príťažlivou a vyhľadávanou. Najväčšia účasť bola v roku 2018, kedy sa konferencie zúčastnilo neuveriteľných 369 účastníkov. Vďaka COVIDU sa počas pandémie počet účastníkov obmedzil. V nádeji, že sa situácia (aj na rusko-ukrajinskej strane) vylepší, veríme a dúfame v opätovný rast účastníkov konferencie a zlepšenie jej kvality čo do obsahovej ako aj organizačnej časti.

Príprava tohoročnej konferencie

Príprava tohoročnej konferencie začala ešte minulý rok. Hneď, ako sa konferencia uskutočnila v náhradnom termíne v roku 2021, sme začali rozmýšľať, ako by bolo možné zorganizovať konferenciu na jar roku 2022 čo najlepšie. Trochu sme sa preľakli, keď sme zistili, že apríl 2022 bude mesiacom viacerých konferencií s podobnou témou. Rozhodli sme sa, že sa nebojíme a pokúsime sa napriek tomu o ešte kvalitnejšiu konferenciu. Veríme, že sa nám to podarí. Možno aj práve s vašou pomocou. Aj tohto roku pokračujeme v tradícii, kde sa môžete vopred prihlásiť a so svojimi otázkami skvalitniť konferenciu požadovanými témami, ktoré vás aktuálne zaujímajú. Neváhajte a pošlite nám spolu s vašou prihláškou aj témy, ktoré chcete, aby boli riešené!

Program konferencie

Z programu vyberáme hlavne témy, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé: predpokladané zmeny v legislatíve, financovanie z prostriedkov ŠFRB, navrhovaná novela zákona, týkajúca sa merania a rozpočítavania… Na konferencii sa dozvieme aj to, ako to bude ďalej s bytovými odovzdávajúcimi stanicami a samozrejme nebudú chýbať ani novinky z technických oblastí: výťahy a ich údržba, starostlivosť o obvodový plášť budov a novinky v meraní a rozúčtovaní tepla a teplej vody. Práve tejto problematike bude venovaná panelová diskusia všetkých, ktorí sa na novom zákone podieľali.

Pozornosť bude venovaná aj financovaniu. Horúcou témou je nemožnosť obnovy bytových domov z dôvodu prudkého rastu cien stavebných materiálov. Venovať sa tejto téme budú predstavitelia stavebných firiem, ako aj prednášajúci z bankového sektoru či ŠFRB, ktorý prevzal záštitu nad tohoročnou konferenciou.

Samozrejme nebudú chýbať obľúbení prednášajúci. Už roky patria medzi najobľúbenejšie poznatky Technickej inšpekcie SR a Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktoré sú popri právnych témach každoročne najzaujímavejšie a najsledovanejšie. Nebudú chýbať samozrejme ani poznatky a odpovede na problémy, ktoré ste zasielali za posledný polrok na naše Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností, alebo do redakcie časopisu Správca bytových domov. Odpovede vám v rubrike časopisu zasielala JUDr. Janka Guoth, ktorá tohto roku obohatí svojou prednáškou rady právnika.

Nesmie chýbať relax

Program sme sa snažili skrátiť tak, aby bolo tohto roku viac času na relax. Veríme, že blahodarná voda Bešeňovej vám pomôže nabrať sily. Kúpať sa môžete v cene konferencie denne od 17.00 hodiny. Pre tých, ktorí sa nebudú kúpať, pripravíme kultúrny program. Ale ako poznám účastníkov, viete sa kvalitne zabaviť aj sami. Nie náhodou tvoríme rodinu, ktorá už roky drží spolu, pomáhame si a tvoríme spolu jeden silný celok. Za tento pocit spolupatričnosti vám patrí vďaka.

Veľmi, veľmi sa teším na vás, kolegov, kamarátov, známych a priateľov… teším sa na stretnutie, na spoločný pohárik…

Čo na záver?

Vidíme sa v Bešeňovej!!!

Mgr. Eugen Kurimský, Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností