Vydavateľstvo odborných časopisov, s. r. o., sa každoročne podieľa spolu s Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s., a Združením pre podporu obnovy bytových domov na organizovaní súťaže „Najlepšie obnovený bytový dom“. Za rok 2018 získal ocenenie čitateľov Bytový dom Medvedzie 150/32, Tvrdošín. Čiastočnú obnovu realizovali spoločnosti Marián Argaláš z Medvezieho, LIFTCOMP a. s. z Ostravy a JA&DU s. r. o., z Tvrdošína. Obnovované časti bytového domu spočívali v rekonštrukcii a obnove výťahov, rekonštrukcii elektroinštalácie a domových vstupov. Úver bol samozrejme čerpaný z prostriedkov PSS, a. s. Projektantom bola spoločnosť LIFTCOMP, a. s. Ostrava. Za všetkým však bola Dana Kosmeľová, milá osôbka, ktorá sa podieľala na obnove a nemalým dielom prispela k obnove ako zástupkyňa vlastníkov. Práve ju sme preto vyspovedali, ako prebiehala obnova ich bytového domu…

 

tvrdosin1

Čo vás viedlo k myšlienke obnoviť váš bytový dom?

Myšlienka nevznikla samovoľne. Vážne začať rozmýšľať o obnove nás prinútili okolnosti. Pred pár rokmi to bolo zatekanie cez špáry medzi panelmi a celkový neutešený vzhľad domu. Postupne tých okolností pribúdalo a tak pribúdalo aj myšlienok, čo všetko ešte treba spraviť. Nuž a v minulom roku sa najväčším problémom, ktorý sme museli riešiť, stal havarijný stav výťahu v dome. Povolenie na užívanie výťahu revízny technik predĺžil iba do konca roka 2018. Mali sme dve možnosti, a to: investícia na opravu v sume cca 10 000 eur, ktorá by však znamenala len dočasné riešenie, alebo výmena celého výťahu.

 

tvrdosin2

Ako ste získali finančné prostriedky na realizáciu?

Nakoľko sme už dlhoročnými klientmi PSS, a. s., riešenie bolo jasné. Zostatok starého úveru, z ktorého sme dom obnovili pred pár rokmi, sme vyplatili z vlastných prostriedkov a požiadali o nový. S ponúknutými podmienkami úveru aj úrokovou sadzbou sme boli veľmi spokojní. Dokonca nám podmienky umožnili požiadať o vyšší úver, ako sme pôvodne plánovali, a tak sme mohli realizovať aj ďalšie obnovovacie práce.

 

tvrdosin3

Čo všetko už bolo obnovené v minulosti?

Začínali sme pred vyše 13 rokmi skromne, no postupne sme dokázali krok po kroku obnoviť celý dom. V roku 2006 sa menila a zateplila celá strecha na bytovom dome, vyspravili sa špáry medzi panelmi a bytový dom sme dali aj vymaľovať. V roku 2008 sme v bytovke kompletne zrekonštruovali balkóny a zateplili celý dom. V roku 2013 sme dali vymeniť všetky zvislé rozvody potrubí. Nuž a nakoniec v roku 2018 sme toho spravili neúrekom – spomínaná výmena výťahu, úplná rekonštrukcia elektroinštalácie, obnova domových vstupov, výmena schránok, stierkovanie a maľovanie interiéru bytového domu, výmena spoločných špajzových a pivničných dverí a nakoniec dláždenie a obkladanie chodieb bytového domu.

 

tvrdosin4

Ako prebiehalo výberové konanie a prečo ste sa rozhodli pre týchto zhotoviteľov?

Ako sa hovorí do neznámych vôd vstupuj s rozumom a hlavne s odvahou. A takto to bolo aj s výberom zhotoviteľov. Po viacerých stretnutiach, odporúčaniach, obhliadkach prác a preštudovaní cenových ponúk, zasadlo tzv. „bytovkové konkláve“, ktoré vybralo pre každú plánovanú prácu po dvoch adeptov zhotoviteľov. Následne sme zvolali schôdzu, na ktorej vlastníci bytov vybrali víťazov (:-)). Veľmi zavážila pri výbere firmy cena, kvalita materiálov a práce, ale aj doba zhotovenia a najmä referencie. Pri výbere zhotoviteľa výťahu, možno to bude pre niekoho prekvapivé, ale zavážilo najmä to, že firma, ktorú sme nakoniec zvolili, bola síce zahraničná až „hen“ z Čiech, ale používa súčiastky, ktoré sa vyrábajú na Slovensku, a to práve u nás v Tvrdošíne.

 

tvrdosin5

 

Ako ste boli spokojní so zrealizovanými prácami?

Môžem povedať, že sme spokojní. Termíny sa dodržiavali, zhotovitelia, aj vďaka precíznemu výberu nášho „konkláve“, boli profesionáli a taká bola aj ich práca. Časom u niektorých vznikli až kamarátske vzťahy s vlastníkmi. Dnes nám chýba hudba na chodbách, ktorá spríjemňovala nielen prácu robotníkom, ale aj nažívanie obyvateľov bytovky :-).

 

diplom

 

Našla by sa nejaká „pikoška“?

No? Pri našej rekonštrukcii zasahovali policajti :-). To bolo veľmi vtipné. Pri demolácií výťahu sa vyhadzovalo železo a zrazu, kde tu z čista – jasna, bum…. začal niekto vyberať železo a ukladať do auta. Všimol si to jeden z vlastníkov a zavolal políciu. A ďalšia, keď už si ľudia z okolitých bytoviek zvykli na veľkoobjemové kontajnery, ruch, nákladné autá, tak tri dni pred Vianocami sa pred bytovkou objavil veľký kamión a vykladali špajzové dvere, to už okolití susedia nevydržali a vyzvedali, že či búrame celú bytovku.

 

Aké máte s vaším domom plány do budúcnosti, čo by ste chceli ešte obnoviť?

Chceli by sme obnoviť pivničné priestory, práčovňu, umyť od rias po 11 rokoch od zateplenia severnú fasádu obvodového plášťa a ošetriť ju, aby sa už na nej takéto potvorky neuchytávali a nakoniec zútulniť vonkajšie prostredie okolo bytovky. Možno nám k tomu pomôže aj grant Prvej stavebnej sporiteľne, určený práve na takéto finálne terénne estetické úpravy okolia obnovených bytových domov. To sú naše predstavy, uvidíme ako sa nám ich podarí realizovať. Určite už teraz s istotou vieme, že budeme musieť opäť spojiť sily a byť ako jeden celok. Veď heslo „Jeden za všetkých a všetci za jedného!“ platilo a platí počas celej histórie ľudstva, tak prečo nie v našom, dnes už krásnom a vynovenom dome.

K oceneniu ešte raz blahoželáme!

 

Za rozhovor ďakuje a do budúcna praje všetko najlepšie
E. Kurimský