ALUMISTR SE

Balkónové zasklenie môže ušetriť spotrebu energie na vykurovanie. Kvalitné systémové riešenie, podľa odborného posudku zníži tepelnú stratu priľahlej miestnosti o 19 až 29 percent. Podmienkou však je voľba balkónového zábradlia odpovedajúcej konštrukcie a vhodného nadväzujúceho zasklenia, ktoré spolu budú tvoriť systémový celok.

Zasklenie balkónu či lódžie prináša obyvateľom bytových domov radu výhod. Zvyšuje hodnotu bytu, rozširuje ho o ďalší obytný priestor, posilňuje ochranu proti zlodejom a v neposlednom rade predstavuje ďalšiu zvukovú a tepelnoizolačnú bariéru. V súčasnej dobe rastie význam balkónového zasklenia ako opatrenia na úsporu energie potrebnej na vykurovanie.

Zníženie spotreby energie na vykurovanie potvrdené teoretickým výpočtom aj experimentálnym overením

Dopadom zasklenia lódžie na energetickú náročnosť budovy sa podrobne zaoberá technický posudok, ktorý v roku 2017 vypracovali odborníci z Ústavu technológií stavebných hmôt a dielcov Fakulty stavebnej VUT v Brne. Ako modelový príklad bola zvolená situácia v typickom byte panelového domu, ktorý nedávno prešiel rekonštrukciou, má zateplenú fasádu a nové plastové okná s izolačným dvojsklom. Odborné posúdenie potvrdilo, že zasklenie v zimnou období zvýši teplotu v priestore lódžie, čím zníži energetickú stratu v priľahlej konštrukcii. Z teoretického výpočtu modelovej situácie a jeho následného experimentálneho overenia priamo v byte vyplynulo, že sa merná tepelná strata znížila o 20 až 22%.

Konkrétny prínos zasklenia lódžie ku zníženiu energetickej náročnosti priliehajúceho bytového priestoru závisí taktiež od technického stavu budovy. Pokiaľ by tu neboli zrealizované opatrenia k úspore energií v podobe zateplenia fasády a výmeny okien, strata by sa podľa výpočtov znížila o 29,2 %. Naopak pri realizácií opatrení na úrovní súčasných technických noriem by sa zasklením lódžie dosiahlo zníženie mernej tepelnej straty o 18,9 %.

Základom je systémové riešenie

Aby zasklenie splnilo očakávaný efekt v podobe úspory energií na vykurovanie, je potreba investovať do systémových riešení. Zasklenie by sa ideálne malo riešiť už v rámci projektu, čo uľahčí všetku administratívu. Pri výbere zábradlia je potrebné si uvedomiť, že inštalácia horného zasklenia predstavuje výrazné zaťaženie. Okrem nosnosti zábradlia tu zohraje úlohu aj jeho technické riešenie a tesnosť celej konštrukcie. Aj keď o zasklení ešte nie je rozhodnuté, oplatí sa už pri realizácií zábradlia previesť prípravu na uchytenie konzol pre zasklievací systém. Kedykoľvek neskôr sa potom môže majiteľ bytu rozhodnúť pre dodatočné zasklenie a veľmi jednoducho ho realizovať.

Pokiaľ investor so zasklením neuvažuje už dopredu a všetko chce riešiť dodatočne, nie je to optimálny spôsob a ani výsledok spravidla nie je optimálny. Dodatočné utesnenie bočných medzier medzi fasádou a konštrukciami totiž nie je také dokonalé, aby zaručilo zníženie energetických strát. Dotesnenie konštrukcie zároveň investíciu do zasklenia zbytočne predražuje. Takéto nesystémové riešenie naviac nie je estetické a výsledný vzhľad tak môže byť pre majiteľa bytu sklamanie.

Firma Alumistr SE ponúka niekoľko variantov systémového riešenia pre zasklenie balkónu či lódžie. Riešenie môže byť prispôsobené rôznym typom bytových domov. Voľbu toho správneho je vždy treba konzultovať s odborníkmi.