Ak správa budovy či podniku pracuje efektívne, odráža sa to na finančných úsporách a ziskoch. V prípade, ak to v rámci priestoru nefunguje, očakávajte rýchly pád a neustále zvyšovanie vašich strát. Predtým, ako začnete hľadať problém u dodávateľov a externistov, zanalyzujte vnútorné procesy na vašej strane. Intralogistika býva najčastejším problémom nejednej prevádzky. Ako tento neželaný problém riešiť?

Efektívna intralogistika

Mnoho spoločností však na podrobnú analýzu nemá čas, finančné prostriedky ani odborníkov. Riešením je kontaktovať odborníkov pre intralogistické riešenia, ktorí tento proces absolvujú, zanalyzujú a vyhodnotia za vás. Spoločnosť STILL Slovensko je známa svojimi kvalitnými vysokozdvižnímmi vozíkmi ale aj ponukou komplexných intralogistických riešení. Ich služby zanalyzujú všetky kroky a následne navrhnú realizáciu konkrétnych krokov pre zefektívnenie prevádzky. Jednotlivé opatrenia sú vypracované tak, aby korešpondovali s dlhodobým plánom a víziami celého podniku či prevádzky.

Prvým krokom je analýza

Vďaka výsledkom analýzy je možné zistiť, ktoré kroky v procese intralogistiky sú najproblémovejšie. Prejdite si celým procesom, ktorým sa každodenne zaoberáte a nájdite jeho slabé a silné miesta. Okrem manuálnej a osobnej kontroly si prezrite a zanalyzujte dostupné dáta: výnosy, straty, počet zamestnancov, odpracované hodiny, veľkosť skladu, počet tovaru v ňom. Zbierajte informácie zo všetkých dostupných zdrojov. Číselné údaje môžu naznačiť problematické miesta v toku.

 

Zo skúsenosti vyplýva, že častým problémom je dostupnosť a skladovanie tovaru v skladoch. Obchod či e-shop častokrát nedisponuje tovarom, ktorý sľubujú zákazníkovi dodať. Druhý problém je opačný: na policiach je tovar, o ktorý nie je dlhodobo žiadny záujem a len zaberá miesto novým a inovatívnym produktom s vyššou predajnou schopnosťou. Problémom je taktiež malý a zle organizovaný sklad, kde personál stráca čas hľadaním produktov.

Zdroj: Still.sk

 

Vyhodnotenie analýzy

Ďalším krokom v procese je vyhodnotenie všetkých dostupných zdrojov. Následne je vyhotovený konkrétny plán s harmonogramom a kalkuláciami. Odborníci vytvoria časový harmonogram, kde si stanovia konkrétne krátkodobé a dlhodobé ciele. Vyhodnotenie obsahuje podstatné informácie k optimalizácii zdrojov, procesov ako aj pracovníkov.

 

Ak sa zistí, že problematickou súčasťou fungovania systému je práve sklad, skúste sa poradiť s odborníkmi. Vhodným riešením je zabezpečenie systému pre outsourcing v rámci riadenia skladov. Systém tak umožňuje optimalizovať a zefektívniť celý proces fungovania skladu od zabezpečenia tovaru až po jeho prevoz. Podobné riešenia z dlhodobého hľadiska chránia a šetria nemalé finančné prostriedky.

 

Výhodom zabezpečenia skladového systému je, že rieši personálne problémy s nedostatkom kvalifikovaných ľudí. Plnoautomatické sklady alebo softvérové riešenia sú dobrým počiatočným bodom kde začať s postupnou automatizáciou.