Je čas myslieť na prevenciu pred otravami

Hoci 62 % domácností na Slovensku kúri zariadeniami, ktoré môžu vypúšťať oxid uhoľnatý (CO), len 32 % obyvateľov sa domnieva, že otrava týmto nebezpečným plynom by sa ich mohla týkať. Sedemnásť percent Slovákov si navyše myslí, že táto hrozba sa týka len starých či nekvalitných domov. Až 50 % Slovákov je presvedčených, že otrava u nich doma nehrozí. Tieto čísla vyplývajú z tohtoročného prieskumu spoločnosti Resideo, ktorý sa zameral na povedomie o oxide uhoľnatom medzi obyvateľmi Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska(1). Potvrdzuje ich aj skúsenosť Martina Kavku, vedúceho oddelenia zisťovania príčin vzniku požiarov a hovorcu Hasičského záchranného zboru hl. m. Prahy.

Fatálnym nehodám sa dá prechádzať, preto je pre spoločnosť Resideo september mesiacom osvety a prevencie otráv oxidom uhoľnatým a dymom. Väčšina ľudí (85 %) síce vie, že CO je nebezpečný, avšak len minimum z nich si uvedomuje, že môže unikať aj u nich doma a že majú v domácnosti spotrebiče, ktoré tento plyn produkujú. Vo všetkých skúmaných krajinách sa tento fakt najviac prejavil v Česku (40 %), Poľsku (38 %) a na Slovensku (37 %), zatiaľ čo v Rumunsku (27 %) a hlavne v Maďarsku (16 %) je situácia lepšia.

„Často sa stretávame s tým, že k úniku oxidu uhoľnatého spotrebičov. Ich vek teda nie je jednoznačným rizikovým faktorom – nutná je každoročná a dôkladná odborná revízia. Za najdôležitejšiu a najúčinnejšiu, a z pohľadu nákladov tiež najlacnejšiu, považujem prevenciu detektorom CO, ktorý by mal byť umiestnený v blízkosti spotrebiča,“ hovorí Martin Kavka, vedúci oddelenia zisťovania príčin vzniku požiarov a hovorca Hasičského záchranného zboru hl. m. Prahy.

Prevencia otravy oxidom uhoľnatým:

 • Uistite sa, že váš dom je dobre vetraný, aby v ňom mohol cirkulovať čerstvý vzduch bez ohľadu na dennú dobu alebo ročné obdobie.
 • Ak pociťujete závraty, únavu, bolesť hlavy alebo nevoľnosť a po vyvetraní sa necítite lepšie, okamžite opustite byt/dom a privolajte pomoc.
 • Nechajte si pravidelne kontrolovať vykurovacie zariadenia a komín odborníkom.
 • Nainštalujte si detektory CO, ktoré vás upozornia na nadmerné množstvo oxidu uhoľnatého alebo dymu, a to aj v domácnostiach s modernými kotlami a uzavretými horákmi.
 • Otrava oxidom uhoľnatým sa najčastejšie vyskytuje v kúpeľniach, preto je dôležité mať nainštalované detektory CO aj tu.
 • Vek spotrebiča neurčuje jeho bezpečnosť. Jedinou účinnou prevenciou sú pravidelné kontroly a detektory.
 • K úniku CO dochádza častejšie v zime počas vykurovacej sezóny, ale výnimkou nie sú ani letné mesiace. Vysoké teploty a zmeny tlaku môžu výrazne prispieť k zlému „prievanu“ a následnému hromadeniu nebezpečného plynu v domácnosti.

Rad detektorov Honeywell Home R200 od spoločnosti Resideo pomáha inštalatérom aj spotrebiteľom ochraňovať zdravie a životy, pretože ponúka:

 • preukázanú spoľahlivosť podloženú európskymi certifikátmi a osvedčeniami pre jednotlivé krajiny, kde sa výrobok predáva;
 • viac istoty: ide o jediný rad detektorov CO a detektorov dymu a požiaru, ktorý sa štandardne dodáva s 10-ročnou životnosťou a 10-ročnou zárukou2;
 • lepšie upozornenie koncového používateľa vďaka možnosti prepojiť produkty radu R200 do vlastnej siete, a to aj vrátane detektorov dymu a požiaru, pričom jeden z nich spúšťa poplach na všetkých pripojených zariadeniach;
 • bezproblémové prepojenie zariadení, pre ktoré nie je potrebné kupovať samostatný rádiový modul – v detektoroch Resideo je totiž zabudovaný.

Viac informácií o problematike CO nájdete tu.

Edukačné video o problematike CO nájdete tu:

Poznámky:

 • 1 Prieskum na základe objednávky spoločnosti Resideo, ktorý sa uskutočnil od 3. do 16. augusta 2023 na reprezentatívnej vzorke majiteľov domov (viac ako 500) v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.
 • 2 Úplné informácie o pravidlách nájdete v inštalačných príručkách k príslušným produktom.