Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Tradičná obľúbená konferencia, ktorej už 12. ročník sa uskutoční v Thermal parku v Bešeňovej, patrí už roky medzi najobľúbenejšie konferencie pre správcov bytových domov a nebytových priestorov, spoločenstvá vlastníkov, ako aj iných odborníkov v oblasti správy na Slovensku. Tohto roku pripravujeme pre účastníkov konferencie zmeny a obohatenie programu s cieľom, aby bola konferencia pútavejšia a okrem zvyšovania odbornej úrovne správcov nech slúži aj ako miesto, kde sa správcovia môžu stretnúť a trochu aj relaxovať.

Tohoročná konferencia bude (dúfame) už definitívne bez rúšok a obmedzení. Možno práve toto viedlo Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností k tomu, aby sa vylepšil nielen odborný, ale aj kultúrny program. „Veríme v bohatú účasť, preto sme pripravili oživenie počas prednášok formou kvízov a súťaží“ – hovorí JUDr. Jana Guoth, výkonná predsedkyňa Združenia. „Večerný program obohatíme o živú hudbu a boli by sme radi, ak by sa konečne po „suchých“ rokoch vytancovali k sýtosti všetci, ktorí sa počas corony nevedeli alebo nemohli uvoľniť“ – dodala.

Tradične prvý deň konferencie bude venovaný problematike financovania a poisťovania bytových domov. Štátny fond rozvoja bývania a novinky pre rok 2023 budú dôležitou informáciou, ktorá zaujme určite všetkých, ktorí plánujú v tomto roku obnovu bytových domov. Komerčné financovanie s témami o možnostiach financovania v časoch krízy, je tiež aktuálnou témou. Pri zvyšovaní cien energií sa stále pálčivejšou stáva téma neplatičov, ktorú budeme tiež riešiť a hľadať cesty od napomenutia až po dobrovoľné dražby.

Prvý deň konferencie ukončíme v rámci večerného programu už tradične odovzdávaním cien „Firma časopisu“. Oficiálna časť spoločenského večera bude pokračovať neoficiálnou zábavou v podaní kapely PartyLeaders zo susednej Českej republiky. Veríme, že spoločenská časť prebehne k spokojnosti všetkých. Druhý deň býva zameraný na technické riešenia, týkajúce sa obnovy bytových domov. Úvod druhého dňa zaháji prednáška doc. Ing et Ing Františka Kudu, CSc. na tému pasportizácie budov. Nasledujú firemné prednášky z danej oblasti v podaní známych i menej známych firiem. Pre obnovu fasád sa predstavia s prednáškami o svojich novinkách „klasici“ našej konferencie: za výrobcov to budú prednášky v podaní predstaviteľov spoločností Baumit s.r.o., Henkel Slovensko s.r.o., za realizačné firmy STRECHY 92 s.r.o.,či generálny partner konferencie – spoločnosť LUKYSTAV s.r.o. Neopomenieme ani výťahy od spoločnosti OTIS, či umývanie fasád v podaní spoločnosti UMYJEM TO. O stúpacích potrubiach ako o najslabšom mieste pre šírenie požiaru nás upozorní vo svojej prednáške spoločnosť Hilti Slovakia s.r.o. Vodárenské a kúrenárenske témy zaháji prednáška Osvalda Kornera, člena ZSaUN. O správnej voľbe kanalizácie pri rekonštrukcích domových odpadov sa dozvieme od spoločnosti Ostendorf – OSMA z Českej republiky. Tému tepelných čerpadiel vhodných pre bytové domy nám predstaví spoločnosť Weishaupt. Riešenia vykurovania v BD nám predstaví spoločnosť COMAP Praha z ČR, tému „hygienické štandardy“ si vypočujeme v podaní spoločnosti UPONOR s.r.o.

Po prestávke na kávu bude nasledovať veľmi aktuálna a zaujímavá téma rozúčtovania. Novú vyhlášku o rozpočítavaní tepla 503/22 predstaví ARTAV Slovensko. Na ňu budú nadväzovať témy energetického monitoringu, odpočtov a fakturácií ako aj zberu dát v podaní prednášajúcich firiem – generálneho partnera konferencie – spoločnosti ista Slovakia s.r.o., TECHEM s.r.o., ENBRA SLOVAKIA s.r.o., NOBIUS s.r.o. Nováčikom našej konferencie bude Bratislavská vodárenská spoločnosť s témou pre správcovské spoločnosti – „Odpočty a fakturácia“. Každoročne „čerešničkou na torte“ býva prednáška SOI. Tohto roku bude na tému rozúčtovania tepla – snáď sa dozvieme aj to, ako predísť pokutám za chyby a nedodržiavanie tejto vyhlášky.

Všetky prednášky by mali byť trochu iné, ako obvykle. Veľmi by sme chceli, aby sa informácie a novinky, ktoré budú firmy prednášať, dostali do uší správcov. Preto sme firmy poprosili o oživenie: na niektorých prednáškach zažijeme „kontrolné cvičenia“, na iných kvíz či súťaž. Na týchto aktivitách firmy ocenia Vašu pozornosť malým darčekom alebo pozornosťou. Chceme preto poprosiť účastníkov konferencie, aby si svoje voľnočasové aktivity nechali na čas po prednáškach. Maratón prednášok a diskusií ukončí spoločenský večer, ktorý sa začne o 19 hod.

Piatok je už tradične venovaný problematike správy budov. Začneme prednáškou o kontrole okenných výplní v podaní doc. Ing. Pavla Svobodu CSc. z Prahy. V podaní odbornej garantky doc. Ing. Danici Košičanovej zaznie prednáška o splachovaní záchodov v bytových domoch pitnou vodou. Určite to bude prednáška
plná „romantiky“. Nasledovať bude veľmi dôležitá rekapitulácia povinných kontrol, prehliadok a revízií v bytovom dome, po nej prednáška problémov pri preberaní správy či prednáška zodpovednosti správcu pri výmene výťahu. Klasickým záverom konferencie je časovo neohraničená zmes prednášok a problémov,
ktoré sú z rubriky „VY SA PÝTATE – ZSaUN ODPOVEDÁ, ako aj aktuálne riešenia problémov pri správe budov, ktoré by sme mali ukončiť o 13 hod.
Za pomoc veľmi pekne ďakujeme našim generálnym a aj ostatným partnerom, vďaka ktorým môžeme a vieme konferenciu pre našich správcov zorganizovať.  Verím, že si našu priazeň zachovajú aj do budúcich rokov.

Všetkých správcov, družstvá, zástupcov bytového hospodárstva aj spoločenstvá vlastníkov, ako aj samotných vlastníkov, ktorých problém správy budov zaujíma, srdečne pozývame a už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami.
Za organizačný výbor: E. Kurimský, ZSaUN