4heat s.r.o.

Pri dodávke vykurovania pre haly (sklady, výroby, skleníky a pod.) riešia montážne firmy, okrem cien a marže, tiež časovú náročnosť montáže. Tradičné pojatie v podobe kalorifera a plynového kotla v sebe skrýva nutný čas pre kompletnú inštaláciu rozvodov potrubia medzi týmito zariadeniami.

Pri využití tepelného čerpadla a nástennej teplovzdušnej jednotky tento problém odpadá, pretože sa volí najkratšia cesta rozvodov – priamo cez stenu. Dĺžka potrubia tak môže byť 3 metre. Montáž sa stáva jednoduchšia, rýchlejšia a lacnejšia. Navyše ako montážna firma dodáte zákazníkovi cenný benefit – okrem vykurovania, tiež chladenie pre letné obdobie. Odpadajú tak prípadné ďalšie náklady za obstarávanie klimatizácie.

Ozajstné tepelné čerpadlo, nie klimatizácia

Pokiaľ teda riešime tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, myslené ozajstné tepelné čerpadlo so scroll kompresorom, prevádzkou až do –30 °C, nízkou hlučnosťou a vysokou účinnosťou COP 5,00 (pri 2 °C/20 °C) a EER 4,32 (pri 35 °C/27 0 °C). Dosahované výkony a účinnosti sú zabezpečené vďaka väčšiemu výparníku oproti klasickým TČ vzduch-voda a väčšiemu ventilátoru ebmpapst, ktorý ide na nižšie otáčky a zaisťuje tak nižšiu hlučnosť. S väčším výparníkom je minimalizované namŕzanie a prípadný režim odmrazovania nie je takmer vôbec využitý.

Návratnosť? Už za 2 roky

Z ekonomického hľadiska prinášajú TČ vzduch-vzduch značky SAX Kita AIR pre investorov obrovský benefit – rýchlu návratnosť investície. Pri využití tepelného čerpadla SAX je to počas 2 rokov (oproti klasickému riešení kalorifer a plynový kotol). Testované na hale s CNC výrobou, o ploche 500 m2, 6 m výškou stropu a 30 kW tepelné straty.