Študenti stredných škôl a gymnázií so študijným odborom staviteľstvo alebo krajinná tvorba si aj v tomto roku zmerali sily v návrhu projektov z oblasti záhradnej architektúry. Do súťaže Garden Semmelrock sa prihlásilo 59 unikátnych prác. Odborná porota vybrala 4 víťazov v jednotlivých kategóriách a udelila aj špeciálnu cenu za inovatívny návrh.

„Teší nás narastajúci záujem o súťaž a zvyšujúci sa počet prihlásených projektov. Tie sú z roka na rok kvalitnejšie a precíznejšie vypracované. Študenti kladú dôraz na moderný pohľad na záhradnú architektúru a neboja sa ani odvážnejších riešení so zakomponovaním inovatívnych prvkov,“ hodnotí úspešný ročník súťaže Adriána Kružliaková zo spoločnosti Semmelrock Stein + Design Dlažby s.r.o.  Súťaž pomáha študentom v ich odbornom raste i v príprave na vstup na trh práce. Zároveň majú zapojené školy možnosť navzájom porovnať kvalitu, zručnosti a vedomosti svojich študentov.

Štyri súťažné zadania

Cieľom súťaže Garden Semmelrock je podpora mladých talentov pri ich tvorivom myslení a aktívnom riešení zadaných úloh. Teoretické poznatky získané štúdiom môžu efektívne využiť pri realizácii návrhov záhradnej architektúry rodinných domov ako aj verejných priestorov. Študentská súťaž mala 4 zadania (Rodinný dom, Polyfunkčný objekt, Vnútroblok, Horská chata), pričom každý  účastník mohol vytvoriť návrh pre jedno či viacero zadaní súčasne. Úlohou žiakov bolo vypracovať projektovú dokumentáciu podľa stanovených kritérií jednotlivých kategórií s maximálnym využitím produktov značky Semmelrock. „Za každým projektom sa skrýva veľký kus práce, a to nielen samotného študenta, ale aj učiteľa, ktorý mu poskytuje odborný dohľad. Vážime si čas, ktorý pedagógovia strávia spoločne so žiakmi na tvorbe ich projektov i cenné rady, ktoré im počas prípravy návrhov odovzdávajú,“ hovorí A. Kružliaková.

Odbornú porotu zaujala kreativita študentov

O prvenstvo v jednotlivých kategóriách zabojovalo 59 projektov z 8 zapojených stredných škôl. Víťazov určila odborná porota, ktorá hodnotila predovšetkým kvalitu urbanistického a technického riešenia objektu, ako aj estetické prevedenie návrhu. Posudzovala tiež výber produktov značky Semmelrock a ich využitie v projekte. „Nasadenie študentov v tomto roku bolo skutočne vysoké a dostali sme množstvo inšpiratívnych návrhov. Vyzdvihla by som dve študentky zo SPŠ Stavebná Prešov, ktoré sa zapojili do každého zadania a detailne vypracovali projekty v 3D vizualizačnom programe. Sme radi, že súťaž študentov zaujíma a je pre nich výzvou,“ zdôrazňuje Adriána Kružliaková.

Sponzorské dary pre zúčastnené školy

V každej kategórii vybrala porota jedného víťaza, ktorý získal poukážku na nákup spotrebného tovaru v hodnote 200 eur. Rovnakú odmenu dostal aj výherca špeciálnej ceny za najkreatívnejší návrh záhrady. Semmelrock odmenil aj školy, ktorých žiaci sa do súťaže zapojili. Každý súťažný návrh bol odmenený darom v hodnote 25 eur, víťazné práce získali pre školu sponzorský dar v hodnote 500 eur.

Víťazi súťaže

ZADANIE č.1: RODINNÝ DOM

Víťazom kategórie sa stal Matúš Šaraj zo SPŠ Stavebná zo Žiliny s projektom Sakura (Japonská čerešňa). Študent sa inšpiroval japonskými záhradami a kultúrou, pre ktorú sú charakteristické stromčeky vytvárané bonsajovými technikami, aby mali typický vzrast a tvarovanie. Autor do projektu zakomponoval niekoľko dlažieb značky Semmelrock prevažne v sivom a grafitovom odtieni. Do okolia objektu a na chodníky použil dlažbu ASTI kombi, na parkovacie miesto CASTELLO ANTICO, na chodníky v záhrade uplatnil PLATO kombi a pod altánok dlažobné kocky BRADSTONE COBBLE.

ZADANIE č.2: POLYFUNKĆNÁ BUDOVA

Súčasťou tohto zadania bolo vypracovanie návrhu spevnených plôch vo dvore polyfunkčnej budovy vrátane vyriešenia parkovania, návrhu oddychovej zóny a oplotenia. Zadanie sa podarilo zvládnuť najlepšie Tatiane Jankovskej zo SPŠ Stavebná v Prešove. Autorka použila plotové systémy BELLAMONTE a BRADSTONE MILLDALE, kombináciu dlažieb UMBRIANO, RETTANGO kombi a CITYTOP Smart a ďalšie doplnky, ktoré dotvorili celkový návrh.

ZADANIE č.3: VNÚTROBLOK

Tretie súťažné zadanie zahŕňalo tvorbu riešenia priestoru medzi bytovými domami. V tejto kategórii dominovala dvojica študentov – Matej Atalovič a Aneta Palšovičová zo Strednej školy záhradníckej v Piešťanoch. Priestor medzi bytovými domami určený na aktívny oddych obyvateľov je plný zelene a miest na posedenie či grilovanie. Autori návrhu použili dlažbu CITYTOP Grande a dva odtiene dlažby NATURO. Detské ihrisko je kvôli vyššej bezpečnosti vydláždené gumovou platňou Semmelrock v zelenej farbe tak, aby splynula s okolitým prostredím.

ZADANIE č.4: HORSKÁ CHATA

Výherkyňou zadania č. 4 sa stala Martina Richnavská, študentka SPŠ Stavebná v Prešove. Vo svojom návrhu použila široký sortiment produktov značky Semmelrock vrátane viacerých formátov dlažby NATURO, rôzne rozmery dlažby ASTI kombi, použila aj plotový systém CASTELLO či obklad BRADSTONE OLD TOWN. Prihliadajúc na ekologický aspekt horskej oázy pokoja zvolila študentka na vydláždenie plochy na parkovanie ekologické dlažby EKOgreen.

ŠPECIÁLNA CENA

Špeciálna cena za najkreatívnejší a najinovatívnejší projekt bola porotou udelená  Lukášovi Matušicovi zo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Trnave. Jeho návrh vnútrobloku pozostáva z 3 úrovní. Najvyššia prepája bytové domy a celé sídlisko s verejnou komunikáciou, súčasťou strednej úrovne sú bežecká dráha či okruh na prechádzky a v spodnej časti sa nachádzajú detské, multifunkčné i workoutové ihriská a miesta na sedenie. Študent v projekte zvolil systémovú dlažbu CITYTOP, plotový systém RIVAGO a kvetináče BRADSTONE MILLDALE.