VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Štrnásty ročník študentskej súťaže Rodinný dom VELUX kvôli okolnostiam zostáva v online priestore. Na atraktivite súťaže pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo to však neuberie, práve naopak.

Stredoškolská súťaž Rodinný dom, ktorú organizuje spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r. o., pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, aj tento rok odštartovala vzdelávacími webinármi, ktoré boli minulý rok medzi študentmi mimoriadne obľúbené. Okrem prednášok žiaci opäť súťažia o ceny v kvíze a v rýchlosti sa naučia používať aj nástroje, ktoré následne pomôžu pri tvorbe projektov. Prvých webinárov, ktoré už prebehli, sa zúčastnilo viac ako 500 študentov a pár termínov je ešte stále pred nami (18., 21. a 25. február). Zúčastnite sa a vyhrajte pre svoju školu designový detektor kvality vzduchu AirBird

Priebeh súťaže v tradičnom poradí

Študenti stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo následne začnú pracovať na svojich projektoch. Tak ako po minulé roky je úlohou študentov navrhnúť rodinný dom, kde denné svetlo a čerstvý vzduch prichádzajú do objektu cez strechu prostredníctvom výrobkov VELUX. Navrhnutý dom musí súčasne spĺňať požiadavku na energeticky hospodárne riešenie budovy, ako aj na zabezpečenie zdravého vnútorného prostredia pre príjemné bývanie.

Pracovať na projektoch a konzultovať so svojimi pedagógmi študenti môžu až do 2. mája, kedy je termín na odovzdanie súťažných návrhov. Podmienkou účasti je registrácia na linku: https://competition.velux.com/14-rodinny-dom/enroll, ktorá je možná rovnako až do 2. mája 2022, no študentom neodporúčame si registráciu a odovzdanie projektu nechávať na poslednú chvíľu. Registráciou do súťaže získajú študenti aj videonávod k programu Daylight Visualiser a tak s ňou určite netreba váhať.

O najlepších prácach následne bude rozhodovať odborná porota, ktorá svoj výber, spolu so spätnou väzbou na jednotlivé projekty, predstaví počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v priebehu júna 2022.

V poslednom ročníku súťaže Rodinný dom VELUX v roku 2021 študenti zo stredných odborných škôl zameraných na stavebníctvo z celého Slovenska odovzdali 180 prác. Do celoštátneho kola následne postúpilo 32 projektov z 15 škôl.

Okrem toho, že všetky stretnutia prebiehajú online, ďalší priebeh súťaže sa nemení. Študentská súťaž prebieha aj tento rok v dvoch kolách. V prvom kole vyberú pedagógovia stredných odborných škôl 3 práce, ktoré získajú nielen vecnú cenu v hodnote 40 €, ale aj postup do celoštátneho kola. Stredná škola, ktorá odovzdá najväčší počet projektov v školskom kole, získa napokon sponzorský dar v hodnote 300 €.

V celoslovenskom kole zasadne odborná porota, ktorá vyhodnotí súťažné práce a rozhodne o prvých troch miestach v súťaži. Okrem hlavnej ceny môže porota udeliť aj zvláštne ocenenie.

Výhry v celoštátnom kole

  1. cena: 400,- € + cena pre vedúceho práce
  2. cena: 250,- € + cena pre vedúceho práce
  3. cena: 150,- € + cena pre vedúceho práce

Zvláštne ocenenie: v celkovej hodnote 100,- €

Ročník 2022 – dôležité termíny

Viac informácií o súťaži možno nájsť na webovej stránke spoločnosti VELUX a na Facebook stránke Rodinný dom VELUX.