ASIO-SK s.r.o.

Spoločnosť ASIO – SK, s.r.o. prispieva k budovaniu modro-zelenej infraštruktúry. Jedným z príkladov je aj realizácia parkoviska v meste Bardejov, ktoré je vybudované z našich zasakovacích roštov pre spevnené povrchy, tzv. AS-TTE roštov. Konkrétne je to parkovisko pre osobné autá v kombinácii zelenej a betónovej dlažby. Veľmi nás teší spokojnosť nášho zákazníka s týmto systémom ako po funkčnej, tak aj po evironmentálnej stránke.