Kontakt
Obchodný zástupca
Dr. Ing. Karol Kratochvíl

Obchodný zástupca
Martin Lašček

Obchodný zástupca
Ing. Tímea Matušíková
O firme

Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. je inžiniersko-dodávateľská spoločnosť s vlastnou výrobnou základňou, ktorá pracuje predovšetkým v oblasti čistenia odpadových vôd a dodávok komplexných vodohospodárskych technológií. Spoločnosť je pevnou súčasťou medzinárodnej skupiny ASIO-GROUP, ktorej hlavným cieľom je vývoj, výroba a dodávky vysokokvalitných vodohospodárskych technológií. Cieľom organizácie je vytvoriť stratégie na podporu trvalo udržateľného rozvoja stavebného priemyslu. Našim zámerom je podporovať udržateľné projekty v oblasti nakladania s dažďovou a odpadovou vodou a podporovať vytváranie malého vodného cyklu okolo budov s cieľom zvýšiť komfort bývania a práce v novej architektúre.

Produkty spoločnosti ASIO:

Čistiarne odpadových vôd – priemyselné, komunálne, domové
Odlučovače ropných látok
Čerpacie šachty
Vodomerné šachty
Plastové nádrže
Akumulácia a zasakovanie dažďových vôd
Využívanie dažďových vôd
Recyklácia šedých vôd
Priepustné spevnené povrchy AS-TTE
Bazény