17.5.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

Susedia budú mať asi v tomto prípade pravdu.

V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

Za každý byt a nebytový priestor má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas pripadajúci na byt alebo na nebytový priestor, to platí aj vtedy, ak je byt alebo nebytový priestor v dome v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb.“

To znamená, že ak jedna osoba vlastní v bytovom dome byt alebo nebytový priestor je jedno či už ide o garáž, garážové státie alebo nejakú inú miestnosť zapísanú na liste vlastníctva ako nebytový priestor za každý byt alebo nebytový priestor má jeden hlas.

Či ide o priestory kolaudované a zapísané ako nebytové priestory zistíte z listu vlastníctva bytového domu.  Vlastník, ktorý má vo vlastníctve byt a taktiež nebytový priestor ako uvádzate, musí byť samostatne na liste vlastníctva zapísaný k bytu aj k nebytovému priestoru ako vlastník, v tomto prípade garáží.

V bytových domoch je to úplne bežné, najmä v novostavbách.