Finančné centrum, a.s.

 

Prečo si poistiť bytový dom?

Bytový dom, rovnako ako rodinný dom je vo všeobecnosti najcennejším majetkom človeka (mimo rodiny samozrejme). Preto je veľmi dôležité, aby bol tento druh majetku príslušne zabezpečený, v našom prípade poistený. To znamená, že v prípade škody na dome poisťovateľ kryje náklady spojené s opravou.

 

Prečo si poistiť bytový dom práve vo Finančnom centre, a. s.?

My ako maklér máme v portfóliu prevažne bytové domy. Dovolím si povedať, že máme najviac skúseností v tejto oblasti na Slovensku. Okamžite po konzultácií s klientom vieme stanoviť hodnotu domu a zároveň reálnu poistnú sumu. V danom obore pracujeme už viac ako 20 rokov, čoho dôkazom je aj fakt, že na základe našich pripomienok boli aplikované niektoré novinky v produktoch poisťovní. Taktiež máme mimoriadne množstvo skúseností s likvidáciou škôd, vieme akým spôsobom škodu nárokovať, čo všetko treba mať poistené, na aké limity, samozrejme za rozumnú cenu. Pri likvidácií je tiež veľmi dôležité ako škodu nahlásite, kedy ju nahlásite a ako ju dokladujete aby bolo korektne vyplatené prípadné plnenie.

 

 

Stane sa, že vznikne poistná udalosť aj na nepoistenom dome?

Samozrejme, k podobným situáciám došlo viac krát, keď napr. z kuchynského sporáku, alebo elektroinštalácie vznikol požiar bytového domu. V nejednom prípade sa bohužiaľ jednalo o tragédiu, keď obyvateľ počas požiaru zahynul. Sú to smutné prípady, ale stávajú sa. Potom však môže nastať problém, týkajúci sa práve náhrady škôd. V prípade, že dom nie je poistený alebo je podpoistený dochádza ku kráteniu alebo k úplnému zamietnutiu plnenia zo škôd. Vlastníci takýchto bytových jednotiek môžu zostať zo dňa na deň bez strechy nad hlavou a nemá im kto poskytnúť náhradu. Smutné ale je, že podobnou „časovanou bombou“ je veľa bytových domov na Slovensku.

 

Čo všetko sa dá nárokovať z poistenia zodpovednosti správcu?

Najčastejším prípadom škody spôsobenej správcom bývajú finančné škody súvisiace napr. s pokutou, kedy správca svojim chybným rozhodnutím, opomenutím konania danú škodu spôsobí. Na tomto mieste si však treba dať pozor, je rozdiel medzi finančnou škodou a pokutou. Finančná škoda vznikne napríklad vlastníkom bytu a náhrada za túto škodu je od správcu vyžadovaná. V minulosti som sa napríklad stretol so škodou na zdraví, kedy mal správca podľa zmluvy o správe na starosti aj čistenie chodníkov pred bytovým domom. Istá pani si na chodníku v dôsledku zanedbania tejto povinnosti zlomila ruku, čo bol tiež prípad riešený z poistenia správcovskej zodpovednosti.

 

 

Dá sa z poistenia zodpovednosti nárokovať napríklad pokuta od SOI, ktorá je čím ďalej tým bežnejšia?

Pokuta za nesplnenie termínov revízí napríklad hasiacich prístrojov, vodomerov a podobne udelená priamo správcovi sa nedá nárokovať z poistenia zodpovednosti správcu, je to jedna z výluk vo Všeobecných poistných podmienkach. Tento prípad sa dá teoreticky riešiť jedine z poistenia zodpovednosti za škodu štatutárov, alebo riadiacich spoločnosti, ale je to veľmi komplikované a otázne, či za uvedený skutok niekto zo štatutárov reálne zodpovedá. Toto poistenie totiž kryje subjektívnu zodpovednosť za škodu, ktorá si vyžaduje zavinenie a príčinnú súvislosť medzi porušením povinností a škodou – pokutou.