VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Odovzdávanie cien 11. ročníka študentskej súťaže Rodinný dom VELUX prebehlo na najvyššie položenej terase v Bratislave s výhľadom na rastúce nové centrum.

Spoločnosť VELUX dlhodobo venuje pozornosť trvalo udržateľnému stavebníctvu a najmä téme zdravého bývania. Predmetom súťaže bola štúdia rodinného domu, kde denné svetlo a prísun čerstvého vzduchu prichádza do objektu cez strechu, prostredníctvom výrobkov VELUX.

 

Porota ocenila kvalitu prác

V celoslovenskom kole súťaže vyberala porota víťazov zo 60 projektov, ktoré postúpili zo 14 stredných odborných škôl. Členovia poroty sa pre vysokú kvalitatívnu úroveň prác rozhodli, že udelia okrem prvých troch miest aj päť mimoriadnych odmien. „Som súčasťou súťaže dlhé roky a môžem potvrdiť, že kvalita každý rok stúpa. Veľmi ma teší, že sa študenti zaujímajú aj o to, aký je svet okolo nich a reflektujú to do projektov,“ zhodnotila Klára Bukolská.

Ďalší člen poroty – Štefan Polakovič z ateliéru Gut Gut – bol pozitívne prekvapený vysokou kvalitou prác: „Učím na univerzite a musím povedať, že rozdiel medzi projektmi v súťaži a na univerzite je skutočne minimálny, hoci vekovo je medzi autormi veľký rozdiel.“

Odborná porota v celoslovenskom kole zasadala v nasledujúcom zložení:

  • Ľubomír Závodný z architektonickej kancelárie Ľubomír Závodný,
  • Štefan Polakovič z ateliéru Gut Gut
  • Klára Bukolská – architektka spoločnosti VELUX,
  • Vlasta Puchovská zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

 

Slávnostné vyhodnotenie

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo v Bratislave na najvyššie položenej terase v meste s výhľadom na rastúce nové centrum Bratislavy. Ceny budúcim projektantom a architektom prišla spolu so zástupcami odbornej poroty odovzdať aj Dagmar Plevačová, generálna riaditeľka spoločnosti VELUX. „Túto súťaž vnímame ako platformu pre rozvoj talentu a inovatívneho premýšľania, čo je vidieť vo vašich prácach. Nebáli ste sa nových riešení, skĺbili ste kreatívu s funkčnosťou a vaše práce sú neobvykle vyzreté. Verím, že sme vás nadchli pre vašu prácu, a že si prenesiete to, čo ste sa naučili o zdravom bývaní aj do ďalších prác,“ prihovorila sa zúčastneným Dagmar Plevačová.

Prvé tri miesta si v 11. ročníku súťaže Rodinný dom VELUX odniesli dievčatá. Svedčí to o tom, že architektúra rozhodne nie je mužskou doménou. Prvé dve miesta putovali na Strednú priemyselnú školu stavebnú Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave. Na prvom mieste sa umiestnila Lea Dominika Ondrejková, na druhom mieste Barbora Haladová a tretie miesto si odniesla Sarah Maria Hiravá zo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline.

Sponzorský dar pre školu v hodnote 300 eur za najvyšší počet odovzdaných prác si tento rok odniesla Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Bratislave, za 32 odovzdaných projektov.

Celoročná starostlivosť o mladé talenty

VELUX pomohol v procese tvorby prác s odbornou prípravou študentov. Architekt Martin Doršic pripravil priamo na školách špecializované workshopy. Študenti spolu s pedagógmi navštívili aj Kompetenčné centrum VELUX v Brne, kde si mohli vyskúšať prácu s denným svetlom. „Veľmi pozitívne vnímame možnosti, ktoré VELUX ponúka pre študentov. Je výborné, že žiaci si môžu vyskúšať v praxi vedomosti získané na škole a ešte ich aj rozširovať. Ďakujeme spoločnosti VELUX, že takúto súťaž organizuje a venuje sa študentom,“ doplnila Vlasta Puchovská zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

 

Fotky zo slávnostného vyhlásenia a informácie o súťaži Rodinný som VELUX môžete nájsť aj na Facebooku: https://www.facebook.com/rodinnydomVELUX/

Výsledky 11. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX

 

projekt1

Prvé miesto si odniesol projekt s názvom Lesná kabína, ktorého autorom bola Lea Dominika Ondrejková zo Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave. Vedúcim práce bol Oliver Hacaj.

Hodnotenie odbornej poroty: „Veľmi jemné, kultivované, materiálovo vyvážené riešenie. Aj pri malom objeme sa zdal byť jedným z najsilnejších.“

 

projekt2

Druhé miesto získala Barbora Haladová zo Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave. Autorka sa do súťaže prihlásila s projektom DOM V SÝPKE a konzultovala ho s Ing. Zuzanou Mištinovou a Oliverom Hacajom.

Hodnotenie odbornej poroty: „Rekonštrukcie sú moja srdcovka a táto veľmi citlivo pracovala s pôvodným stavom. Vďaka tomu vznikli unikátne priestory, ktoré v novostavbe málokedy získame.“

 

projekt3

Tretie miesto si odniesla Sarah Mária Hiravá s projektom TTH2 (MARINGOTKA). Študentka študuje na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline. Konzultantmi projektu boli Ing Eva Kuchárová, Ing. Marcel Zsóka, PhD. a Ing. arch. Ľubomíra Buchová.

Hodnotenie odbornej poroty: „Riešenie sa nám zdalo až natoľko zjednodušené, že sa nám v úvode nezdalo dostatočne vzácne. Až krásne skice interiéru nás privideli späť k tomuto projektu. Ocenili sme práve jeho jednoduchosť. Dom je otvorený a presvetlený len tam, kde má byť.“

 

Mimoriadne ocenenia

Porota udelila päť mimoriadnych ocenení

 

projekt4

Projekt s názvom BARN HOUSE vytvorili Roman Hudec a Matúš Meňhert. Študenti sú zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave a ich konzultantmi bola Ing. Zita Kósová.

 

projekt5

Ďalšie zvláštne ocenenie v súťaži Rodinný dom VELUX získal Miroslav Častulín študent Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne, s projektom Lumppeo House. Prácu konzultoval s Ing. Zuzanou Illovou.

 

projekt6

Tretiu odmenu si tento rok odniesli Samuel Moravčík a David Štibraný s projektom Terrace house. Študenti Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave projekt konzultovali s Ing. Zuzanou Mištinovou.

 

projekt7

 

Ďalšia odmena putovala na Strednú priemyselnú školu techniky a dizajnu v Poprade za projekt ART GALERY HOUSE. Autorom je Benjamín Gontkovič, ktorý prácu konzultoval s Ing. Jánom Čendulom.

 

projekt8

Piatu odmenu získala za projekt DOM MEDZI STROMAMI Nina Bukorová zo Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave. Konzultantom práce bol Oliver Hacaj.