Na 8. medzinárodnej konferencii Správa budov 2019 sa odovzdávalo ocenenie „FIRMA ROKA”. Za časopis Správca bytových domov cenu od Vydavateľstva odborných časopisov získala spoločnosť VIAM – dražobná spoločnosť, s. r. o. V mene spoločnosti ocenenie prevzal Mgr. Richard Beli.

VIAM – dražobná spoločnosť, s. r. o. bola ocenená za dlhoročný výkon dražobnej činnosti a vzdelávaciu činnosť pre správcov. Spoločnosť sa venuje organizovaniu verejných dobrovoľných dražieb a v súvislosti s organizáciou dražieb aj komplexnému právno-poradenskému servisu a kvalitnému zmluvnému portfóliu. VIAM – dražobná spoločnosť, s. r. o. taktiež pomáhala pri tvorbe legislatívy v prospech správcov bytových domov a nebytových priestorov. Jej cieľom, víziou je poskytovať služby s čo najväčším dôrazom na vysokú odbornosť, kvalitu, etiku, kontakt s klientom, efektivitu poskytovaných služieb a to všetko v prospech klientov.

Spoločnosti VIAM – dražobná spoločnosť, s. r. o. ďakujeme za to, že spolupracujú s Vydavateľstvom odborných časopisov a sú tak veľkým prínosom našim čitateľom. Prínosom pre správcov bytových domov a nebytových priestorov. Za to, že prinášajú vysoko odborné a kvalitné služby. Blahoželáme, je nám cťou s vami spolupracovať.

Spracovala:
Ing. Simona Varechová