Chronografický postup realizácie rekonštrukcie strešného plášťa výrobného závodu, ktorý bol postavený v priemyselnom parku Nitra sever pred viac ako 10 rokmi. Nedávnom čase došlo k zmene vlastníka, ktorý musel pristúpiť k čiastočnej rekonštrukcii výrobnej haly vrátane rekonštrukcie strešného plášťa.
Primárna potreba rekonštrukcie bola odstránenie prenikaniu zrážkovej vody do strešného plášťa a zlepšenie teplotechnických a požiarnych parametrov strechy.

1. Projektová predpríprava a obhliadka strechy

Pred začatím rekonštrukčných prác bola vykonaná obhliadka strechy, ktorá mala za úlohu:
– zhotovenie sond na vybraných miestach
– zistiť presné zloženie a hrúbky strešných vrstiev
– zadokumentovať kondíciu jednotlivých strešných vrstiev (vlhkosť, tesnosť,priľnavosť k povrchu)
– presné zamerania strešnej konštrukcie

2. Projektová príprava

Zmluvná projektová kancelária si prizvala ako konzultanta spoločnosť BMI Slovensko, s. r. o. ako dodávateľa a výrobcu hydroizolačných materiál. Islandský investor mal nasledovné požiadavky (ktoré sa týkali dodávateľa hydroizolačného systému):
– odolnosť strešnej konštrukcie pred vonkajším ohňom BRoof t4
– splnenie príslušných tepelno technických noriem
– výpočet vlhkostne bilancie nového strešného plášťa
– možnosť realizovať výmenu hydroizolačnej vrstvy v plnej prevádzke spoločnosti

3. Pristúpenie k samotnej realizácii

nvestor požadoval postupnú realizáciu tak, aby sa predišlo k možnému zatopeniu obnaženej strechy s rizikom vzniku škody na technologických zariadeniach. Preto sa zvolil postup prác, kde každý deň po skončení prác, musela strecha vykazovať dostatočnú tesnosť proti zrážkovej vody. Zvolil sa postup troch skupín a inovatívneho spôsobu kotvenia pomocou indukcie s dôrazom na časové zefektívnenie izolatérskych prác.

Literatúra / zdroje
[1]Fotka z archívu BMI Slovensko, s. r. o.