Na prenos a distribúciu tepla z mestských teplární nám slúžia oceľové potrubia od nepamäti. V 50. rokoch minulého storočia boli ale tieto potrubia umiestňované v kanáloch. Tento systém nebol zlý, ale mal nejaké nevýhody. Ako najväčšie nevýhody boli dlhá doba výstavby (teplovodného kanála) a to, že v niektorých prípadoch boli kanáli zaplavované, a tým sa značne menili teplotechnické vlastnosti potrubí v nich. Preto sa začal vyvíjať systém bezkanálového zloženia, kde sa okolo 80. rokov minulého storočia už v Európe začali používať predizolované potrubia priamo do zeme. Tieto potrubia sa postupne vyvíjali ďalej a postupne z priameho predizolovaného potrubia vznikli aj predizolované flexibilné potrubia. S týmito potrubiami dnes vieme štandardne obchádzať rôzne prekážky (stromy, betónové pätky rôznych stĺpov a pod.).

1. Predizolované potrubia – flexibilné

Jedná sa o flexibilný, samo-kompenzujúci sa, predizolovaný potrubný systém s potrubiami z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele dostupný ako jedno- alebo dvojrúrový systém.

Obr. 1  Flexibilné predizolované potrubie

Popis produktu

 • Štruktúra – vnútorná rúra: ušľachtilá nehrdzavejúca chrómniklová oceľ, vonkajší plášť: PUR pena
 • prevádzková teplota: 160°C
 • teplota v špičke (krátkodobo): 180°C
 • Dostupné dimenzie: DN 20 – DN 80, max. prevádzkový tlak PN 25
 • DN 100, max. prevádzkový tlak PN 16

Výhody

 • Flexibilita – potrubie je samo-odvzdušňovacie aj samo-kompenzujúce
 • Redukuje náklady na materiál, montáž a zemné práce
 • Redukuje čas výstavby (minimálny počet zvarov)
 • Jednoduché položenie (na vopred pripravené pieskové lôžko)
 • Jednoduchá technika pripájania (napojenie koncoviek bez zvaru)
 • Má vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti pri vysokom teplotnom zaťažení
 • Kompatibilita so všetkými monitorovacími systémami na trhu

Možnosti použitia

 • Miestne a diaľkové vykurovacie siete
 • Obnoviteľné zdroje energie (solárna energia a iné)

2. Modelový príklad napojenia bytového domu na CZT

Jedná sa o napojenie akejkoľvek novostavby BD na jestvujúcu CZT sústavu v jej blízkosti. Napojený objekt bude mať pre vlastnú potrebu novovybudovanú OST priamo v objekte. Hlavný rozvod CZT, na ktorý sa bude napájať budúci objekt, je z oceľového predizolovaného systému, ktorý dnes vyrába niekoľko výrobcov na trhu. Pre odbočku BD z hlavnej vetvy bude použitý flexibilný predizolovaný systém, tak ako je to znázornené na obr. 2.

Parametre sústavy CZT pre mesto Košice:

Teplonosným médiom je horúca voda z teplárne s prevádzkovými teplotami:

Zimamax. parametre 150/70°C     výpočtové parametre 120/60°C

Max. prevádzkový tlak           2,5 MPa

Skúšobný tlak         3,575 MPa

Obr. 2  Vedenie trasy flexibilného predizolovaného potrubia

Či už bude investorom nejaké tepelné hospodárstvo, developer, alebo bytové spoločenstvo, všetkých zaujímajú hlavne náklady na zriadenie prípojky tepla. Tento flexibilný systém ušetrí investorovi peniaze, pretože ma mnoho výhod pri samotnej výstavbe. Ako hlavná výhoda výstavby je relatívne plytký a úzky výkop o šírke 0,6 m a hĺbke 1 m. Výkopom je možné obísť stromy a iné prekážky na pozemku. Do tohto výkopu sa urobí pieskové lôžko, na ktoré sa potrubia uložia. Potrubia po uložení na pieskové lôžko je potrebné privariť iba na koncoch a nie po trase, čím sa šetrí čas výstavby pri zváraní. Dĺžky potrubí bez spoja sa pohybujú od 55 m do 320 m, podľa dimenzie jednotlivých potrubí. Takto pozvárané potrubie sa zasype zeminou, urobí sa tlaková skúška a môže sa naplno využívať.

3. Záver

V závere treba poukázať na to, že ani tento systém nemá iba výhody a nedá sa použiť vždy a všade. Medzi jeho najväčšie nevýhody patria hlavne väčší hydraulický odpor, ako pri bežných oceľových predizolovaných rúrach a obmedzené dimenzie prípojky DN20 až DN80 pre tlakovú triedu PN25.

Z hydraulického hľadiska projektant musí vždy posúdiť, kde je vhodnejšie zvoliť aký druh potrubia. Ak je to potrubie situované niekde v strede primárneho rozvodu, kde je dostatočný tlak v sústave a nie je potrebné prenášať veľký výkon, prichádza do úvahy zvoliť predizolovaný samo-kompenzujúci flexibilný systém. Ak je ale miesto pripojenia niekde na koncovej vetve, kde je pomerne nízky dispozičný tlak, bolo by vhodnejšie použiť priamy oceľový predizolovaný systém, pretože je na tom po hydraulickej stránke lepšie ako flexibilný systém.

Správne rozhodnutie o voľbe použitého materiálu ostane na strane projektanta, ktorý najlepšie pozná miestne pomery danej distribučnej siete a vie posúdiť súvislosti a danosti navrhovaného systému.

Ing. Emil Mucha, projektový manažér, projektant TZB