Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

 

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností pripravuje už 8. medzinárodnú konferenciu Správa budov 2019. Nakoľko boli minuloroční účastníci veľmi spokojní s miestom konania konferencie, opätovne sa bude konať v priestoroch hotela THERMAL Galeria Bešeňová. Veríme, že ako každý rok konferencia okrem odborných prednášok, firemných prezentácií a diskusií prinesie aj príjemnú atmosféru. Tento rok sa môžete tešiť na veľkú diskusiu so zástupcami SOI.

Tohoročná 8. medzinárodná konferencia Správa budov 2019 sa bude konať v dňoch 10. – 12. apríla 2019 opätovne v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová***, ktoré sú súčasťou vodného aquaparku Gino Paradise Bešeňová.

Organizátori sa aj v tomto roku rozhodli požiadať o záštitu konferencie pána PaedDr. Árpáda Érseka, ministra dopravy a výstavby SR. Ako prednášatelia sa opäť zúčastnia pracovníci ministerstva z odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky, ako aj pracovníci ŠFRB, SOI, pracovník z Úradu na ochranu osobných údajov.

Odbornými garantmi konferencie sú zástupcovia SvF TU v Košiciach, Stavební fakulta ČVUT Praha a VŠB-TU Ostrava. Ako hosť konferencie vystúpi predseda SČMBD a predseda predstavenstva SZBD. Mediálnu podporu zaisťuje V. O. Č. Slovakia s. r. o. prostredníctvom www.tzbportal.sk/sprava-budov, časopisu Správca bytových domov i iných médií a ENERGIE portal.

 

Spomienka na minuloročnú konferenciu

7. medzinárodná konferencia Správa budov 2018 sa konala na novom mieste, v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová. Minulý rok sa konferencie zúčastnilo doteraz najväčší počet účastníkov, a to takmer 400, z toho 243 správcovských spoločností. Sekciu venovanú rozpočítavaniu tepla a diskusiu s pracovníkmi SOI zhodnotili účastníci ako najlepšiu časť programu konferencie.

Účastníci okrem prednášok, odborných diskusií mali možnosť využiť aj priestory vodného sveta aquaparku Gino Paradise Be­še­ňová. Naplnili sme heslo konferencie „Oddych je korením práce“.

 

Cieľová skupina

Konferencia Správa budov 2019 je tradične určená pre profe­sio­nálne správcovské spoločnosti všetkých typov bytových domov a nebytových priestorov, pre správcov nehnuteľností, pre predsedov a zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, stavebné a správcovské bytové družstvá, zástupcov bytových podnikov a hospodárstiev, pracovníkov štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod. Je určená aj vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktorých zaujíma všetko, čo súvisí so správou domu a chceli by sa dozvedieť niečo nové. Konferencia má už svoju tradíciu a je povestná priateľskou atmosférou, o čom svedčí rastúci počet účastníkov.

 

Obsahová náplň konferencie

Sekcie budú vytvorené v kombinácii prednášok z radov akademických pracovníkov, pracovníkov štátnej správy ako MDaV SR, ŠFRB, SOI, Úrad na ochranu osobných údajov a odborníkov z praxe, a firemné prezentácie. Tento rok by sme chceli zmeniť spôsob prezentácie firiem tak, aby boli hlavne zamerané na konkrétne riešenia problémov praxe a odpovede na otázky účastníkov, resp. riešenie praktických problémov, ktorými sme sa zaoberali počas roku 2018. Chceli by sme vytvoriť viac priestoru na diskusiu. Záver prvého dňa konferencie bude venovaný prednáškam pracovníkom SOI a následne diskusia k vopred zaslaným otázkam aj otázkam priamo.

Konferencia bude sa konať v priebehu 3 dní. Začíname v stredu 10. apríla 2019 a pokračujeme až do piatka 12. apríla poobede.

 

Interaktívna konferencia aj tentokrát

Spolu s prihláškou účastníci konferencie majú možnosť zasielať vopred svoje otázky, na ktoré chcú v rámci diskusií počas konferencie dostať odpovede. V čase diskusie je vytvorený priestor na riešenie zaslaných otázok a účastníci získajú odpovede od kvalifikovaných zástupcov štátnej správy, práva ako aj odborníkov z dotknutých oblastí.

Budeme diskutovať o novele 283/2018 zákona 182/93 Z. z. o vlastníctve bytov a NP a zákone 246/2015 Z. z., ktorý sa týka správcov bytových domov. Účastníci sa môžu pýtať aj na problematiku ŠFRB, SOI a otázky súvisiace so zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Otázky zasielajte dopredu najneskôr do 10. 3. 2019!

Prosíme teda všetkých, ktorí majú nejaký problém týkajúci sa správy budov a chcú, aby bol na konferencii riešený, majú záujem o vytvorenie širšej diskusie o danom probléme a chcú dostať odpovede na svoje nevyriešené otázky alebo majú nejaké nápady na zlepšenie práce správcov, zašlite mailom na adresu: zsaun@zsaun.sk alebo poštou na adresu ZSaUN, Školská 23, 040 11 Košice najneskôr do 10. 3. 2019.

 

Organizačné pokyny

V čase vydania tohto čísla časopisu len pripravujeme pozvánku s presným programom.

Súčasťou tohto čísla je len prihláška. Tí, ktorí našu konferenciu poznajú a radi sa zase stretnú s priateľmi, s ktorými si každý rok vymieňajú svoje skúsenosti, oddýchnuť vo wellnes, môžu zaslať vyplnenú prihlášku. V najbližšom čísle už bude súčasťou časopisu aj pozvánka s programom. Pozvánka bude zaslaná účastníkom minulých konferencií a kurzov Manažér správy budov.

Faktúru – daňový doklad zašleme po obdržaní prihlášky. Pri platbe, prosíme uviesť do rubriky „Správa pre prijímateľa” vaše meno a priezvisko alebo názov firmy.

 

 

Prihláška

Tlačivo prihlášky na 8. medzinárodnú konferenciu Správa budov 2019 nájdete v tomto čísle a môžete si ju stiahnuť na www.zsaun.sk, www.tzbportal.sk, www.voc.sk

Prihlášku prosíme zaslať naskenovanú e-mailom na adresu zsaun@zsaun.sk alebo poštou na adresu ZSaUN, Školská 23, 040 11 Košice najneskôr 30. marca 2019.

Účastnícky poplatok:

  • 78 € / účastník
  • 68 €/ účastník člen ZSaUN

V účastníckom poplatku je zahrnuté:

Občerstvenie – coffee break počas celej konferencie, 1x obed štvrtok, 2x raut a spoločenský večer. Každý účastník obdrží CD so zborníkom prednášok z konferencie a propagačné materiály firiem.

Ak máte záujem len o zborník v tlačenej forme je k dispozícii v sume 18,- €/ks. Zašlite objednávku.

 

Ubytovanie

Konferencia sa koná v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová***. Je možnosť výberu izieb podľa ceny v obidvoch hoteloch, ktoré sú navzájom prepojené prednáškovou miestnosťou.

Každý účastník si ubytovanie zabezpečuje sám pomocou PROMOKODU.

Informácie ku promokódu (nová forma – online promokód):

Účastník sa nahlasuje prostredníctvom webovej stránky vybraného hotela: https://hotelbesenova.sk/sk/ alebo
https://galeriathermal.sk/sk/

  • po otvorení stránky je potrebné zadať požadovaný termín a názov promokódu (následne sa zobrazí ponuka jednotlivých typov izieb s už nastavenými dohodnutými cenami)
  • klasicky si účastník izbu vyberie a dá si ju záväzne zarezervovať. Následne účastníkovi prídu e-mailom detaily platby, ktorú je potrebné uhradiť. Všetko je to na FO. Ak na PO je potrebné dať do poznámky fakturačné údaje firmy a platbu odkliknúť na platbu bankovým prevodom.

 

Názvy promokódov:

1.   VOCHB – promokód na Hotel Bešeňová***+ v termíne 10. – 12. 4. 2019

2.   VOCGB – promokód na Hotel Galéria**** v termíne 10. – 12. 4. 2019

 

V prípade, že si chcete zabookovať aj pobyt na víkend (je to možné na základe dostupných kapacít v zachovaných dohodnutých cenách), je potrebné zadať niektorý z týchto promokódov:

3.   HB019 – 12. – 14. 4. 2019 na Hotel Bešeňová***+

4.   GB019 – 12. – 14. 4. 2019 na Hotel Galéria****

 

Prosíme záujemcov o konferenciu, aby neodkladali na poslednú chvíľu rezerváciu ubytovania z časového a kapacitného dôvodu formy rezervovania tohto ubytovacieho zariadenia. Minulý rok niektorí účastníci bývali v okolitých penziónoch.

V cene ubytovania sú raňajky a vstup do komplexu bazénov zadarmo. Kto bude mať záujem, nech si zoberie so sebou plavky. V programe tento rok bude aj večerná saunová show. Oproti minulému roku bude predĺžená doba v priestoroch aquaparku Gino Paradise Bešeňová.

 

Partneri konferencie

Ani tohtoročná konferencia by sa nezaobišla bez partnerov, ktorým patrí vždy naša vďaka za ich podporu.

Generálnymi partnermi sú spoločnosti LUKYSTAV a HENKEL (CERESIT)

Ak by chcela niektorá spoločnosť, firma prezentovať na konferencii svoje služby, produkty, ešte má stále možnosť prihlásiť sa na konferenciu ako partner najneskôr do 25. februára len s prezentáciou pri stolíku bez prednášky.

 

Kontaktujte Mgr. Eugen Kurimský na e-mailovej adrese: kurimsky@voc.sk alebo telefonicky 0905 541 119.

V prípade nejasností kontaktujte organizačného garanta:

Ing. Tatiana Cirbusová, ZSaUN, Školská 23, Košice

tel.: + 421 917 240 204, e-mail: zsaun@zsaun.sk

 

Záverom by som vás veľmi srdečne chcela pozvať na 8. medzinárodnú konferenciu Správa budov 2019. Tešíme sa na našich účastníkov z minulých konferencií, na nových účastníkov, ako aj absolventov kurzov Manažér správy budov.

Bude nás tešiť, ak sa zíde na konferencii čo najviac ľudí s podobným zameraním a cieľom dozvedieť sa niečo nové. Na konferencii máte možnosť stretnúť starých známych, ale aj získať nové kontakty.

Tento rok sa nesie konferencia v duchu hesla: „Už tradične odborne a s relaxom!“

 

Ing. Tatiana Cirbusová, ZSaUN