V súčasnosti sa do stavieb zabudovávajú okná a dvere rôznych materiálových báz, u ktorých bola preukázaná podstatná vlastnosť prievzdušnosť a vodotesnosť na základe skúšok často vykonaných na prototypoch v zahraničí alebo v dávnej minulosti. Mnohí výrobcovia okien a dverí na Slovensku neskúšajú svoje výrobky, ale preberajú výsledky často v zahraničí odskúšaných prototypov. Okná a dvere so zvýšenou prievzdušnosťou sú často príčinou reklamácii užívateľov.

Zvýšená prievzdušnosť sa významne podpisuje okrem pocitovej nepohody užívateľov aj na zhoršení tepelnoizolačných a akustických vlastností budov. Naše certifikované mobilné skúšobné laboratórium sa na základe reklamácii užívateľov a objednávok developerov už niekoľko rokov zaoberá skúšaním okien zabudovaných v stavbe. Na zabudovanom okne alebo dverách je možné túto skúšku vykonať len po utesnení miestnosti so zabudovaným oknom, kde sa vytvorí z tejto miestnosti vzduchotesná komora. Pri súčasnom architektonickom riešení bytov, kde sú spojené kuchyne s obývačkou alebo ešte je aj byt v mezonetovom vyhotovení, je veľmi obťažné a niekedy až nemožné tieto utesniť na normové podmienky skúšky. Obdobný problém vzniká pri delení miestností netesnými sadrokartónovými priečkami.

Druhy škár na zabudovanom okne v stavbe

Meranie množstva vzduchu kalibrovanými sondami

Naša laboratórium prichádza s riešením skúšania prievzdušnosti a vodotesnosti vybraných okien a dverí pred ich zabudovaním. Umožňuje nám to rozoberateľná vzduchotesná a vodotesná komora pre max. rozmer výrobku (2,4×2,4) m, s ktorou prídeme na stavbu alebo do  výroby týchto výrobkov. Prednostne je možné skúšať normalizované rozmery okien a dverí. Rozoberateľnú komoru je možné umiestniť do už existujúceho krytého priestoru (garáž, prístrešok alebo sklad min. výšky 3m) na stavbe alebo výrobni, kde je teplota vzduchu (10 až 30)°C. Na skúšku prievzdušnosti je potrebný prístup el. energie (230V; 10 A) a v prípade vodotesnosti ešte aj voda z verejnej siete (3 bary) a možnosť odvodu spotrebovanej vody do kanalizácie. Skúšané vzorky navrhujeme vybrať podľa zvoleného štatistického preberacieho plánu. Pokiaľ ho zákazník nemá, môžeme mu s jeho prípravou pomôcť.

Zaťažovací diagram skúšky prievzdušnosti

Graf klasifikácie prievzdušnosti

Investor alebo výrobca majú možnosť overiť si a potvrdiť kvalitu vyrobených a dodaných okien a dverí alebo spoľahlivosť kontrolného systému výrobcu. Ponúka sa tu aj možnosť výberu medzi rôznymi dodávateľmi alebo alternatívami vyhotovenia výrobku.

Pokiaľ má zákazník záujem analyzovať miesta úniku vzduchu, skúšku prievzdušnosti okna alebo dverí môžeme doplniť meraním tesnosti funkčných a zasklievacích škár anemometrom s vyhotovením „profilu prievzdušnosti“ alebo vizualizáciou pomocou dymovej skúšky s foto a videozáznamom.

Nakoľko triedu prievzdušnosti a vodotesnosti ovplyvňujú aj nastavenia kovaní, súčasťou merania môže byť skúška ovládacích síl a krútiaceho momentu pri zatváraní okien a dverí.

Ak je podozrenie na farebné rozdiely medzi profilmi, sklami okien alebo nepriehľadnými výplňami dverí ponúkame možnosť kvantifikovať rozdiely meraním našim prenosným kolorimetrom.

Profil prievzdušnosti funkčnej škáry

Nedeštruktívne meranie obsahu argónu v izolačnom skle

Spomínané skúšky môžeme doplniť o identifikáciu izolačných skiel: meraním hrúbky skiel, dutín, pozícii nízkoemisných povlakov s nedeštruktívnym zistením % naplnenia dutín argónom, svetelnej priepustnosti atď., čím sa skontrolujú aj ostatné deklarované vlastnosti (tepelno-technické, radiačné a akustické).

Viac o ponuke na https://mobilab.sk/predchadzat-reklamaciam-okien-dveri.

Vaše otázky adresujte na e-mail: mobilab@mobilab.sk