Aj tento rok prebiehali kurzy Manažér správy budov. Prešli si nimi desiatky či už aktuálne fungujúcich správcov, alebo ešte len budúcich. Na základe našich skúseností sa na kurze stále vytvorí skupina skvelých ľudí. Každý kurz tak prebieha vo svojej vlastnej špecifickej atmosfére. Nebolo tomu inak ani na poslednom tohoročnom kurze, ktorý sa konal v termíne od 5. 11. – 16. 11. 2018 v Košiciach.

Napriek tomu, že kurz je intenzívny, obsahuje 98 hodín výučby, dva týždne kurzu „utiekli ako voda“. Sme radi, že kurz ozrejmil novým správcom ich budúce povinnosti a existujúcim správcom dopomohol v ich práci. Ani množstvo odborných informácii, ktoré museli kurzisti prijať, nenarušilo pokojnú a príjemnú atmosféru, ktorá trvala počas celého kurzu. Kurzisti boli zvedaví a mali záujem dozvedieť sa čo najviac. Prednášajúci sú ľudia z praxe, ktorí odovzdávajú informácie a praktické rady našim účastníkom. Počas celého vyučovania prebiehala aktívna komunikácia nielen s vyučujúcimi, ale aj medzi samotnými kurzistami. Tí, ktorí už správu vykonávajú, zdieľali ich vlastné skúsenosti a pomáhali si tak navzájom.

Veríme, že kurz Manažér správy budov bude mať pre jeho účastníkov prínos v ich práci, ktorá je obsiahla a vyžaduje si množstvo vedomostí a schopností.

Na záver kurzu prebehlo slávnostné odovzdávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutnou podstatou pre zápis do Zoznamu správcov a podľa zákona 246/2015 Z. z. jednou z podmienok pre výkon správy.

Na záver si dovoľujeme uverejniť vyjadrenia niektorých účastníkov

Ďakujeme celému realizačnému tímu za príjemne prežité 2 týždne. Obohatili sme si svoje vedomosti v rôznych okruhoch svojich správcovských činností – technická správa budov, ekonomická činnosť, stavebné súčasti budov. Veľmi zaujímavé boli pohľady o výkone správy majetku a problematika s tým spojená, ktorú prednášal p. Kurimský. Účastníci kurzu sa navzájom obohacovali vlastnými skúsenosťami pri správe budov. Mnohí z nás ocenili aj zaujímavý pohľad environmentálny manažment pri správe budov. Bolo nám cťou zúčastniť sa vysoko odborného seminára – lektormi, ktorí s vysokou odbornosťou pristúpili k svojej profesnej činnosti a odovzdali nám veľa podnetných pohľadov na správu budov. Všetkým vám patrí naša vďaka.

Rastieme spolu.

Bibijana Jelšovská

Špeciálne oceňujem:živú interakciu v rámci otázok a problémov z praxe konkrétnych účastníkov kurzu, podrobné a praktické súvislosti aktuálnej legislatívy, skupinovú diskusiu k pripravovaným legislatívnym úpravám.

Ing. Juraj Richter

Aj vám prajeme množstvo úspechov pri vykonávaní správcovskej činnosti. Ďakujeme, že ste sa rozhodli kurz absolvovať práve u nás, všetkých sme vás úprimne radi spoznali a tešíme sa na najbližšie stretnutia.

Spracovala: Ing. Simona Varechová