Multi-VAC SK spol.s r.o.

Protiprúdy výmenník vzduch – vzduch

zostavuje sa z jedinečne tvarovaných hliníkových lamiel, ktoré sú umiestené nad sebou, takže vytvárajú rad kanálov pre prúdenie vzduchu medzi nimi.
Protiprúdy výmenník má dve zóny, v ktorých dochádza k predávaniu tepla. Krížovú (trojuholníkové časti), kde vzduch prúdi rovnakým spôsobom ako v krížovom výmenníku, a protiprúdu (časť s vlnami), kde sa jedná o čistý protiprúd.

Čím dlhšia je protiprúda časť, tým viac rastie účinnosť. Tvar lamiel protiprúdej časti je navrhnutý tak, aby čo najviac zväčšil plochu na výmenu tepla, pretože táto časť výmenníka sa na celkovej účinnosti podieľa až 70 %.

Výhody protiprúdeho výmenníka

 • Vysoká účinnosť, až 92 %
 • Kompaktné rozmery a z toho vyplývajúca menšia a lacnejšia rekuperačná jednotka

Pri použití rekuperácie s protiprúdym výmenníkom dochádza najmä v zimných mesiacoch k vysušovaniu vnútorných priestorov, pretože chladný vzduch obsahuje málo vody a vnútorný vlhký vzduch odchádza von.

Entalpický výmenník

je výmenník, ktorý je schopný rekuperovať nielen teplo, ale vďaka svojím vlastnostiam a použitým materiálom aj vlhkosť.

Dôsledkom je zníženie relatívnej vlhkosti vzduchu až na 20%. Tieto hodnoty spôsobujú vysychanie slizníc.

Aká je ideálna klíma? Vo vnútorných priestoroch miestností je ideálna vlhkosť medzi 40 až 60 % a teplota medzi 18 až 22 °C.

Ako entalpický protiprúdy výmenník vlastne funguje?

Aby výmenník dokázal preniesť aj vlhkosť, musí mať materiál lamiel schopnosť prenášať ju. To umožňujú membrány, teda špeciálne materiály, ktoré dokážu zaistiť prenos vlhkosti. Teda ideálne priepustnosť iba pre molekuly vodnej páry. Tento fakt je dôležitý preto, aby sa nám späť do miestností nevracal CO2 apod.

Výhody entalpického protiprúdeho výmenníka

 • Vysoká teplotná účinnosť až 90%
 • Účinnosť prenosu vlhkosti až 75 %

Podstropná rekuperačná jednotka DAPHNE FLAT je navrhnutá pre vetranie bytov a rodinných domov, so svojou nízkou zástavbovou výškou a tichou prevádzkou je skvelým riešením aj pre priestorovo limitované inštalácie.

 • Prietok vzduchu: 350, 520, 770 m3/h (pri 100 Pa)
 • Inteligentná regulácia AirGENIO s dotykovým ovládačom
 • Nízka zástavbová výška (od 281 mm)
 • Filter G4 na prívod/odvod
 • Ľavé a pravé prevedenie
 • Jednotky je možné dodať s diagonálnym hliníkovým protiprúdym rekuperátorom, účinnosť až 96%
 • jednotky je možné dodať v prevedení s entalpickým výmenníkom