Konferencia „Správa budov 2020“, sa mala uskutočniť v termíne  1.– 3. 4. 2020.

Zdravie je však na prvom mieste.

V súlade s preventívnymi opatreniami krízového štábu SR v súvislosti so šírením koronavírusu musíme pristúpiť k presunu termínu našej konferencie.

Máme potvrdený nový termín konferencie:  2.-4. 9. 2020

Účastnícke a partnerské poplatky, aj poplatky za ubytovanie sa presúvajú automaticky.

Za pochopenie ďakujeme.