Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Tri malé obce na východe Slovenska sú o čosi krajšie. Vďaka grantovému programu Prvej stavebnej sporiteľne zveľadili exteriérové priestory priamo v intraviláne Dulovej Vsi, Rožkovian a Ľubiše. Každá z obcí prišla s iným projektom, napriek tomu ich niečo spája. Je to záujem urobiť pre obyvateľov a návštevníkov týchto obcí príjemnejšie prostredie a zatraktívniť miesta, na ktorých revitalizáciu doteraz nebol čas ani peniaze. Prvá stavebná sporiteľňa podala pomocnú ruku a poskytla na tento účel finančné prostriedky.

Obec Dulova Ves leží v okrese Prešov. „Na začiatku bol záujem zrevitalizovať nevyužitý priestor pri futbalovom ihrisku a poskytnúť tak miesto na oddych a trávenie voľného času občanom. Preto sme požiadali o grant z Prvej stavebnej sporiteľne a sme veľmi radi, že sme uspeli“, hovorí starostka obce Barbora Ježiková. Pozemok, ktorý chcela obec zrevitalizovať, sa nachádza v intraviláne s rozrastajúcou sa výstavbou rodinných domov a prevahou mladých rodín. Obci sa podarilo vybudovať detské ihrisko pri futbalovom ihrisku. Osadili bezúdržbovú hraciu zostavu z galvanizovanej ocele a vybudovali dopadovú plochu z vymývaného dunajského štrku malej frakcie. Prvá stavebná sporiteľňa prispela na tento projekt sumou 2 000 eur.

Druhou východoslovenskou obcou, ktorá uspela v grantovom programe PSS, sú Rožkovany v okrese Sabinov. Starostka obce Beáta Kollárová uviedla: „Mali sme záujem o komplexnú premenu nevyužitého verejného priestoru so zámerom jeho novej spoločenskej funkcie v súlade so zhodnotením životného prostredia.“ Zámer sa podaril. V obci vybudovali úplne novú oddychovú a relaxačnú zónu pre deti, rodičov a všetkých obyvateľov obce. Vytvorili tak podmienky na aktívny pohyb detí, ale aj stretávanie sa všetkých cieľových skupín komunity. Obec sa môže pochváliť novým detským ihriskom s hracími prvkami. Na tento účel Prvá stavebná sporiteľňa poskytla 2 500 eur.

Aj v obci Ľubiša za prítomnosti zástupcov PSS už odovzdali do užívania úplne nový priestor. Ľubiša leží vo východnej časti okresu Humenné. „Našim najznámejším rodákom je bývalý slovenský prezident Michal Kováč. A na jeho počesť a pamiatku vznikol v obci Park Michala Kováča. Pri ňom sa však nachádzalo nevyužité priestranstvo, ktoré sme chceli zrevitalizovať. Podarilo sa to aj vďaka Prvej stavebnej sporiteľni“, vysvetľuje starosta Jozef Sklenčár. V obci vzniklo nové miesto na stretávanie sa ľudí, vysadila sa nová zeleň, umiestnili sa lavičky a vybudoval chodník z nášľapných kameňov. Revitalizáciou priestoru došlo nielen k rozšíreniu Parku Michala Kováča, ale vznikla oddychová zóna s bezbariérovým napojením na okolité miesta. Finančný príspevok Prvej stavebnej sporiteľne na tento projekt bol vo výške 3 000 eur.

„Všetky tri projekty vo východoslovenských obciach svedčia o tom, že náš grantový program na revitalizáciu priestranstiev v mestách a dedinách plní svoj hlavný cieľ – a to zvyšovať kvalitu života ľuďom v regiónoch. Verím, že všetky nové priestory v Dulovej Vsi, Rožkovanoch a Ľubiši budú dobre slúžiť všetkým, ktorí ich navštívia. Sme radi, že slovenské obce získavajú aj vďaka nám príjemnejší a modernejší vzhľad“, hovorí poradca predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Miloš Blanárik.

Prvá stavebná sporiteľňa pomáha obyvateľom Slovenska už piaty rok. V rámci svojho grantového programu umožňuje mestám, obciam, vlastníkom bytov a rodinných domov upraviť, zveľadiť či vhodne funkčne naplniť „územia nepatriace nikomu,“ ako sú verejné priestranstvá v obytných zónach a vnútrobloky bytových domov. Grantový program vyhlásila Prvá stavebná sporiteľňa v septembri 2015, prvý projekt bol zrealizovaný o rok neskôr. Prvá stavebná sporiteľňa doteraz celkovo podporila 47 projektov v celkovej hodnote viac ako 137 000 eur. V regióne stredného Slovenska pomohla Prvá stavebná sporiteľňa doteraz 20-tim projektom, 14 projektov podporila na západnom a 13 na východnom Slovensku.