Obnova plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo napreduje podľa plánu. Po odstránení oceľových vrát z pravej plavebnej komory, pokračuje spoločnosť Metrostav s ďalšími búracími prácami.

Práce na modernizácii vodného diela Gabčíkovo sa začali obnovou pravej plavebnej komory. Generálnym dodávateľom stavebných prác a projektovej dokumentácie je spoločnosť Metrostav. Jej pracovníkom sa od spustenia prác v júni tohto roka podarilo kompletne odstrániť niekoľko stotonové oceľové vráta, vrátane ich príslušenstva. „Sme pozitívne prekvapení, že demontážne práce postupujú rýchlejšie, ako sme predpokladali,“ hovorí Radek Liška, projektový manažér Metrostavu.

Oceľové vráta z pravej plavebnej komory sú už odstránené.

Rekonštrukcia teraz pokračuje búracími prácami na drážkach bitiev, ktoré slúžia ako vodiace drážky pre pohyblivé bitvy – „oceľové plaváky“ na priväzovanie vyväzovacích lán lodí. Metrostav kompletne vymení desať drážok i bitiev. Drážky bitiev v stredovom múre budú mať integrované vyhrievanie a prívod stlačeného vzduchu pre bublinkovanie, aby v zime vzájomne nezamŕzali a netvoril sa ľad. „Pri veľkosti tejto stavby si nezainteresovaný človek ani nevšimne, že sa na nej niečo deje, avšak vybúranie drážky bitvy s rozmerom 1,2×1,4 m je skutočný oriešok. Ide o náročné búracie práce vo výške desať podlažnej budovy,“ dopĺňa Radek Liška.

Búracie práce na vodiacich drážkach pre pohyblivé bitvy, ktoré slúžia na priväzovanie vyväzovacích lán lodí, prebiehajú vo výške desať podlažnej budovy.

Okrem demontáže oceľových prvkov sa bude pokračovať aj v búraní armatúr muriva. Tento rok sú tiež v pláne injektáže pre zabezpečenie stabilizácie podložia plavebných komôr a zvýšenie bezpečnosti stavby. Ukončenie stavebných prác na modernizácii vodného diela je naplánované v januári 2022. Modernizuje sa za plnej prevádzky.

Búranie armatúr muriva na vrátach spodnej časti plavebnej komory.
Modernizácia prebieha za plnej prevádzky vodného diela.

Vodné dielo Gabčíkovo

Vodné dielo Gabčíkovo je najrozsiahlejšia vodná stavba svojho druhu na území Slovenska. Plavebné komory patria k najväčším v Európe. Každá z  komôr má výšku desaťpodlažného bytového domu a pôdorysné rozmery 34 x 275 m s minimálnou hĺbkou vody 4,5 m. Lodiam umožňuje prekonať výškový rozdiel 16 až 23,3 m. Počas 27-ročnej prevádzky sa plavebnými komorami vodného diela preplavilo viac ako 400 000 lodí, čo znamená v priemere 15 000 lodí ročne. Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“ preto patrí k najväčším riečnym dopravným projektom v Európskej únii.

Cez plavebné komory sa od začiatku prevádzky preplavilo viac ako 400 tisíc lodí.
Metrostav