Spoločnosť Wienerberger uzavrela na svetovej výstave Expo koncom roka 2022 exkluzívnu zmluvu o predaji inovatívnych riešení s nízkym obsahom CO2 určených pre ploché strechy, ktoré vyrába holandská spoločnosť Leadax. Leadax Roov je udržateľná hydroizolačná fólia, ktorá sa vyrába z plastového odpadu a po skončení životnosti sa môže recyklovať.

„Prostredníctvom tejto strategickej spolupráce posilňujeme konkurenčnú pozíciu spoločnosti Wienerberger na Slovensku ako partnera pre kompletný obvodový plášť budov a ako lídra v oblasti cirkulárnej ekonomiky,“  hovorí Miroslav Cino, konateľ spoločnosti Wienerberger Slovensko. K oficiálnemu spečateniu vzájomnej dohody o spolupráci medzi spoločnosťami Leadax a Wienerberger prišlo na slovensko-holandskom podnikateľskom fóre „Future Is Now“ v Bratislave. Podpísanie dohody sa uskutočnilo za prítomnosti holandského kráľovského páru a prezidentky Slovenskej republiky.

Nový štandard v oblasti plochých striech

Fólia Leadax Roov má mimoriadne nízku uhlíkovú stopu, a preto je úplne v súlade s predstavou spoločnosti Wienerberger o udržateľnosti. „Týmto produktom obe naše spoločnosti  stanovujú nový štandard v oblasti plochých striech a zároveň podporujú európsku Zelenú dohodu 2050 pre lepšiu budúcnosť,“ tvrdí Roeland van Delden, generálny riaditeľ spoločnosti Leadax. V rámci európskej dohody Green Deal chce Wienerberger dosiahnuť klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2050. „Prostredníctvom dôsledného zlepšovania v našich strategických oblastiach zamerania, ako sú obehové hospodárstvo, dekarbonizácia výrobných procesov a vývoj a rozširovanie portfólia o nové aplikačné technológie, medzi ktoré patrí aj fólia pre ploché strechy Leadax Roov, očakávame, že tento cieľ naplníme,“ dopĺňa Miroslav Cino.

Fólia má bielu farbu, ktorá zabezpečuje vysoký odraz slnečných lúčov a minimalizovanie prehrievania strešnej konštrukcie.

Udržateľná fólia s dlhou životnosťou

Leadax Roov je udržateľná fólia s dlhou životnosťou, ktorú možno na konci cyklu recyklovať.

Leadax Roov je hydroizolačná fólia určená pre ploché a mierne šikmé strechy, ktorá sa vyrába z PVB fólie. Ide o odpadový materiál, ktorý sa získava oddelením od použitého bezpečnostného skla. Tento odpad je bez následného využitia a zvyčajne končí v spaľovni. Fólia má bielu farbu, ktorá zabezpečuje vysoký odraz slnečných lúčov a minimalizovanie prehrievania strešnej konštrukcie. Zároveň tvorí ideálny podklad pre solárne panely. Leadax Roov je paropriepustná, vďaka čomu bráni vzniku plesní a ich spór. Použiť ju možno na všetky povrchy vrátane betónu, dreva či kovu. Toto inteligentné, ekologické a trvalo udržateľné riešenie pre plochú strechu má dlhú životnosť. Na konci životného cyklu ju možno recyklovať.

Wienerberger presadzuje 100 % recyklovateľné produkty

Spoločnosť Wienerberger sa zameriava na neustále zvyšovanie využívania recyklovateľných materiálov vo výrobe ako hlavného hnacieho motora obehového hospodárstva. Stratégia recyklácie je ústredným pilierom programu udržateľnosti spoločnosti Wienerberger pre rok 2023. Cieľom firmy je, aby všetky jej nové výrobky boli v budúcnosti na 100 % opätovne použiteľné alebo recyklovateľné.

Spoločnosti Leadax a Wienerberger oficiálne spečatili vzájomnú dohodu o spolupráci za prítomnosti holandského kráľovského páru a prezidentky Slovenskej republiky. (zdroj – Foto_Matúš Lago)

K podpisu spolupráce prišlo dňa 8. marca 2023 na slovensko-holandskom biznis fóre „Future Is Now“. (zdroj – Foto_Matúš Lago)

 

Fólia vyrábaná z odpadového materiálu

Spoločnosť Leadax používa na výrobu svojich hydroizolačných výrobkov, kam patrí aj fólia na ploché strechy, recyklovaný polyvinylbutyral (PVB). Tento plastový materiál by sa za normálnych okolností spálil alebo zakopal. Len v Európe sa ročne vyprodukuje 1,5 miliardy kilogramov PVB odpadu, čo zodpovedá 150-násobku hmotnosti Eiffelovej veže. Spoločnosť Leadax si stanovila cieľ lepšie využiť odpad na všetkých strechách sveta. Jej spolupráca so spoločnosťou Wienerberger je ďalším krokom zameraným na presadenie novej fólie na ploché strechy na trhu, a to prostredníctvom spojenia s priekopníkom v oblasti inovatívnych riešení celého obvodového plášťa budov na Slovensku.