Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Ceny energií sú na vzostupe a majitelia bytových domov vynakladajú pravidelne nemalé finančné prostriedky na vykurovanie, elektrinu či ohrev vody. Častokrát však doslova zbytočne vypúšťajú peniaze hore komínom. Kvalitná obnova bytového domu dokáže nielen ušetriť množstvo energií a finančných prostriedkov, ale tiež zvýšiť kvalitu a bezpečnosť samotného bývania. Základom je dobrý projekt a vhodne nastavené financovanie.

Ak z domu uniká teplo, nie je to iba otázka komfortu. Spotreba energie zbytočne narastá, čo má negatívny vplyv na životné prostredie, ale aj na peňaženky obyvateľov bytov. „Množstvo bytových domov na Slovensku vzniklo v časoch, keď sa na energetickú efektivitu až tak neprihliadalo. Po rokoch navyše domy vykazujú mnohé chyby a plytvanie tak môže naberať obrovské rozmery,“ vysvetľuje Jozef Plško, vedúci odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne.

Úspory na energiách

Ak sa idú obyvatelia domu pustiť do jeho rekonštrukcie, je dobré, ak k nej pristúpia komplexne. Odborníci z PSS vedia poradiť, ako čo najvhodnejšie nasmerovať investície. „Už od roku 2004 poskytujeme možnosť bezplatného auditu energetickej náročnosti bytových domov postavených do roku 1990 vrátane kalkulácie predpokladaných nákladov na obnovu pomocou špeciálneho softvéru, ktorý vyvinul odborný tím na Stavebnej fakulte STU,“ vysvetľuje Jozef Plško. Softvér vyhodnocuje parametre, ktorým sa je potrebné pri obnove venovať. Počínajúc obvodovým plášťom cez rozvody vody, elektriny či plynu až do takých detailov ako sú návrhy sprchových hlavíc a svietidiel. Záujemca tak získa jasnú a presnú predstavu o nákladoch  spojených s obnovou, o možnostiach fi nancovania aj o návratnosti investície.

Rozdiel v spotrebe energií medzi zanedbanou a rozumne obnovenou budovou môže predstavovať veľkú úsporu nákladov. „Ak sa k obnove pristupuje od začiatku systémovo a rozumne, nie je problém dosiahnuť vysoké úspory na energiách, ktoré môžu presiahnuť 50 – 60 percent,“ vysvetľuje Jozef Plško. Bytové domy postavené v druhej polovici minulého storočia tak môžu bez problémov slúžiť svojim obyvateľom aj naďalej bez toho, aby predstavovali vysokú záťaž pre peňaženky ich obyvateľov.

Nebáť sa financovania

Aby obnova mohla prebehnúť hladko, je potrebné zabezpečiť na ňu vhodné financovanie. Bez úveru to väčšinou nejde. Práve z financií a úverov majú majitelia bytov častokrát najväčšiu obavu. Pri rozumnom plánovaní však nie je dôvod na strach. Ak má finančná inštitúcia, ktorá úver poskytuje dostatočné skúsenosti, dokáže spoločne s majiteľmi bytov financovanie nastaviť tak, že im pravidelné splátky dokonca klesnú. Úspora nákladov po obnove nie je iba kozmetická. Pri dobre nastavenom financovaní sa výška splátok úveru na obnovu spoločných častí a zariadení bytového domu nezriedka vyrovná úsporám za energie, čo znamená, že majitelia bytov nemusia zvyšovať svoje pravidelné platby do fondu opráv. „Kombinácia nízkej úrokovej sadzby a dlhej splatnosti úveru, umožňuje financovať obnovu tak, aby vlastníci bytov nemuseli zvyšovať pravidelné platby do Fondu opráv a údržby bytového domu. Úrokové sadzby úverov pre bytové domy v Prvej stavebnej sporiteľni sú často individuálne a závisia najmä od rozsahu obnovy a požadovanej lehoty splácania úveru,“ hovorí riaditeľka obchodu právnických osôb Prvej stavebnej sporiteľne Katarína Niňajová.

Podmienky v PSS

Veľa vlastníkov bytových domov v správe správcov využíva aktuálnu výhodnú ročnú úrokovú sadzbu, ktorá začína od 0,8 %, pričom úver je možné splácať až 30 rokov. Prvá stavebná sporiteľňa vie poskytnúť úver na obnovu bytového domu až na 100 % požadovaných investícií bez potreby vlastných zdrojov, a ak by sa vlastníci rozhodli úver splácať rýchlejšie, môžu tak urobiť kedykoľvek bez sankcií a poplatkov. Takisto umožňuje refinancovanie
starších úverov na obnovu bytových domov z iných bánk za zvýhodnenú úrokovú sadzbu 0,5 % ročne. V prospech financovania prostredníctvom stavebného sporenia však hovorí aj fakt, že spoločenstvá vlastníkov bytov získajú nárok na štátnu prémiu, a to na každé štyri byty v bytovom dome. „V PSS máme s financovaním obnovy bytových domov dlhoročné skúsenosti. Vďaka nim vieme bytovým domom a ich obyvateľom poskytnúť poradenstvo, financovanie a podmienky tak, aby sa ich cesta za kvalitnejším bývaním naplnila oveľa jednoduchšie a rýchlejšie,“ hovorí Katarína Niňajová.

Nezanedbávať starostlivosť

Väčšina bytových domov na Slovensku vznikla v minulom storočí, prevažne do konca 80. rokov. Pri dobrej starostlivosti však môže obyvateľom slúžiť aj naďalej. Navyše, môže spĺňať aj moderné nároky na energetickú efektívnosť, komfort a bezpečnosť. Ak má bytový dom viac ako 20 rokov, mali by jeho obyvatelia už na obnovu určite pomýšľať. Je potrebné sa pozrieť najmä na poruchy obvodového plášťa a vysunutých konštrukcií či odstrániť zatekanie. Pozornosť však treba zamerať tiež na výťahy či rozvody kúrenia, tepla a vody, ktoré po rokoch už spravidla nie sú v najlepšej kondícii. Ak sa k obnove pristupuje rozumne, životnosť bytového domu sa predĺži a bývanie v ňom bude bezpečnejšie a komfortnejšie. Majitelia bytov nielen ušetria
financie za energie, ale zvýši sa im kvalita bývania a hodnota samotných bytov. Každá obnovená bytovka totiž naberá na hodnote a pri prípadnom predaji bytu má jeho vlastník lepšiu východiskovú pozíciu.