Počet predaných bytov v bratislavských novostavbách sa počas druhého kvartálu 2020 výrazne znížil. No aj napriek aktuálnej nepriaznivej situácii na realitnom trhu spôsobenej koronavírusom, ceny nehnuteľností naďalej rástli.

V mesiacoch apríl až jún bolo zazmluvnených len 360 bytových jednotiek, čo predstavuje nové minimum v pokrízovom období. Medzikvartálne ide o pokles takmer o 54 % a medziročne sa počet predaných nových bytov znížil až o 57 %. Najväčší záujem sme nezvyčajne zaznamenali v prvom bratislavskom okrese, kde sa predalo 101 bytov. Naopak najmenej nových bytov sa predalo v piatom bratislavskom okrese – len 43 bytových jednotiek.

„Ak by sme nebrali do úvahy byty predané v nových projektoch, ktorých predaj vo viacerých prípadoch začínal niekoľko mesiacov pred oficiálnym spustením, ako aj projekty, ktoré využívali stratégiu „fiktívnych rezervovaných“ bytových jednotiek v cenníku, uvedené číslo by bolo ešte nižšie“, informuje Ing. Peter Ondrovič, PhD. – rizikový manažér a odhadca cien nehnuteľností z realitnej spoločnosti LEXXUS.

Vývoj cien na trhu novostavieb

Podľa prvých dostupných dát priemerná cena voľných bytov na trhu ku koncu druhého kvartálu 2020 dosiahla hodnotu 2 648 EUR bez DPH/m2. V prípade medzikvartálneho porovnania hovoríme o 4,5 % raste, čo predstavuje opäť nové pokrízové maximum. V medziročnom porovnaní sme zaznamenali nárast vo výške 11,8 %, teda dynamika rastu cien sa opäť zvýšila.

Priemerná cena vzrástla takmer vo všetkých bratislavských okresoch. Najvýraznejší nárast bol v prvom bratislavskom okrese – o 3,7 %, naopak najnižší v piatom bratislavskom okrese – o 0,9 %.

Cena predaných bytov dosiahla úroveň 2 395 EUR bez DPH/m2, čo je o 31 EUR viac, než v prvom kvartáli 2020. Ceny rástli nielen v dôsledku zmeny skladby dostupných bytov, ale predovšetkým aj v dôsledku úprav cenníkových cien smerom nahor.

Ponuka a dopyt

Na rezidenčnom trhu v Bratislave bolo na konci druhého kvartálu v ponuke 81 aktívnych projektov. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom, je v ponuke o tri developerské projekty menej. Na trh pribudlo celkovo deväť noviniek, z toho šesť nových projektov a tri nové etapy v rámci už existujúcich projektov. Šesť projektov ukončilo predaj z dôvodu vypredania svojej ponuky.

Ponuka sa rozšírila o 569 bytových jednotiek, čo predstavuje medzikvartálny nárast o 53%. Ku koncu sledovaného obdobia tak bolo na bratislavskom trhu rezidenčných nehnuteľností voľných 2 118 bytových jednotiek. V porovnaní s prvým kvartálom ide o 17,2 % zvýšenie počtu nových voľných bytov.

Zdroj: realitná spoločnosť LEXXUS, a.s.