Tak ako sa dnes staráme o svoje bývanie, obnovu a vzhľad bytového domu, tak by sme sa mali postarať aj o svoje okolie. Príjemné a čisté okolie spríjemňujú náš každodenný život, preto by sme nemali zabudnúť na prostredie okolo kontajnerov. Nie zriedkavo postávajú na kraji cesty, príp. parkoviska.

Kontajnerové stojiská získavajú stále väčší význam. Vhodným riešením sú uzamykateľné prístrešky pre kontajnery na kontajnerových stanovištiach. Svojím vzhľadom tiež dopĺňajú kvalitu nášho bývania. Prístrešky s rozlohou do 25 m2 sú definované ako drobná stavba, na jej realizáciu nie je potrebné stavebné povolenie, ale je nutné vykonať Ohlásenie drobnej stavby – podáva sa na stavebnom úrade príslušnej mestskej časti. Pri kontajnerových stojiskách s rozlohou nad 25 m2 sa už jedná o jednoduchú stavbu, ktorá si vyžaduje územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie.

Dôležitým aspektom je funkčnosť a vzhľad prístrešku. Obidve požiadavky spĺňajú prístrešky od firmy Gerhardt Braun, ktorá sa už dlhé roky zaoberá ich realizáciou. V portfóliu má okrem kontajnerových stojísk na mieru aj modulové prístrešky so širokým výberom modulových rozmerov, čím sa vďaka faktoru opakovania modulov optimalizuje materiál a čas potrebný na výrobu, čo znamená aj cenovú výhodu.

Konštrukcia prístreškov Gerhardt Braun je rozoberateľná, bez nutnosti použitia zváracích stavebných procesov na mieste jeho umiestnenia. Ako štandardnú povrchovú úpravu oceľových materiálov zvolila firma už vyššieho štandardu s dvojnásobnou ochranou proti korózii, a to vďaka zinkovaniu a práškovému lakovaniu. Práškové lakovanie je typom lakovania bez potrebnej údržby, farba zostáva dlhé roky na konštrukcii, čím nie sú potrebné žiadne ďalšie nátery = úspora financií. Zastrešenie je riešené pultovou strechou, bez/s atikou, dažďovým odkvapom. Zároveň ponúka aj realizáciu vegetačnej strechy s extenzívnou zeleňou bez potrebnej starostlivosti.

Prístrešky sú v ponuke s voliteľnými výplňami: drevené smrekovcové profily (bez potrebnej povrchovej úpravy), dierovaný plech so štvorcovými alebo kruhovými otvormi, plný plech, kompaktné HPL dosky.

Na webovej stránke www.gerhardtbraun.sk nájdete fotografie rôznych realizácií na Slovensku a ďalšiu informácie. Firma Gerhardt Braun má vlastnú výrobu na Slovensku, poskytuje kompletný servis v rámci prístreškov: poradenstvo, zameranie, návrh rozmeru podľa počtu kontajnerov, výrobu, dodávku a montáž. Zákaznícky servis na západnej úrovni. To je firma GERHARDT BRAUN.