Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Milá rodina správcov, milí obchodní partneri, priatelia, známi…. moja milá „veľká rodina“ správcov, spoločenstiev, partnerov, kamarátov i známych! Všetci vnímame ťažko tieto hektické dni, kedy dnes neviete, čo bude zajtra. Koronavírus sa dotkol aj nás, bežného života správcov, ako aj života nášho združenia, ktoré pre vás organizuje každoročne konferenciu Správa budov. Z rozhodnutia vlády sa akcie, pri ktorých sa zhromaždí také množstvo ľudí, ako tomu býva u nás, zakázali. Konferenciu sme museli presunúť na čas, kedy dúfame, že pandémia bude už za nami a budeme si môcť po stresovom období oddýchnuť v lone termálnej Bešeňovej. Chcem poďakovať všetkým, ktorí nezostresovali a ubytovanie si jednoducho presunuli na nový termín konferencie Správa budov 2. – 4. 9. 2020.

Už po deviatykrát sme sa poctivo pripravili na konferenciu, ktorá je už klasicky zameraná na zvýšenie odbornej úrovne správcov. Program, na ktorom sme tri mesiace pracovali, je postavený ako vždy v základe formou prednášok, ale tohto roku bude doplnený o viaceré diskusie. Obľúbené témy z poznatkov kontrol SOI, ktoré boli vykonané u správcov za minulý rok, končia pravidelne rozsiahlou diskusiou. Podobne bude tomu predpokladám aj pri diskusii, ktorá sa bude týkať témy nového zákona o bývaní. Naša konferencia je známa aj tým, že je otvorená pre všetkých správcov – bez ohľadu na to, kto je a kto nie je v nejakom združení. Som toho názoru, že právo podieľať sa na tvorbe nového zákona má úplne každý správca či predseda spoločenstva vlastníkov. Dejú sa všelijaké veci a je treba sa zjednotiť na tom, ako má nový zákon vyzerať. Zatiaľ však každý „hrabká“ na svojom piesočku, čo nie je dobre.

Po smutných udalostiach v Prešove venujeme samostatnú sekciu na konferencii protipožiarnym opatreniam pri správe bytových domov. Problematika zvyšovania požiarnej bezpečnosti a požiarnej ochrany v bytových domoch bude isto sprievodcom pre správcov do budúcna. Horúcou témou sú aj plesne a riasy na našich fasádach. Sanácie zateplených fasád a starostlivosť o už obnovené fasády sú témy, ktoré musia riešiť pomaly všetci. Tí, ktorí ešte nemajú obnovené rozvody, sa dozvedia novinky a možnosti obnovy odhlučnenými systémami rozvodov kanalizácie. Neopomenieme aj témy o energetickej efektívnosti, meraní a regulácii, kde nás čakajú zaujímavé témy a novinky, ktoré vyplývajú pre správcov zo smerníc Európskej únie.

Množstvo odpovedí bude v sekcii, ktorá je venovaná správe budov. Nahromadené otázky pre právnikov, ako aj ostatných diskutujúcich čakajú na zodpovedanie. Hlavnou témou by mal byť pripravovaný (?) zákon o bývaní, po ktorom prahne naša republika ako púšť po kvapke vody. Nejakú predstavu má aj Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností, bolo by však správne, ak by sme všetci pridali ruku k dielu a začali sa na tvorbe tohto zákona podieľať spoločne. Verím, že práve spoločným úsilím by sa podaril dobrý zákon, ktorý by sme spoločne vybudovali tak, ako tomu bolo pred pár rokmi… Veľmi ľutujem, že pandémia tento čas odďaľuje a veci, ktoré sa mohli posunúť ďalej, prešľapujú na mieste.

Vďaka za podporu akcie patrí našim generálnym partnerom: predovšetkým spoločnostiam Lukystav a značke Ceresit (Henkel), ďalej naozaj všetkým partnerom našej konferencie, ktorí sa zodpovedne pripravili na konferenciu svojimi prednáškami aj odbornými článkami. Verím, že práve s ich pomocou sa vytvorí aj v septembri dobrá nálada, upevnia sa zas medziľudské, obchodné aj partnerské vzťahy. Prajem do tohto času všetkým mnoho zdravia a trpezlivosti, aby sme sa všetci stretli tak v pohode, ako vždy.

Za ZSaUN

Mgr. Eugen Kurimský
a prípravný výbor konferencie Správa budov 2020