Od 4. do 5. novembra 2021 sa v Senci po ročnej pandemickej odmlke už po dvadsiatykrát sa stretli odborníci z oblasti merania a rozpočítania tepla, aby spolu diskutovali nielen o meraní a rozpočítaní tepla, ale samozrejme aj celej zložitej problematike vzťahov spojených so správou bytových domov, bývaním, cenami energie, dodávkou tepla.

20. ročník konferencie MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2021 bol tradične medzinárodný, tradične silne obsadený špičkovými firmami z oblasti merania, rozpočítania, metrológie, predaja, facility manažmentu. Generálnymi partnermi podujatia boli najväčšie spoločnosti v oblasti merania a rozpočítania tepla, Techem a Ista. Program konferencie bol rozdelený do piatich prednáškových sekcií spojených s prezentáciami firiem a jedného diskusného fóra.

Pozornosť bola venovaná nielen rozpočítaniu nákladov podľa nových pravidiel, ale aj budovám na bývanie, kvalite ich vnútorného prostredia, diagnostike stavu budov, vplyvu existujúceho stavu na náklady na vykurovanie a tradične určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania, s dôrazom na inteligentné meracie systémy. Priestor dostali prezentácie špičkových výrobcov inteligentných meracích prostriedkov a technológií na monitorovanie spotreby energie a najnovšie trendy v tejto oblasti.

Pracovná atmosféra medzi dvomi dňami prednášok bola vyplnená príjemnou spoločenskou atmosférou na slávnostnej večeri.

Po skončení 20. konferencie MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2021 môže organizátor – SSTP s uspokojením konštatovať, že má za sebou ďalšie mimoriadne úspešné podujatie, ktoré sa stretlo s uznaním odbornej verejnosti. Počet účastníkov, vrátane prednášateľov a účastníkov z radov partnerov ako i firiem prezentujúcich sa na 20. ročníku konferencie presiahol hranicu 130, pri splnení podmienok úplnej zaočkovanosti všetkých účastníkov. Paradoxne, je to počet účastníkov rovnaký ako bolo na 1. ročníku podujatia. Áno, v nedávnej minulosti sme boli zvyknutí na dvojnásobnú účasť, to však v našom každodennom živote nebola pandémia. Dôležitejšie ako vysoká účasť, je v tomto prípade skutočnosť, že sa podujatie uskutočnilo a po ročnej odmlke sa vrátilo na svoje miesto v pracovnom kalendári prítomných.

Poďakovanie za priebeh konferencie na vysokej odbornej úrovni patrí všetkým prednášateľom, prezentujúcim firmám, generálnym partnerom Techem a Ista, ako i mediálnym partnerom podujatia. Ako odborný garant musím vysloviť uznanie za spoluprácu pri príprave podujatia a editovaní zborníka Ing. Taťjane Jánoškovej, PhD., z Katedry technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU Bratislava a Janke Lehotovej Nôtovej zo SSTP Bratislava za perfektný výkon pri organizácii podujatia. SSTP ako organizátor touto cestou oceňuje disciplinovanosť všetkých účastníkov podujatia, akceptáciu podmienok, za ktorých sa podujatie konalo.

Nové poznatky a informácie získané počas konferencie, či už v konferenčnej miestnosti alebo v zákulisí podujatia, pomôžu účastníkom zvýšiť kvalitu ich každodennej náročnej práce.

Ing. Michal Piterka, odborný garant