Euroclean s.r.o.

Úprava teplej vody je vykonávaná z niekoľkých dôvodov. Primárne ide o to zabrániť v potrubných systémoch vzniku inkrustov a predísť korózii. Podstatné je ale aj odstránenie organických nečistôt a prevencia proti baktériám typu Legionella Pneumophila.

Železo sa v rôznych formách vyskytuje takmer v každej prírodnej vode. Po ohreve dochádza k ďalšej oxidácii týchto železitých zlúčenín a voda sa obvykle hrdzavo zafarbí. V čase nižších odberov zlúčeniny železa v rozvodoch teplej vody sedimentujú. Pri večerných odberových špičkách sa sedimenty zvíria a u spotrebiteľa sa prejavia vo forme „hrdzavej vody“.

Ďalším zdrojom železa môžu byť samotné rozvody teplej vody. K rozpúšťaniu iónov železa z potrubia, ktoré následne po ohreve vytvára hrdzavý kal, dochádza v kovovom vodovodnom potrubí už pri doprave vody studenej. Deje sa tak vplyvom elektrochemických procesov, prítomnosti agresívneho oxidu uhličitého a miest elektrochemických mikročlánkov. Tento proces je potom ešte urýchlený v systémoch na zásobovanie teplou vodou.

Keďže sa železo vyskytuje aj v samotnej studenej vode určenej na ohrev, dochádza k tvorbe železitých kalov bez ohľadu na použitý materiál rozvodov vody. Pri použití potrubia plastového však málokedy dochádza k usadzovaniu takých silných a stabilných vrstiev inkrustov ako v oceľovom potrubí. Čiastočky sa usadzujú skôr v spodných vodorovných častiach plastových rozvodov teplej vody. Väčší prietok vody v špičke spôsobuje odnášanie usadených čiastočiek, ktoré potom vytekajú napríklad do vane.

Deje sa tak predovšetkým v spodných poschodiach bytových domov, z ktorých plynú najčastejšie sťažnosti na kvalitu vody. Časť nánosov sa vracia cirkulačným potrubím späť, až do výmenníka tepla, kde sa tiež usadzujú.

korózia v potrubí

Nános hromadiaci sa vo výmenníku tepla potom znižuje jeho výkon do tej miery, že po čase začne byť nutnosťou vyčistiť aj samotný výmenník. Interval čistenia býva v závislosti od tvrdosti vody a jej teploty v intervale niekoľkých mesiacov až niekoľko rokov. Týmto a ďalším problémom vznikajúcim v teplej vode je možné efektívne predísť použitím vhodnej úpravne teplej vody.

Filtre na studenej vode zachytia len drobné mechanické nečistoty a na zanášanie potrubia teplej vody tak nemajú prakticky vplyv. Bežné filtre s výmennou vložkou sú na teplej vode málo účinné a neefektívne. Frekvencia ich čistenia alebo výmen je príliš vysoká. Pri filtroch s automatickým preplachovaním inštalovaných na teplej vode priľnú inkrusty až do tej miery, že jednoduchým preplachom sa nedajú odstrániť.

Fyzikálne úpravne teplej vody EuroClean KEUV TUV

Princíp elektrolytickej úpravní EuroClean KEUV spočíva v tom, že do vody nič nepridávajú, naopak bez chemikálií pomocou riadenej elektrolýzy odoberajú z vody častice, ktoré problémy tvoria a tým vodu vracia do jej rovnováhy.

Úpravne kontinuálne odstraňujú železo a nerozpustené látky z TÚV, ktoré následne fyzicky zo systému vylúči a tým nepretržite chráni rozvody, výmenník a všetku ostatnú technológiu pred úsadmi.

Celý proces prebieha úplne ekologicky, bez doplňovania chemikálií a bez zásahu obsluhy. Účinok úpravne je veľmi rýchly, sťažnosti na kvalitu TÚV prestanú okamžite po inštalácii. Nadmerná tvorba usadenín v potrubí a hrdzavo zafarbená voda budú minulosťou.

Elektrolytická úpravňa KEUV-TV slúži na kontinuálnu filtráciu zlúčenín železa, zákalu a nerozpustených látok z teplej vody.

Ochrana výmenníkov a rozvodov TÚV pred tvorbou vápenných usadenín

Okrem ochrany potrubia pred koróziou úpravňa sekundárne chráni aj pred vznikom vápenných nánosov. Pri železných a pozinkovaných rozvodoch úpravňa obmedzuje tvorbu usadenín, ktoré postupne zmenšujú svetlosť potrubia, pri plastových rozvodoch veľmi účinne bránia tvorbe vodného kameňa vo forme guličiek a šupiniek.

Tieto potom zanášajú perlátory na výpustoch a po čase vedú k nespriechodneniu plastových kolienok a miest, kde dochádza k zhromažďovaniu týchto vápenných produktov. U doskových výmenníkov odstraňuje nutnosť ich častého mechanického, resp. chemického čistenia.

Vďaka čistým teplosmenným plochám výmenníka nedochádza k stratám a chybám pri regulácii ohrevu TÚV. Z TÚV sa odstráni iba prebytočný vápnik, ktorý sa uvoľňuje pri ohreve.

To znamená, že voda sa vďaka úpravni EuroClean dostane po ohriatí opäť do vápenouhličitanovej rovnováhy, rovnako tak, ako bola pred ohriatím.

Úpravňa odstraňuje z okruhu TÚV nadbytočný vápnik, ktorý by sa inak usadzoval v systéme a významne tak predlžuje životnosť rozvodov TÚV a znižuje náklady na jeho údržbu.

Úpravňu je možné použiť na vodu s maximálnou tvrdosťou 15ºdH. Pre vyššie tvrdosti iba pri súčasnom použití zmäkčovacích zariadení.

Potrebujete poradiť s úpravou vody? Píšte na obchod@euroclean.sk  alebo rovno volajte +421 518 775 100.