Rádiová technológia: bezpečná, pohodlná, bezkontaktná

V dnešnom modernom svete je inovácia a neustály vývoj technológií úplnou samozrejmosťou. S rádiovou technológiou TECHEM už netreba vstupovať do bytov kvôli odpočtom spotrieb, funkčným testom prístrojov, či výmene užívateľov. To znamená väčšiu bezpečnosť a pohodlie pre vlastníkov a užívateľov bytov.

Ceny energií sú jednou z najhorúcejších tém v tomto období. Už teraz je známe, že v tomto roku ešte budú stúpať ceny plynu, elektriny, uhlia, a tým znova porastú ceny za vykurovanie a ohrev teplej vody, čo sa nepriaznivo premietne do rodinného rozpočtu každej domácnosti.

Preto je veľmi dôležitý výber tej správnej technológie a následne precízne meranie a rozpočítavanie spotreby tepla a vody podľa skutočnej spotreby.

Spoločnosť Techem má v tejto oblasti bohaté skúsenosti, pôsobí na Slovensku už takmer 30 rokov. V súčasnosti máme nainštalovaných už viac ako 1 milión prístrojov iba na Slovensku, z toho tvoria viac ako 90 % rádiové prístroje. Tieto sú už dnes samozrejmosťou, keďže ich hlavnou výhodou je, že odpočty prebiehajú bezpečne bez vstupu do bytov a nenarúšajú súkromie vlastníkov bytov.

 

Máme pre vás komplexné riešenie – plnoautomatický systém na meranie, prenos a spracovanie dát z meracích prístrojov – Techem Smart System (TSS).

TSS predstavuje súhrn komponentov na meranie a zaznamenávanie priebehu spotreby tepla a vody s inteligentnými funkciami a diaľkovým odpočtom. Znamená to, že sprístupňovanie bytov za účelom každoročného odpočtu sa stáva minulosťou. Vylúčením ľudského faktora, či už pri zbere dát, alebo pri ich prepise do spracovateľského programu dochádza k úplnej eliminácii chybovosti vo vyúčtovaní z titulu nesprávneho odpočtu.

Komponenty systému tvoria všetky známe aj menej známe meracie rádiové prístroje značky TECHEM: pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov, určené meradlá – bytové vodomery, mechanické aj ultrazvukové merače tepla, merače chladu, detektory dymu, detektory vlhkosti, ako aj Smart readery, zabezpečujúce prenos dát cez GSM sieť. Prístroje Techem integrované v systéme sú schopné nielen štandardného rádiového zberu dát, ale poskytujú aj nadštandardné služby, napríklad pri bytových vodomeroch rozpoznať spätný alebo trvalý prietok vody. Tým je možné na základe výstrahy nášho systému včas identifikovať problém a jeho rýchlym odstránením ušetriť vlastníkom bytov nemalé finančné prostriedky.

Samotný systém je navrhnutý tak, aby bol v súlade s požiadavkami EED a GDPR. Jeho jednoduché a flexibilné nastavenie frekvencie odpočtov podľa požiadavky užívateľa bytu rešpektuje práva každého užívateľa a zároveň dokáže úplne naplniť požiadavku informovanosti.

Základné komponenty Techem Smart System:

Vodomery na studenú a teplú vodu zn. TECHEM

Spoločnosť TECHEM ponúka vodomery pre rôzne oblasti použitia: od bytových vodomerov až po domové vodomery s veľkými prietokmi. Podomietkové, nadomietkové, ventilové vodomery – máme správne riešenie pre takmer všetky inštalačné situácie.

Veľkú obľubu si získali kompaktné rádiové bytové vodomery TECHEM, ktoré vďaka svojej variabilite spĺňajú nároky aj tých najnáročnejších zákazníkov.

Spôsob fungovania bytových vodomerov

Prietok vody sa zaznamenáva cez mechanickú časť meradla a následne sa spotreba prenáša do rádiového modulu, kde sa ukladá do pamäte v presne určených intervaloch. Uložené dáta sa pri odpočte prenášajú do spracovateľského systému buď štandardným, už takmer 20 rokov overeným pochôdzkovým systémom „walk by“, kedy technik zozbiera dáta spred domu, samozrejme bez potreby vstupu do bytov, alebo modernejším a plne automatickým diaľkovým prenosom pomocou zbernice Smart reader cez GSM sieť.

Základné znaky rádiových vodomerov

 • vysoká presnosť a stabilita merania zabezpečená kvalitným konštrukčným vyhotovením
 • odpočet spotrieb sa vykonáva bez vstupu do bytov
 • história spotrieb „walk by“ – v dvojtýždňových inter­valoch počas celého roka
 • história spotrieb Smart reader – variabilné nastavenie až na úroveň denného zberu dát
 • kontrola smeru prietoku (spätný tok)
 • rozpoznanie trvalého prietoku vody
 • odolnosť voči mechanickej a magnetickej manipulácii
 • životnosť zariadenia 5 rokov plus transportná rezerva

Rádiové pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov zn. TECHEM

Prvé rádiové rozdeľovače vykurovacích nákladov sme na Slovensku inštalovali už v roku 2005 a získali si veľkú obľubu svojím kvalitným prevedením, spoľahlivou prevádzkou a najmä nadhodnotou, ktorú poskytuje rádiová technológia v podobe komfortu pri odpočte nameraných hodnôt. Sú nezávislé od sieťového napájania vďaka vlastnej lítiovej batérie. Programujú sa priamo na výkon konkrétneho vykurovacieho telesa, na ktorom sú namontované.

Benefity rádiových rozdeľovačov vykurovacích nákladov

 • komfort vlastníkov bytov – odpočet bez vstupu do bytov
 • presnosť – sú to moderné dvojsnímačové prístroje s citlivými snímačmi, zaznamenávajú skutočnú spotrebu tepla, čo je zárukou objektívneho rozpočítavania nákladov
 • spoľahlivosť – údaje o spotrebe sa automaticky prenášajú do spracovateľského programu TECHEM, čím sú eliminované prípadné chyby spôsobené ľudským faktorom
 • kontrola – údaje o spotrebe za uplynulý rok sa zobrazujú na displeji prístroja celý budúci rok a kedykoľvek ich môžete porovnať s vaším vyúčtovaním
 • história spotrieb – ako pri vodomeroch, ani výmena užívateľov si nevyžaduje individuálny odpočet
 • dlhodobá životnosť prístrojov – 10 rokov plus transportná rezerva
 • ochrana voči neautorizovaným zásahom – prístroje sú chránené elektronickou aj mechanickou plombou proti demontáži a ovplyvňovaniu

Vaše bytové domy a komerčné objekty môžeme spravidla veľmi jednoducho vybaviť rádiovými technológiami TECHEM. Všetko z jednej ruky – od plánovania, inštalácie, sledovania životnosti prístrojov, overovacích období až po servis prístrojov.

Viac informácií vám ochotne poskytneme v našej centrále v Bratislave, resp. v našich regionálnych zastúpeniach, ktoré zastrešujú celé Slovensko.

Centrála:

TECHEM spol. s r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, tel.: (02) 4910 64-11, -26

Regionálne zastúpenia: Nové Zámky • Banská Bystrica • Košice, e-mail: techem@techem.sk • www.techem.sk