Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Neuveriteľných 10 rokov uplynulo od prvej konferencie, ktorú Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností uskutočnilo vo svojich začiatkoch, kedy vznikalo. Od vtedy uplynulo množstvo zmien, či už legislatívnych alebo personálnych. Sťahovali sme sa z miesta na miesto, kým sme nezakotvili v Bešeňovej, kde sme posledné roky už ich stabilnými partnermi. Vznikli nové združenia, prežili sme tvorbu legislatívy, ktorej výsledkom, žiaľ, nebol očakávaný Zákon o bývaní. Každoročne vám prinášame to, o čo nám ide najviac: informácie, ktoré by pomohli vášmu odbornému rastu bez ohľadu na to, v ktorom združení ste, bez ohľadu na to, či ste správcom alebo spoločenstvom vlastníkov bytov. Verím, že aj tohoročná konferencia splní tento cieľ aj v náročných podmienkach, ktoré nám doba priniesla a sa ju podarí uskutočniť kvalitne a bez toho, aby sme ohrozili zdravie vaše, aj naše.

Pozývame vás na jubilejnú 10. medzinárodnú konferenciu „Správa budov 2021“!

Čo vám konferencie prinesie?

10 rokov sa usilujeme prinášať správcom informácie o najnovších legislatívnych zmenách, technických novinkách ako aj poznatkoch zo života správy bytových domov a nebytových priestorov. Nebude tomu inak ani na tohoročnej konferencii, ktorá prinesie správcom už klasické informácie z poskytovania finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ale aj komerčných možností poskytovateľov úverov v podaní nášho dlhoročného partnera: Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. Financovanie bytových domov predstaví aj Slovenská sporiteľňa, a.s. Nebudú chýbať ani informácie o možnostiach poisťovania bytových domov aj bytov v podaní poisťovacej spoločnosti PREMIUM a jej maklérov firmy FlexaFIN. Novinkou budú informácie o riešeniach pri očakávanom náraste dlžníkov v bytových domoch v podaní firmy Dražobník, s.r.o.

Z okruhu našich partnerov, poskytujúcich technické zázemie a služby pre správcov, opäť privítame generálneho partnera konferencie – spoločnosť Lukystav s.r.o., ktorá sa vo svojej prezentácii zameriava na tému, týkajúcu sa starostlivosti o bytové domy a údržbu po obnove. Podobným témam sa venuje aj spoločnosť SanaTOP s.r.o., čisteniu fasád sa venuje spoločnosť HousePro SK, s.r.o. Nové zatepľovacie systémy PCI, skúsenosti s hliníkovými systémami zábradlí od spoločnosti ALUMISTR SE ako aj skúsenosti z rekonštrukcií plochých striech BMI Icopal budú doplnené o tematiku výberu kvalitného zhotoviteľa obnovy BD v podaní PMGSTAV SK s.r.o.

Tematike merania tepla a rozúčtovania sa bude tohto roku venovať viacero firiem. Skúsenostiam merania tepla a vody sa venuje ENBRA SLOVAKIA s.r.o., produktové novinky precízneho merania tepla predstaví ista Slovakia, s.r.o. Tému a problematiku spravodlivého rozpočítavania nákladov doplní prednáška Asociácie rozpočítavania tepla a vody – ARTAV. Z minulých rokov vieme, že téme sa venujú aj SOI, ktoré tohto roku predstaví navrhované zmeny v legislatíve vo vyhláške 240/2016, ako aj zmenám zákona číslo 321/2014 o energetickej efektívnosti. SOI sa bude venovať aj poznatkom z vyúčtovania tepla, ktoré boli v minulosti „horúcou témou“ konferencie. Na konferencii privítame aj pracovníkov Technickej inšpekcie, ktorí nám predstavia spoje poznatky a skúsenosti a to hneď z troch oblastí: prevádzok kotolní, plynových zariadení ako aj informácie pre prevádzkovateľov výťahov. Výťahom sa bude venovať aj spoločnosť OTIS Výťahy, s.r.o., ktorá nám poradí, aký výťah si vybrať?

Zdravotechnika, voda a vykurovanie nebudú chýbať ani na tohoročnej konferencii. Rekonštrukčným prácam sa bude venovať doc. Ing. Košičanová, PhD., odborný garant konferencie. Sanácie TZB predstaví spoločnosť REHAU s.r.o. a firma COMAP Praha, s.r.o. sa bude zas venovať odstraňovaniu problémov s hlukom vo vykurovacích sústavách. Tichú kanalizáciu Skolan SAFE nám odprezentuje zástupca spoločnosti Ostendorf – OSMA s.r.o.

Privítame našich milých partnerov z Česka. Víziou budúcnosti je zavádzanie BIM a pasportizácia správy majetku, ktorá sa v budúcnosti dotkne aj správcov bytových domov a nebytových priestorov. Poznatky z Čiech nám predstavia doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc., a Ing. Michal Faltejsek z VŠB Ostrava, prednášku o bezpečnej údržbe striech zase zabezpečí doc. Ing. Svoboda, CSc., z ČVUT Praha.

Každoročným „bonbónikom“ je prednáška JUDr. Zuzany Adamovej – Tomkovej, ktorá sa venuje aktuálnym riešeniam problémov pri správe budov. Nebude chýbať ani zhrnutie Vami zaslaných otázok, na ktoré, ako predpokladám, obdržíte odpovede. Neskôr ich nájdete aj v časopise „Správca bytových domov“, ale diskutovať k problematike môžete len priamo na konferencii.

Ďakujem na záver našim partnerom, ako aj vám, potenciálnym účastníkom, že sa konferencie zúčastníte a verím, že sa stretneme aj v budúcnosti.

Eugen Kurimský, ZSaUN

Program konferencie Správa budov 2021