Baumit, spol. s r.o.

 

Zdravé bývanie s Baumitom

Kvalitu budovy vo veľkej miere, okrem mnohých iných faktorov, ovplyvňuje aj zvuková izolácia a priestorová akustika, ktoré sú mimoriadne dôležité z hľadiska pohody a zdravia užívateľov. Neustály rušivý vplyv hluku z okolia narúša naše zdravie i psychickú pohodu. Môže spôsobovať neurózy, poruchy spánku, ale aj vážne ochorenia kardiovaskulárneho systému.

Ochrana pred hlukom má podporu aj v legislatíve a tak nie sme pri porušovaní jej zásad bezmocní. Maximálne prípustné hodnoty hluku stanovuje vyhláška ministerstva zdravotníctva a kontrolu dodržiavania platnej legislatívy zabezpečujú lokálne regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ). Keď ide o nadmerný hluk spôsobovaný inými osobami alebo susedmi, o pomoc je možné požiadať príslušné orgány miestnej samosprávy. Podľa vyhlášky SR je prípustná hladina hluku v obytných zónach cez deň 50 dB, v noci 45 dB.

 

vychodna

 

Hluk narúša naše zdravie a pohodu

Okrem hluku z ulice môže výrazne narušiť naše pohodlie aj hluk od susedov, ktorý sa šíri vzduchom cez obvodové steny a priečky, alebo nepríjemný a vyrušujúci kročajový zvuk, ktorý sa šíri v podlahe. Téme hluku a akustiky sa ešte stále nevenuje taká pozornosť pri návrhoch stavieb, akú by si zaslúžila.

 

tipov

 

Jedným z najrozhodujúcejších faktorov, ktorý hluk ovplyvňuje, je poloha objektu a jeho umiestnenie. Hladiny hluku cez deň a v noci by nemali prekročiť predpísané normové hodnoty. Ak je budova postavená vo frekventovanej oblasti, oddychové miestnosti ako sú spálne, detské a obývacie izby je potrebné umiestniť čo najďalej od zdroja hluku. Zároveň dobrá zvuková izolácia vonkajšieho plášťa budovy dokáže výrazne znížiť hladinu hluku v interiéri. Pri návrhu domov v oblastiach so zvýšeným hlukovým zaťažením môže pritom dopad hluku znížiť aj správny výber materiálov, konštrukčných skladieb, detailov a tvaru domu.

 

cadca

 

Odborník na akustiku Bernhard Lipp z Österreichischen Instituts für Baubiologieund Bauökologie (IBO) uskutočnil zvukové merania vo výskumnom parku spoločnosti Baumit. Okrem toho, že popísal ako hluk ovplyvňuje zdravie ľudí, vysvetlil prečo je dôležité venovať pozornosť správnej zvukovej izolácii už vo fáze plánovania stavebného projektu. Renovácia budovy v dôsledku nedostatočnej zvukovej izolácie je totiž častokrát možná len zmenou konštrukcie s vysokými finančnými nákladmi. „Aby sme sa chránili pred hlukom, mali by ste si vybrať stavebné materiály, ktoré majú preukázané zvukotesné vlastnosti. Merania vykonané vo výskumnom parku spoločnosti Baumit Viva ukazujú, že z pohľadu šírenia hluku v interiéri má jednoznačne najlepšie parametre omietnutá masívna betónová stena so zateplením. Citeľne horšie je na tom stenová konštrukcia, ktorú tvorí drevený rám a zateplenie,“ doplnil Bernhard Lipp.

 

graf4

Viva Park: Merania zvukovej izolácie v závislosti na materiáli obvodovej steny (Zdroj: IBO)

 

Hmotnosť zaváži

Ktorý stavebný materiál najviac utlmí vonkajší hluk a zabezpečí príjemný vnútorný priestor? Závery z výskumného parku Viva ukázali, že domy z masívneho materiálu dosahujú najlepšiu zvukovú izoláciu. V masívnych domoch bol hluk vnímaný až o polovicu menej ako pri montovaných drevostavbách. Skúmali sa pri tom bežné zdroje hluku ako premávka na ulici, hranie detí a pod.

Pri masívnych stenách s veľkou objemovou hmotnosťou platí, že čím je vyššia objemová hmotnosť, tým je vyššia aj zvuková nepriezvučnosť, čo platí pre hluk šírený vzduchom (napríklad z ulice). Nemali by sme zabúdať na skutočnosť, že ak ide o hluk šírený v samotnom materiáli, napríklad zo zabudovanej  inštalácie, je na tom betónová stena z pohľadu ochrany pred hlukom horšie.

Masívne a minerálne systémy redukujú vplyv hluku. Zároveň dokážu v kombinácii s kvalitným zateplením udržať v dome v zime teplo a v lete chlad. Čím väčšia je hmotnosť týchto konštrukcií, tým viac energie dokážu naakumulovať, a tým stabilnejšia, príjemnejšia a zdravšia je vnútorná klíma v dome. Spolu s odborne navrhnutými a realizovanými materiálmi sú ideálnym riešením pre ZDRAVÉ BÝVANIE.